Tema

onsdag 10.10 2018

Ville ikke vurdere Newton-rom: – Vi må ha en mer detaljert plan

Formannskapet i Nærøy mente næringsforeningas forslag om Newton-rom foreløpig er for svakt til å vurderes.

tirsdag 22.05 2018

Pengestøtte til studier

onsdag 28.02 2018

Hevdet Foldafjorden er Norges mest undersøkte fjord:

MNH vil stå på søknaden

Foldafjorden er Norges mest undersøkte fjord, og innløpet til Kolvereidvågen egner seg særdeles godt for oppdrett. Alternativet for Midt-Norsk Havbruk er å flytte lokaliteten – og inntektene – ut av kommunen.

Ikke generell åpning for akvakultur

Flertallet ville ikke åpne for akvakultur som arealformål for Kolvereidvågen. Oppdrettsanlegg kan det imidlertid bli likevel.

onsdag 03.05 2017

Ny skole i treverk kan bli signalbygg i Nord-Trøndelag fylke

Den planlagte Kolvereid skole med tre som konstruksjonsmateriale vil bli noe unikt i fylket. Nå roser politikerne prosjektet til 128 millioner.

Frykt for støv og støy fra steinbrudd skapte støy i formannskapet

Rabalder på overtid

På overtid har planene om steinbrudd nær Kolvereid sentrum skapt et voldsomt rabalder. Nå sender formannskapet saken til kommunestyret med anbefaling om en konsekvensanalyse før realitetsbehandling.

tirsdag 02.05 2017

Sp-brudd om steinbrudd

Det var sterk uenighet rundt det planlagte steinbruddet nær Kolvereid sentrum da formannskapet drøftet saken tirsdag.

torsdag 02.02 2017

Tvangssammenslåing av Nærøy og Vikna:

KrF og Høyre uenige med Aspli

Onsdag gikk ordfører Steinar Aspli i Nærøy ut og uttalte at han ikke aksepterer tvang i forbindelse med kommunesammenslåing. Men ikke alle i kommunestyret deler hans syn.

mandag 12.09 2016

Vil ha befaring i Grytbogen