Tema

mandag 06.07 2020

Har avslått søknaden fra NTE Energi om utsatt frist: – Ikke overraskende

NVE har avslått søknaden fra NTE Energi om utsatt frist for idriftsettelse på Vikna vindkraftverk.

tirsdag 30.06 2020

Energisparing må til for både å nå måla for klima og naturmangfald

Energidirektør Brandsås i NTE hevdar i eit innlegg at det må bli bygget mykje meir vindkraft i Trøndelag for fase ut fossil energi og nå klimamåla i 2050.

torsdag 25.06 2020

NTEs storinvestering til en milliard kroner ved Nedre Fiskumfoss i rute. Feiret med konsert i maskinhallen

Onsdag denne uka inviterte NTE til ei lita feiring i maskinhallen på det som skal bli ny kraftstasjon på Nedre Fiskumfoss.

lørdag 13.06 2020

Ungdommer med smarte løsninger på store spørsmål

Ungdommelig skaperkraft

Ungt entreprenørskap inviterte en del av elevene på Grong videregående skole til ideverksted der målet var å finne gode svar på store spørsmål.

Uheldig mistenkeliggjøring i NA-leder

I sin lederartikkel 10. juni omtaler avisa Ytre Vikna 2 og antyder at lokale grunneiere, NTE og Sarepta Energi har noe å skjule.

tirsdag 09.06 2020

NA MENER:

NA mener: «Både motstandere og tilhengere av vindkraft ville vært best tjent med full åpenhet. Det gjelder også grunneierlaget, NTE og Sarepta»

tirsdag 02.06 2020

Vannmagasinene er helt nedtappet for å ta brodden av flommen

Fremdeles er det fare for at det kan komme en vårflom som gjør skade. Men for hver dag med stor vannføring i Namsen og sideelvene, minker sjansene for at det skal bli storflom.

fredag 29.05 2020

Mener Ytre Vikna 2-vedtak er ugyldig og brudd på flere lover

Sammen med NJFF Nord-Trøndelag har Naturvernforbundet i Trøndelag sendt inn klage til Olje- og Energidepertamentet. De mener vedtaket om frist for igangsetting av Ytre Vikna 2-feltet er brudd på energiloven og naturmangfoldsloven.

torsdag 28.05 2020

Full krig mellom Telenor og NTE: Må stanse arbeidet med oppføring av vindmølle

Namdal tingrett forbyr NTE å utføre arbeid med oppføring av en av vindmøllene på Hundhammerfjellet inntil endelig avgjørelse foreligger. Nå har selskapet anket saken til lagmannsretten.

tirsdag 19.05 2020

Om vindmøllepark i Ytre Vikna:

Det er på tide at vi slutter med synsing og ansvarsfraskrivelse

Det stormer i Nærøysund. 17 år gamle vedtak er i ferd med å bli en vindmøllepark som ingen egentlig helt vet hvordan kommer til å se ut, ei heller hvilke konsekvenser dette vil få

mandag 18.05 2020

Ytre Vikna ll og politikernes ettermæle:

Om Håvens fall og skjebne

Tiden renner fort nå for oss i Nærøysund kommune og folket bør våkne nå. Det vil være for sent når det rager 200 metringer av vindturbiner i horisonten i den vakre kystnaturen vår.

onsdag 13.05 2020

Til Motvind Nærøysund:

Å gå tilbake på gitte konsesjoner skaper en meget uheldig presedens

I dag er innstillingen til vindkraft blant folk flest annerledes enn den var for bare noen år siden.

tirsdag 12.05 2020

Valgt som nytt styremedlem i NTE

Bedriftsforsamlinga i NTE har valgt Øyvind Skogvold som nytt styremedlem i NTE-styret.

fredag 08.05 2020

Namsos turnforening stakk av med 50.000 kroner: – Dette blir det ei kjempehelg

Namsos turnforening ble stemt frem som den store vinneren da 14 lag og foreninger ble tildelt til sammen 200.000 i NTEs konkurranse «laget Mitt».

fredag 01.05 2020

Kjemper om 200.000 kroner

72 lag og foreninger fra Namdalen kjemper om en premiepott på 200.000 kroner i NTEs konkurranse «Laget Mitt».

fredag 27.03 2020

Svein Olav Munkeby, NTE:

Koronakrisen avslører et digitalt klasseskille

tirsdag 24.03 2020

NTE svarer Naturvernforbundet:

Det må produseres mer fornybar energi og det må spares

torsdag 19.03 2020

Kenneth Brandsås, Energidirektør i NTE :

Vi må tenke helhet og vise ansvarlighet, Jannicke Reymert!

Nok en gang har lederen i folkeaksjonen mot vindkraftverk i Namdalen, Jannicke Reymert, kommentert NTEs planer om å ta i bruk konsesjonen til å utvide vindparken på Ytre Vikna.

tirsdag 17.03 2020

Åpent brev til 17 ordførere, som eiere av NTE:

En skamplett ikke bare for NTE, men alle som ikke stoppet vindkraftprosjektet

Vi er kjent med at NTE har konsesjon på å utvide vindkraftverket på Vikna, Vikna II. Med dette brevet utfordrer vi eierne av NTE til å bruke sin eiermakt til å stoppe bygginga av dette vindkraftverket.

Holder arbeidet i gang med strenge smitteregler

Nedre Fiskumfoss er smittefritt

Gigantprosjektet med bygging av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss går sin gang. Men det tas alle de smittehensyn som det er mulig å ta.

onsdag 11.03 2020

Det grønne skiftet:

Vindturbiner, «fra vugge til grav»

Omtrent alt vi som forbrukere til daglig benytter oss av; klær, sko, mobiltelefoner, datamaskiner, biler og annet – har bestanddeler som på et eller annet vis setter et såkalt klimaavtrykk.

tirsdag 10.03 2020

Svarer NTE og Brandsås:

På tide å løfte blikket

NTE v/ Kenneth Brandås ønsker å bygge vindkraftverk på Ytre Vikna fordi "vi må velge de prosjektene som har minst mulig negativ påvirkning på natur og miljø.

NTE svarer Reymert og Strøm :

Parken vil stå på egne bein

Leder Jannice Reymert og nestleder Torgeir Strøm i Folkeaksjonen mot vindkraftverk i Namdalen skriver i NA den 9. mars at de er skuffet over at NTE vurderer å realisere konsesjonen vi har for neste byggetrinn på Ytre Vikna.

Svarer NTE og Brandsås

Med åpne øyne

NTE`s framtidige vindkraftprosjekter skal legges til steder hvor de vil ha minst mulig negativ påvirkning på natur og miljø, sier energidirektør Brandsås (NA 3. mars). Bra, men hvordan kunne da NTE trosse den sterkeste fagekspertisens krystallklare anmodninger – og i det hele tatt søke konsesjon på Ytre Vikna 2?

Svar til Roger Walaunet:

Det er vindturbinene som står for pinslene…

.I et leserinnlegg i NAs ”Meninger” 3. mars skriver Roger Walaunet (RW) at han tar til ”motmæle” i vindturbin-debatten. Det høres modig ut å ”sjølpine” seg ved å ta til motmæle i debatten, men naivitet til unødvendig industrialisering av uberørt og sårbar natur er alt annet enn det.

mandag 09.03 2020

Vi må handle klokt

Bård S. Solem spør i Namdalsavisa om vi trenger å rasere Namdalskysten for å møte klimakrisen.

Trenger vi å rasere Namdalskysten for å møte klimakrisen?

NTEs energidirektør Kenneth Brandsås hevder i sitt leserinnlegg i NA 3. mars at vi mangler kun 15 TWh for å fullelektrifisere Norge. 11 av disse kan komme fra realistisk opprusting av vannkraftverk og vindkraftkonsesjoner som allerede er gitt.

Ordførerne må ta styringa NTE

NTE er eid av kommunene i gamle Nord-Trøndelag fylke. Nå planlegger NTE å gå videre med konsesjonsplanene om utbygging av vindkraftverk på Ytre-Vikna 2..

onsdag 04.03 2020

2 milliarder i årsresultat for NTE

NTE sier det er tidenes beste årsresultat.

tirsdag 03.03 2020

Roger Walaunet om vindmøller på Håven i Vikna:

Å ta til motmæle i denne debatten er vel trolig en form for sjølpining

NTE svarer Hogne Hongset

Men her er det jo mye vi er enig i, Hogne Hongset

Kenneth Brandsås, NTE:

Vi trenger norsk fornybar energi for å møte klimakrisen

mandag 02.03 2020

Hogne Hongset:

Heldigvis ser det nå ut til at grasrota har begynt å få nok, både av naturrasering og av manipulerende argumentasjon!

Energidirektør Kenneth Brandsås i NTE skriver i Namdalsavisa 1.3. under tittelen «Klokka tikker – vi må handle». Det er som å høre andre «vindbaroner» lenger sør i landet. Der er den tikkende klokken allerede plassert som et 6 meter langt display ute i naturen.

søndag 01.03 2020

Klokka tikker – vi må handle

Selv om arbeidet med utvidelse av Ytre Vikna vindpark har ligget i bero i flere år, har faktagrunnlaget blitt supplert og oppdatert flere ganger, senest i 2012.

torsdag 20.02 2020

Marita (42) får Namdalens største vindkraftverk utafor døra – vurderer å flytte

NTE har nå konkrete planer om minst 42 nye vindturbiner i Ytre Vikna innen 2024. Om det blir en realitet, ser ikke Marita Kristel Buschman Wahl noen annen utveg en å flytte fra stedet.

tirsdag 18.02 2020

Minst 42 nye vindturbiner planlagt i Ytre Vikna innen 2024

Nå tar NTE i bruk konsesjonen i Ytre Vikna som de fikk utdelt i 2009.

torsdag 30.01 2020

Øysletta får etterlengta fiber: – Tilbudet som har vært fram til i dag har ikke vært bra i det hele tatt

Som første huseier på Øysletta har Jan Ståle Viken Flått fått tilgang til høyhastighets fiberbredbånd.

mandag 13.01 2020

Nå får enda flere tilgang på fiber i Ytre Namdal

Hovedprosjektet med utbygging av fiber i Vikna er nå i sluttfasen – og med flere prosjekt på trappene er den tidligere kommunen i ferd med å nå de nasjonale målene om dekning.

fredag 13.12 2019

Sterkt kritisk til ny kraftskatt

Kraftsalve fra eierne

Eierne i NTE, kommunene i gamle Nord-Trøndelag, er sterkt kritiske til konklusjonene i utredningen som kan føre til økt beskatning av vannkraft.

torsdag 05.12 2019

NTE: – Får ikke konsekvenser for oss

NVEs nye fristkrav får ikke konsekvenser for NTEs vindmøllesatsing i Ytre Namdal.

mandag 18.11 2019

Tar over NTE Elektro

Svein Erik Svarte er ansatt som ny daglig leder i NTE Elektro.

tirsdag 05.11 2019

Bayer om strømpriser:

Strømsnu

fredag 11.10 2019

Kraftskatt – er utvalet på rett spor?

Vasskraft er ein av Noreg sine viktigaste naturressursar, og vil også i framhaldet vera ryggrada i energisystemet vårt.

mandag 30.09 2019

Ut av NTE for å starte for seg selv

I dag ser et nytt elektrikerfirma dagens lys i Namsos; Aelektriker AS.

torsdag 19.09 2019

Mener Akvaplan-niva rapporten inneholder flere faktiske feil

Avviser anklagene

NTE ønsker ikke å kommentere enkeltpåstander som kommer fram i en rapport som blir en del av den kommende ankesaken.

Mener det som trolig er flere tusen tonn slam kan ha påvirket miljøet

Rapport: Tungmetaller rett ut i Namsen

Ny rapport mener miljøpåvirkningene fra anleggsperioden på nye Namsvassdammen har påvirket miljøet ved Namsens innløp betydelig.

torsdag 05.09 2019

Tilbake på byggeplassen etter 63 år

– Du vet, det var et slit. Vi hadde ikke all verden å hjelpe oss med. Nei, det var et tungt arbeid.

onsdag 28.08 2019

NTE og miljøet i Namsen

fredag 16.08 2019

NTE med 967 millioner kroner i overskudd første halvår

NTE oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 967 millioner kroner, mot 135 millioner kroner samme periode i fjor.

søndag 07.07 2019

Vindkraftverkene i Nærøysund kommune

«La oss se litt på elefanten i rommet»

De fleste av oss kjenner vel til historien om Husfjellet ved Garstad på Vikna? Etablert som Norges første vindkraftverk av NTE i 1991. Møllene ble demontert i oktober 2015 etter det som vel kan kalles et «kostbart eksperiment» I skrivende stund forfaller «parken»

fredag 28.06 2019

Svindlere bruker NTE-logo for å lure kunder

De siste dagene har antallet svindelforsøk skutt i været, skriver kraftselskapet .

onsdag 05.06 2019

NTE-penger gir gatelys i Vikna

Vikna vil bruke en stor del av kommunens aksjeutbytte fra NTE til bedre gatelys. Det kan bety både nye gatelys og oppgradering av eksisterende anlegg.

tirsdag 04.06 2019

Den nye dammen i Røyrvik er 330 meter lang og 30 meter høy på det meste

Det har vært mange runder og mye støy rundt bygging av ny dam ved Namsvatnet. Men nå er jobben gjort, og området vil sakte men sikkert gå tilbake til naturen.

fredag 24.05 2019

Første driftsår med nye eiere ble en suksess for NTE

En milliard i overskudd

Kommunene i gamle Nord-Trøndelag overtok eierskapet til NTE fra første januar i 2018. Ut fra reaksjonene på fredagens eiermøte så er de 23 kommunene godt fornøyde så langt.

torsdag 09.05 2019

Solum forelått gjenvalgt i NTE-styret

mandag 29.04 2019

NTE utbetaler 165 millioner til trønderske kommuner

Etter et svært godt 2018-resultat utbetaler NTE 165 millioner kroner til trønderske eierkommuner og Trøndelag fylkeskommune.

mandag 22.04 2019

Strømmen tilbake i Ytre Namdal

Mandag ettermiddag var strømmen borte ei kort stund i Leka, Gutvik og Austra.

torsdag 04.04 2019

Gullvikmoen g14 vant NTEs «laget mitt» og stakk av med hele 50.000kr

– Dette var deilig!

Etter å ha samlet opp flest stemmer kunne Gullvikmoen G14 strekke armene i været – vant førstepremien på 50.000.

mandag 01.04 2019

Åpner pengesekken for lag og foreninger

Det blir hard konkurranse når nesten 100 lag og foreninger skal kjempe om en premiepott på 200.000 kroner.

tirsdag 19.03 2019

Har heller ikke du fått strømregninga? Bare ta det med ro, du slipper ikke unna...

Vanligvis sender NTE ut strømregninga omkring den 12. i hver måned. Fortsatt er det mange som ikke har fått faktura.

lørdag 16.03 2019

Stopper arbeidet etter ny brann på Hundhammerfjellet

– Dette skal ikke skje, sier direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi.

tirsdag 12.03 2019

Skal utfordre NTE Marked på strømavtaler

NTE Marked har begynt å selge strøm til privatkunder i sørdelen av fylket. Nå får de konkurranse på heimebane.

mandag 11.03 2019

Saken etter Flatangerbrannen er avsluttet etter at partene inngikk forlik

fredag 08.03 2019

Mandag er den første gravemaskinen på plass

Nå starter milliardprosjektet

Arbeidet med den nye kraftstasjonen ved Nedre Fiskumfoss starter mandag. Nå etterlyser ledelsen lokale tilbydere av tjenester til byggeprosjektet som vil koste en milliard kroner.

torsdag 28.02 2019

Kraftsituasjonen i Lierne

– Vi kan ikke sitte stille og vente på at ting skal skje

Libyggen er seg selv lik. Kommer det ikke mer strøm til Sørli, så kan de like godt lage den selv.

torsdag 21.02 2019

Ingen strømhjelp fra statsråden – noe Marit Arnstad ikke forstår noe av:

– Det virker som om statsråden ikke har satt seg inn i den unike situasjonen Lierne faktisk er i

Selv om et godt utbygd strømnett er en forutsetning for kraftforsyning og næringsutvikling, kan ikke staten bidra med skikkelig strømforsyning til Sørli. Det skjønner Marit Arnstad (Sp) ingenting av.

mandag 18.02 2019

Jeg forventer at det nye styret i NTE tar opp saken om mer strøm til Sørli.

Leserinnlegg

torsdag 14.02 2019

Alle har fått tilbake strømmen på Bansund

Men ti kunder på Nubbdal utenfor Kolvereid har mistet strømmen torsdag ettermiddag.

torsdag 07.02 2019

– Industrien kan ikke stoppe opp på grunn av for lite strøm

Sentrale politikere har forståelse for den fortvilte kraftsituasjonen i Sørli, men mer strøm kan ingen av dem love.

onsdag 06.02 2019

Næringslivet i Sørli går så godt at det snart ikke er mer strøm igjen

Næringslivet i Lierne går nå så bra at det ikke er strøm nok til nye etableringer. Rådmannen fortviler og etterlyser handlekraft fra NTE.

mandag 28.01 2019

Mange sliter med å betale strømregninga

Strømprisen er for tida rekordhøy og mange kunder henvender seg til NTEs kundesenter og ber om å få betale strømregninga i flere avdrag.

tirsdag 08.01 2019

Fylkesmannen om utslippstillatelse gitt for Namsvassdammen

– Kunne stilt strengere krav

Det har vært mye støy rundt bygginga av den nye Namsvassdammen. Nå innrømmer Fylkesmannen at han kunne gjort en bedre jobb før utslippstillatelse ble gitt.

torsdag 03.01 2019

Oppstart på prosjekt til 400 millioner kroner i vår

Vindparken i Nærøy gjenreises

Vindmølleparken på Hundhammerfjellet skal bygges opp på ny med 14 turbiner. Utbygginga til 400 millioner skal være ferdig i fjerde kvartal 2020.

tirsdag 04.12 2018

– Kommunene vil tape på mindre skatt for kraftselskap

Ordfører i Namsskogan Stian Brekkvassmo (Ap) uttrykker stor bekymring over de nye forslagene til skattlegging av energiselskap i Norge.

onsdag 14.11 2018

Damkommunen Røyrvik vil styrke statusen som nasjonalparkkommune

Varsler flere konflikter med NTE

Bygginga av nye Namsvassdammen har ikke gått på skinner for NTE. Og flere utfordringer kan det bli, når Røyrvik skal rendyrke statusen som nasjonalparkkommune.

fredag 02.11 2018

Vil bygge ny kraftstasjon i Namsen for en milliard kroner

Styret i NTE har besluttet å bygge ny kraftstasjon for 1 milliard kroner i Nedre Fiskumfoss i Namsenvassdraget.

torsdag 18.10 2018

450 var uten strøm i Rørvik

Under oppsett av et gjerde gikk det galt: En påle gikk rett ned i en høyspentkabel - og dermed mistet mange strømmen i Rørvik torsdag morgen.

tirsdag 16.10 2018

Enighet om nytt midt-norsk nettkonsern

Styrene i NTE og TrønderEnergi er enige om å etablere et felles midt-norsk nettkonsern, som blir Norges nest største nettselskap. KLP er i dag eier i TrønderEnergi Nett og blir også eier i det nye nettkonsernet.

onsdag 10.10 2018

I juli var kraftverksdammene nesten tomme – nå flommer de over etter en våt høst

Du slipper å blakke deg på høy strømpris

Snart fulle vannmagasin er godt nytt for både strømbrukere og strømprodusenter. Prisene blir ikke så høye som forventet.

fredag 28.09 2018

Regnværet gjør oppvarminga billigere

Strømprisen nær halvert

Etter den sure svie, kommer noen ganger den søte kløe. For etter dagevis med øsende, pøsende regn, raser strømprisene.

onsdag 26.09 2018

Rundt 2.000 NTE-kunder mistet strømmen

Etter de verste vindkastene onsdag var rundt 2.000 av NTEs abonnenter uten strøm - av disse var 1.600 i Namdalen.

onsdag 19.09 2018

Vil bruke NTE-pengene til å utvikle hele Namdalen

Hver femte NTE-krone som betales ut til kommunene i Namdalen, skal brukes på tiltak som hele regionen får glede av.

lørdag 15.09 2018

130 strømløse i Lierne

Var uten strøm i over tre timer lørdag ettermiddag.

fredag 14.09 2018

Tre lag fra Lierne fikk NTE-penger

mandag 10.09 2018

116 lag kjemper om 500.000 kroner

Innbyggerne i Trøndelag bestemmer hvilke lag og foreninger som skal få utdelt penger fra prosjektet «Laget mitt».

torsdag 06.09 2018

Leser av strømmen automatisk

Alle strømkunder i Norge skal innen 2019 ha installert ny strømmåler. I løpet av desember 2018 skal alle NTEs kunder ha fått disse målerne i hus.

torsdag 30.08 2018

Mange planer – lite strøm

Strategisk næringsplan for Ytre Namdal sier 1.000 nye arbeidsplasser. Dette krever strøm som det per i dag ikke er tilgang til.

tirsdag 28.08 2018

Lite nedbør ga redusert vannkraftproduksjon og svakere resultat

Lite nedbør og dermed vesentlig lavere produksjon av fornybar energi, gir NTE et svakere resultat første halvår.

søndag 29.07 2018

350 uten strøm

350 husstander var uten strøm i over tre timer søndag ettermiddag.

tirsdag 24.07 2018

Anleggsvirksomheten på Fiskumfoss kraftstasjon fører til stengt lakseakvarium

Kan vare flere sesonger

Namsen laksakvarium er stengt for sommeren, men NTE innrømmer at det ikke var nødvendig å stenge denne turistsesongen.

onsdag 18.07 2018

Lokalbefolkninga mener NTE vanligvis skaper større problemer enn sommerens tørke

– Ikke uvanlig at det er så lite vann her

Vannmagasinene i Midt-Norge er knusktørre denne sommeren. Men ved Namsvatnet er de vant med at vannet står så lavt nesten hver sommer.

onsdag 04.07 2018

Møte om framtidas strømbehov i Nærøysundet

– Viktig å være i forkant

– Vi kan ikke havne i den situasjonen at vi står med nye fabrikker, men ikke har nok strøm til å forsyne dem, sier leder Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten næringsforening.

torsdag 21.06 2018

NTE leverer bygdefiber i Ytre Namdal

NTE vant konkurransen om bygging av fiber i Ytre Namdal. Arbeidet startes i sommer.

tirsdag 19.06 2018

Skogplanter Midt-Norge med det største solcelleanlegget i «Nord-Trøndelag»

Taket som forsyner Planteskolen med strøm

Skogplanter Midt-Norge på Kvatninga kan trygt sies å ha en grønn profil. Med solcelleanlegget på taket produserer de nok strøm til å drifte anlegget store deler av året.

mandag 11.06 2018

Per Ivar ble slått i bakken under sveising

For over to måneder siden oppdaget folk i Langneset på Salsbruket at det var ei overledning på strømnettet i nabolaget. Det er like ille fortsatt.

fredag 08.06 2018

Sjekker Namsen for miljøgifter

Etter varsling om mulig forurensning fra NTEs dambygging i Namsvatnet, ble det iverksatt prøvetaking i Namsen i går ettermiddag.

tirsdag 05.06 2018

Venstre ber regjeringa vurdere konsekvensene av ny dam i Namsvatnet

Frykter for livet i Namsen

Venstre er redd den nye demninga ved Namsvatnet vil føre til alvorlig forurensning av Namsen og Namsenfjorden. Nå ber de regjeringa granske utslippsfaren fra dammen som nå er under bygging.

mandag 04.06 2018

Flere får fiber i Røyrvik

Store deler av kommunen vil ha tilgang til høyhastighets internett når utbygginga er ferdig.

mandag 14.05 2018

Banksjefen blir styreleder i NTE

Store muligheter, lite penger

Jon Håvard Solum tar om få uker over som styreleder i NTE. Og han tror kraftbransjen kan lære mye av banknæringa. Selv venter han ennå på fiber.

NTE vil ha Solum som styreleder

Jon Håvard Solum fra Harran er innstilt som ny styreleder i Nord-Trøndelag elektrisitetsverk.