Tema

torsdag 31.10 2019

Namsos har fortsatt ikke en egen kystsoneplan – går glipp av store inntekter

Namdal næringsforening er utålmodige og mener det haster å få på plass en kystsoneplan for Namsos.

fredag 11.10 2019

Kystfiendtlige høyrekutt

fredag 05.07 2019

Får penger for å sette opp sauegjerde

onsdag 03.04 2019

Frakt fra bil til båt intensiveres: Hele Norskekysten deltar

Arbeidet Nord-Trøndelag Havn Rørvik har gjort for å få gods fra land til sjø vil være med i grunnlaget for prosjektet Smart kystfart, som ti havner langs hele norskekysten deltar i.

fredag 15.06 2018

Reviderer kystsoneplanen i Leka

tirsdag 30.01 2018

Fordel å være sterk i klypa før Lofotfisket

I midten av februar kaster en gjeng elever fra Ytre Namdal videregående skole loss, og legger ut på vinterens store begivenhet: Lofotfisket.

mandag 29.01 2018

«Årets båtkommune» skal kåres

I løpet av februar vil alle kystkommuner bli inviterte med i en undersøkelse for å kåre «Årets båtkommune».

torsdag 18.01 2018

Jan-Christer Torvik (44) er ansatt som prosjektleder for kystsoneplan i Namdalen

– Vegen blir til mens vi går

De neste to årene skal Jan-Christer Torvik jobbe for å få i stand en felles kystsoneplan for den namdalske kysten.

søndag 30.07 2017

70 nye lokaliteter kystlynghei i Vikna kartlagt, men:

Uønskede arter truer

En fersk undersøkelse har kartlagt hele 70 nye lokaliteter med kystlynghei i Vikna, som dermed er et svært viktig område for den truede naturtypen. Men uønskede arter truer sterkt.

mandag 03.07 2017

Flatanger har takket nei til arbeid med ny, felles kystsoneplan i Namdalen:

Ny prosess unødvendig

Flatanger kommune har nylig revidert kommuneplanens arealdel og takker derfor nei til å delta i arbeidet med en felles kystsoneplan for Namdalen. Kommunen er imidlertid positiv vil å være del av en digital fellesplan.

onsdag 21.06 2017

Per Sandberg slår tilbake mot kritikk fra kystordførere

– Det er direkte feil å si at jeg trenerer

Nærings- og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) mener både kystkommunene og NAs leder er på villspor i kritikken rundt den nye produksjonsavgifta for havbruksnæringa.

tirsdag 30.05 2017

Jubler for oppdrettsavgift

Stortinget går inn for å innføre en oppdrettsavgift. Torgeir Strøm (SV) er glad for at dette vil medføre økte inntekter for kystkommunene.

mandag 08.05 2017

Arbeidet med felles kystsoneplan for Namdalen i sluttfasen

Ønsker samordna plan

– Kommunene i Namdalen er godt stilt med kystsoneplaner. Men de er ikke samordna. Det er vi i full gang med nå, sier Ragnar Prestvik.

søndag 26.03 2017

Skreifestival i god stim

Skreifestivalen kastet ut snøret og fikk napp

Auksjon, båttur til Vandsøya og heimlaga skreisuppe var noe av det som sto på menyen under årets Skreifestival.

søndag 05.02 2017

Nytt prosjekt skal øke rekrutteringa til fiskerinæringa og hindre nedlegging av lokale fiskemottak

Kjemper for framtida til sjarkfisket

Leveransene til lokale fiskemottak har gått ned og nærmer seg en smertegrense for videre drift. Nå tar fiskerne tak for å få flere til å satse på yrket.

mandag 09.01 2017

Mål om felles planverk våren 2019

Kystsoneplan i emning

Hvilke deler av Namdalskysten kan brukes og hvilke deler må vernes? Det er noe av det en ny kystsoneplan skal svare på.

mandag 06.06 2016

Cruisesesongen er i full gang

Cruise-passasjerene elsker Rørvik

Kaptein Hubert Flohr på cruiseskipet Amadea får gode tilbakemeldinger fra sine passasjerer etter besøkene i Rørvik.

tirsdag 01.03 2016

– Skreien var svært viktig

Når den 18. Skreifestivalen nå setter sjøbein i kystbyen, er det verdt å ta en liten tur tilbake for å se på historien vi feirer så stolt.

Siste rose i buketten

Skreifestivalen har presentert en ny kvinneskikkelse for hvert år. Denne gang er det forfatteren Magnhild Haalke som står for tur.