Tema

torsdag 04.06 2020

Bondelaget svarer:

Myndighetenes håndtering av bjørnesituasjonen i sommer vil være avgjørende for om vi fortsatt skal opprettholde beiting av sau i Namdalen

fredag 29.05 2020

Naturvernforbundet i Trøndelag:

Vårjakt på bjørn er uakseptabelt

onsdag 08.04 2020

Naturvernforbundet:

Energieffektivisering gir straum og sparer naturen!

Vindkraft raserer natur.

torsdag 19.03 2020

Pøbelgran er ikke et alternativ!

Høyre vurderer storstilt planting av sitkagran som klimatiltak.

tirsdag 11.02 2020

Flatanger-ordføreren erklært inhabil i vindkraftsak etter seks år

I 2014 forhandlet Flatanger-ordfører Olav Jørgen Bjørkås fram avtalen med vindkraftselskapet Zephyr om utbygging på Innvordfjellet. Nå, nesten seks år senere, konkluderer Revisjon Midt-Norge at han var inhabil.

fredag 31.01 2020

Naturvernforbundet i Namdalen:

Vil Namsos kommune bygge ned Innvordfjellet på gammel kunnskap?

tirsdag 20.08 2019

Krever umiddelbar stopp i Sørmarkfjellet

Naturvernforbundet var i dag i møte med Olje- og energidepartementet, og krevde full stans i anleggsarbeidet på Sørmarkfjellet i Flatanger/Osen, der det skal bygges vindkraftverk.

mandag 12.08 2019

Naturvernforbundet:

Området til vindkraft nord for Snåsavatnet må tas ut av nasjonal ramme

tirsdag 28.05 2019

Avfall fra fiskeri og havbruksnæringa forurenser

Dette oppdrettsanlegget har ligget brakk i fem år - selskapet hadde frist på seg med å rydde opp til april 2018

Dette oppdrettsanlegget har ligget brakk i fem år. Selskapet hadde frist på seg med å rydde opp til april i fjor. Nå lover de å fjerne anlegget.

fredag 24.05 2019

Hubro påvist på Sørmarkfjellet

Vil ikke stanse arbeidet

Forskere ved Nord universitet har påvist at det er hubro i området hvor det er planlagt vindmøllepark på Sørmarkfjellet. NVE vil likevel ikke pålegge anleggsstans – ennå.

søndag 28.04 2019

Nord og sør slo seg sammen – her er Naturvernforbundet i Trøndelags nye styre

fredag 26.04 2019

Motvind i rike Trøndelag!

mandag 25.03 2019

Kraftreguleringer

Europas mest verdifulle villaks er en truet trønder

Urlaksen småblank, lokalt i Namdalen kalt namsblank, er en av de aller første trøndere.

tirsdag 12.03 2019

– Her har man gjort seg skyldig i brudd på fornminneloven, naturmangfoldsloven og nær sagt vanlig folkeskikk

– Hvorfor i svarte kan ikke noe få være i fred bare i kraft av seg sjøl?

Skal ha stiftelsesmøte før påske

Det er dannet et interimsstyre som skal innkalle til stiftelsesmøte i Naturvernforbundets lokallag i Flatanger før påske.

fredag 08.03 2019

Organiserer seg i kampen mot vindkraft

Motstanden mot de planlagte vindkraftanleggene i Flatanger øker stadig. Nå etablerer Naturvernforbundet lokallag i kommunen.

tirsdag 12.02 2019

Bevar urørt natur: Kald vind fra nord truer flere fjell i Indre Namdal

torsdag 07.02 2019

Naturvernforbundet klager inn vindmølleplaner til Sivilombudsmannen

Naturvernforbundet klager inn vindmølleplaner til Sivilombudsmannen

Ei utbygging av et vindkraftanlegg på Innvordfjellet i Flatanger er ifølge Naturvernforbundet «en uakseptabel rasering av hubroens leveområde».

torsdag 24.01 2019

Naturvernforbundet vil granske ordføreren for dobbeltroller

Naturvernforbundet vil granske Flatanger-ordføreren for dobbeltroller

Kan en ordfører melde seg inhabil når kommunestyret behandler en sak, for deretter å representere kommunen i forhandlinger om nøyaktig det samme?

onsdag 19.12 2018

Nytt styre i Naturvernforbundet

Det nye styret i Naturvernforbundet i Namdal lover fortsatt kamp mot vindkraft i inngrepsfrie områder.

tirsdag 11.09 2018

Mangel på kunnskap: Naturvernforbundet på bytur

Innspill:

onsdag 29.08 2018

Naturvernforbundet svarer tidligere fylkesskogsjef Sellæg

Skogvern er viktig!

onsdag 06.06 2018

Naturvernforbundet vil kjempe for Innvordfjellet

Landsstyret i Naturvernforbundet har bestemt at de skal prioritere å støtte kampen mot vindmøller på Innvordfjellet.

fredag 06.04 2018

Det ble for få stoler på folkemøtet om oppdrett i Kolvereidvågen

Oppdrett engasjerer

Godt over 70 personer møtte opp da Naturvernforbundet og lokale initiativtakere inviterte til åpent møte om oppdrett i Foldafjorden og Arnøyfjorden.

torsdag 15.02 2018

Naturvernforbundet kjemper mot mer oppdrett i Arnøyfjorden

Ber politikerne snu om oppdrett i Arnøyfjorden

Nærøy kommune bør begrunne vedtaket om å anbefale mer oppdrett i Arnøyfjorden og aller helst omgjøre tilrådinga.

torsdag 05.10 2017

Vi forsøpler naturen vår

Det tar 12 år før filteret på en sigarett er borte i naturen. Ei plastflaske forsvinner ikke før om 400 år. Vi vet det, men fremdeles er det noen som bruker naturen som sin private søppelplass.

tirsdag 09.05 2017

Vurderer anmeldelse etter hatske tekstmeldinger og Facebook-kommentarer

Jeger drapstruet og sjikanert

Både Norges Jeger- og Fiskeforbund og Naturvernforbundet tar sterkt avstand fra sjikanerende meldinger og drapstrusler mot meningsmotstandere i debatten rundt jakt.

mandag 13.03 2017

Her er den nye fylkesledelsen i Naturvernforbundet

Mads Kappfjell fra Namsskogan er valgt inn i styret.

fredag 10.02 2017

Naturvernforbundet får medhold i klage

Grong må stenge skuterløypa

Grong kommune har stengt rekreasjonsløypa for skuterkjøring fra Harran til Møkkelvatnet med øyeblikkelig virkning.

tirsdag 20.09 2016

På tur i regnskogen

Vi tror regnskog er noe som hører til i mer tempererte strøk, men det finnes sorten her hos oss også. På lørdag kan man få en guidet tur i en.

tirsdag 26.07 2016

Namsen Live om Trongfossen

Mange har hørt om Trongfossen i Namsskogan. Men veldig få har sett det store fossefallet.

tirsdag 21.06 2016

NA tar feil - skogvern er bra for dyr, planter og klima

fredag 18.03 2016

Nedlatende om Naturvernforbundet

onsdag 16.03 2016

Leserne mener

"En sitter igjen med en følelse av urbane miljøvernere ser på bygdefolk som litt enfoldige"

mandag 15.02 2016

Naturvernforbundet varsler klage på vedtak i Lierne

Naturvernforbundet mener Liernes skuterforslag er horribelt

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag mener at forslaget om å etablere 35–38 mil skuterløyper i Lierne er horribelt.

tirsdag 09.02 2016

Formannskapet i Lierne tar stilling til rekreasjonsløyper

35 mil skuterløyper

Går alt etter planen kan de første skuterløypene beregnet på rekreasjonskjøring i Lierne åpnes allerede i år.

fredag 22.01 2016

Gaupekvotene opprettholdes

Gaupekvoten i region 6 opprettholdes i henhold til rovviltnemndas vedtak.

torsdag 21.01 2016

Ikke avgjort

Namsos kommune har avvist de innkomne klagene og saken er nå ved kommunalavdelinga hos Fylkesmannen til vurdering.

tirsdag 22.12 2015

Naturvernforbundet jubler

– Naturvernforbundet er svært glade for at NTE legger planene om utbygging av Trongfossen på is, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.