Tema

tirsdag 30.06 2020

NA mener:

Kirkegården – en bakgård

tirsdag 23.06 2020

NA mener:

Blått blikk på ei grønnere framtid tvingende nødvendig

tirsdag 16.06 2020

Bevar samfunnshuset

NA mener

torsdag 04.06 2020

NA MENER OM SYKEHUSET NAMSOS:

Vi kan ikke akseptere en slik forskjellsbehandling eller manglende prioritering

tirsdag 02.06 2020

NA mener

Det er tryggere med kvinner på vegene

torsdag 28.05 2020

NA mener

Ta Norge i bruk

tirsdag 26.05 2020

NA mener

Vinduer til besvær

tirsdag 19.05 2020

Leka må gå videre

NA MENER

søndag 17.05 2020

«Den rørende hyllesten kongeparet og kronprinsparet sto for – vil bli husket som et historisk øyeblikk som vil prege vårt århundre»

torsdag 14.05 2020

NA MENER OM ÅSNES GÅRD:

«Når de folkevalgte nå velger å sette seg grundig inn i saken, bør den beslutninga de kommer til også bli den avgjørende»

onsdag 06.05 2020

Uholdbar utsettelse

NA MENER

tirsdag 28.04 2020

Krøll på Marøya 

NA mener

torsdag 16.04 2020

NA mener:

I bunn handler det om å unngå at helsepersonell blir utsatt for smittefare

tirsdag 07.04 2020

Finn rom for påsketrivsel

torsdag 26.03 2020

Skandaløs koronakrangel 

NA mener

mandag 02.03 2020

NA på lederplass: Tingretten må støttes

tirsdag 11.02 2020

Ingen som går inn i et yrke som gårdbruker, ønsker at det skal ende slik.

NA mener

tirsdag 21.01 2020

NA MENER:

Det er ingen i Namdalen som har gått inn for at pasienter som føler seg syke i Steinkjer sentrum skal tvangssendes til Namsos

søndag 19.01 2020

Useriøst og farlig angrep

NA MENER

torsdag 16.01 2020

«Det vitner om et stort samfunnsansvar»

tirsdag 14.01 2020

Forbilledlig av Overhalla

«Løftene ble tatt av vinden og blåst til havs.»

onsdag 27.11 2019

«Reformen er i ferd med å utvikle seg til fjernpolitireformen»

mandag 25.11 2019

Tomme stoler til jul

«Det går mange rundt som tror de er udødelige – det er de ikke»

fredag 22.11 2019

Unødvendig av rådmann

NA MENER

mandag 11.11 2019

«Det bør være en grense for hvor dyre elbiler staten skal subsidiere»

NA mener

fredag 08.11 2019

Mobbing av ansatte

NA mener

tirsdag 05.11 2019

By, land og havbruk

«Statskassas behov for penger må være underordnet»

søndag 03.11 2019

«Vi gratulerer Terje Adde med velfortjent heder»

mandag 28.10 2019

«Mye taler for et nødvendig lederskifte i Venstre til våren»

NA mener

fredag 25.10 2019

Kjøttskam i by og land

NA MENER

onsdag 09.10 2019

Varsko om heltid: «Hva de har gjort, bør flere ta lærdom av»

fredag 04.10 2019

Er det slik at skolebarn fra Mebygda ikke er verdt like mye som barn som bor i tettbebygde strøk?

NA MENER

torsdag 03.10 2019

En enkel telefonsamtale kan være effektiv start til å få tilbake tryggheten i hverdagen

onsdag 02.10 2019

«En ny sykehusdirektør kommer ikke til dekket bord. Konfliktnivået fjernes ikke over natta»

mandag 30.09 2019

«Dessverre er vi blitt vant til slike forslag som nok en gang skaper uro»

mandag 16.09 2019

Behersket optimisme

NA MENER

onsdag 11.09 2019

Kvinneandelen øker

NA MENER

tirsdag 10.09 2019

Takk for at du stemte  

NA mener

mandag 09.09 2019

De sittende ordførernes festdag

NA MENER

«Russen fortjener ros for sitt initiativ»

søndag 25.08 2019

Derfor skriver vi om selvmord

Vi tror det er viktig å vise at det finnes håp, selv når det ser som mørkest ut

onsdag 21.08 2019

«Dette minner om skremselspropaganda fra Widerøe»

NA LEDER

onsdag 14.08 2019

Ja til skolemat

NA MENER

onsdag 07.08 2019

NA MENER

Opp og ned på Abelvær