Tema

torsdag 09.01 2020

Namsos må hindre nedlegging av Namsosbanen

Med klimautviklinga som skjer framover vil jernbane-tilknyting bli eit av dei viktigaste klimatiltaka for framtida.

tirsdag 09.04 2019

Fylkesutvalget støtter banenedlegging

Fylkesutvalget i Trøndelag ser ikke noe behov for en konsekvensutredning omkring Namsosbanen før banen eventuelt legges ned.

torsdag 04.04 2019

Jernbane, miljø og industri

onsdag 03.04 2019

Svar til NAs leder 2. april:

NAmsosbanen

tirsdag 02.04 2019

Togbane på et sidespor

onsdag 27.03 2019

Namsosbanens Venner: Umusikalsk av Sp

Namsskogan med høringsuttalelse om Namsosbanen

Behov for mineraltransport

Namsskogan kommune var i utgangspunktet ikke invitert til å delta i høringsrunden om en eventuell nedleggelse av Namsosbanen. Det syntes ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) var for ille.

tirsdag 26.03 2019

Ja til nedleggelse

fredag 22.03 2019

Lokal uenighet rundt Namsosbanens framtid

Det er ulikt syn på om Namsosbanen skal legges ned eller om det skal gjennomføres ei konsekvensutredning før jernbanelinjas framtid avgjøres.

fredag 08.03 2019

Grong etterlyser konsekvensutredning

Formannskapet i Grong mener at en må se på mulighetene for framtidig bruk av Namsosbanen i næringssammenheng.

Skogmo Industripark positive til nedleggelse av Namsosbanen

Banen hindrer videre vekst

Skogmo industripark ønsker å utvide og satse på grønn industriutvikling, men Namsosbanen hindrer dem i å gjøre det.

torsdag 28.02 2019

Høringsrunde om Namsosbanens framtid

Vurderer nedleggelse av Namsosbanen

Ledelsen i Bane Nor har startet en prosess for å vurdere nedleggelse av Namsosbanen. Nå skal de tre berørte kommunene komme med sine uttalelser.

mandag 26.02 2018

Utopiske togtanker

LEDER

– Lite heldig at det sås tvil om flyplassens eksistens

– Vi må ikke ofre flyplassen i Namsos for å få en ny trase for Nordlandsbanen. Det sier Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum, som også er leder av samferdselsutvalget i Namdal regionråd.

Sammensurium om Nordlandsbanen og luftfart

Baklengs inn i framtida

INNSPILL

søndag 25.02 2018

Solvik-Olsen vil vurdere banenedleggelse

Statsråd Ketil Solvik-Olsen åpner i et svar til Stortinget for at Namsosbanen formelt kan bli lagt ned.

onsdag 21.02 2018

Namsos næringsforening vil ha Nordlandsbanen til Namsos

Næringsforeninga kjemper med nebb og klør mot at Namsosbanen skal legges ned. Deres store drøm er at Namsos blir stoppested på Nordlandsbanen.

Næringsforeninga kjemper mot nedlegging av jernbanen

Vil ha Nordlandsbanen til Namsos

Næringsforeninga kjemper med nebb og klør mot at Namsosbanen skal legges ned. Deres store drøm er at Namsos blir stoppested på Nordlandsbanen.

torsdag 15.02 2018

LEDER

Jernbane til hinder

onsdag 14.02 2018

Mener jernbanesporet ligger i vegen for industriutvikling på Skogmo

Senterpartiet vil fjerne jernbanetraseen gjennom Skogmo industripark slik at området kan omreguleres til industri og næringsformål.

torsdag 03.08 2017

Få Namsosbanen mellom Namsos og Grong på sporet igjen

søndag 02.07 2017

Erlend (42) skal gå alle jernbanestrekningene i Norge

På gjengrodde spor

42-åringen friskmelder seg selv med å gå skinnelangs gjennom Norge. På sin tur på Namsosbanen rundet han 3.700 kilometer langs norske jernbanespor.

tirsdag 18.04 2017

Ønsker dialog om Namsosbanen

fredag 17.03 2017

Fylkesråd Thomas Iver Hallem vil gi Namsosbanen nytt liv.

«Gang- og sykkelveg mellom Ranemsletta og Namsos skal prioriteres høyt»

Får fylkesråd Tomas Iver Hallem (Sp) det som han vil, kan Namsosbanen få nytt liv som både sykkel-, gang- og bilveg.

Vil gi Namsosbanen nytt liv

Får fylkesråd Tomas Iver Hallem (Sp) som han vil, kan Namsosbanen få nytt liv som både sykkel- og bilveg.

fredag 22.04 2016

Vil legge ned Namsosbanen

Jernbaneverket foreslår å legge ned Namsosbanen. Det kommer fram i vurderinger som er gjort i utkastet til Nasjonal transportplan for 2018–2029.

lørdag 16.04 2016

Skal innlosjere fiskere på bru over Namsen

Etter seks år med planlegging kan en fiskecamp av togvogner snart åpnes på Bertnem bru.

mandag 04.05 2015

Siste tog er gått

Per i dag er Namsosbanens framtid et ikke-tema politisk

Ingen baneplaner

Namsosbanens framtid er ikke på det politiske kartet 16 år etter at det siste godstoget rullet på skinnegangen.

onsdag 29.04 2015

Forfallet på Namsosbanen øker for hvert år og det er heller ikke avsatt penger til vedlikehold

Skinnegangen henger i løse lufta

Jord- og leirras langs Namsosbanen ved Melhus i Overhalla har ført til at skinnegangen noen steder henger i løse lufta.