Tema

mandag 09.04 2018

Fylkesmannen foreslår å verne flere skogområder

Fylkesmannen sender ut et forslag om å verne flere skogområder ut på høring.

torsdag 22.03 2018

Nei til bruk av drone for filming av naturreservater

mandag 29.01 2018

Ja til forvaltningsplaner for naturreservat

søndag 17.12 2017

Nye naturreservat i Namdalen

Det er opprettet åtte nye naturreservat i Nord-Trøndelag, deriblant fire i Namdalen.

fredag 20.01 2017

Forvaltningsplan for naturreservat i Overhalla, Namsos og Namsskogan

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplaner for fire naturreservat i Overhalla, Namsos og Namsskogan. Forvaltningsplanene er nå ute på høring

onsdag 18.01 2017

Salmar Farming ønsker å etablere anlegg ved Aldegården utafor Otterøya

Venstre stemte imot og ber om tålmodighet

tirsdag 06.09 2016

Kanalen naturreservat like ved Kolvereid sentrum:

Åpnes for publikum

Kloss inntil Kolvereid sentrum ligger Kanalen naturreservat, med et fantastisk rikt fugleliv. Nå skal det gjøres tilgjengelig for publikum.

onsdag 18.05 2016

Fire nye naturreservat skal få forvaltningsplaner

Åpent møte om vern

I fjor høst ble det vedtatt 11 nye naturreservat i Nord-Trøndelag. Åtte av disse ligger i Namdalen. Nå skal det lages forvaltningsplaner.

fredag 11.12 2015

Nye naturreservat i Namdalen

Seks områder i Namdalen får nå status som naturreservat i tillegg til at noen eksisterende reservat utvides.

fredag 12.12 2014

Nye naturreservat

Namdalen og Snåsa har i dag fått fire nye naturreservat.