Tema

torsdag 10.05 2018

Sender ut flomvarsel etter sommervarme

Godværet som trønderne nå nyter har ført til at NVE sender ut flomvarsel. Årsaken er at de høye temperaturene virkelig har satt fart på snøsmeltingen i fjellene.

søndag 22.04 2018

– Vi er midt i lamminga, så det er nok å holde på med

Flomstengte veger gjenåpnet

Alle veger langs Namsen som har vært stengt av flom i helga er nå gjenåpnet.

torsdag 22.03 2018

Konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk

Olje- og energidepartementet stadfestet torsdag konsesjonen til Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger og Namdalseid.

fredag 09.03 2018

Får ikke tillatelse til uttak av vann

NVE avslår søknad fra Marine Harvest om midletidig tillatelse for uttak av vann fra Aunvatnet.

tirsdag 30.01 2018

Smartmålere til besvær

Leserinnlegg: Villeder NVE?

mandag 04.12 2017

Veldig vått på Vestlandet – lite nedbør i Namdalen

Går klar av ekstremværet

Mens vestlendinger og sunnmøringer må forberede seg på det verste, slipper namdalingene unna i denne runden.

torsdag 21.09 2017

Åbjøravassdragets Elveeierlag krever at operatøren holder minstevannsføringa

Regelbrudd gir fiskedød

Gjentatte ganger er kravet til minstevannføring i Åelva brutt, noe som har medvirket til fiskedød, ifølge elveeierlaget. Nå forlanger laget opprydding.

onsdag 05.07 2017

NVE har gitt konsesjon på Hundhammerfjellet

16 nye vindmøller skal opp

Hundhammerfjellet vindkraftverk har fått konsesjon for reetablering. Kostnaden på 16 nye turbiner er stipulert til 380 millioner kroner.

onsdag 10.05 2017

Tømmeråsfossen i Grong rassikret for 18 millioner kr

Helt sikre på at det er sikkert

Etter år med usikkerhet og byggeforbud, skal Tømmerås i Grong nå være trygg. Snart vil det også se bra ut i området.

torsdag 09.03 2017

Tømmerås rassikret til påske

Arbeidet med å sikre Tømmerås mot leirras, er inne i den avsluttende fasen. Til påske skal sikringsarbeidet være helt ferdig.

mandag 30.01 2017

Klart for kraftverkbygging i Bindal og i Lierne

Bygger 40 GWh småkraft

Norsk Grønnkraft har overtatt konsesjonen på utbygging av Grytendalelva i Bindal og Fiskløysa i Lierne fra NTE Energi AS, og planlegger utbygging med byggestart tidlig i 2017.

torsdag 26.01 2017

«Jeg ba ungene om å komme seg i trygghet»

– Jeg ga ungene beskjed om å kle på seg og komme seg i trygghet, sier Tor Erik Wibe. Fra vinduene i huset ser han rett ned på raset som tok med seg familiens naust torsdag ettermiddag.

mandag 09.01 2017

Rekordhøyt strømforbruk i 2016

Fjoråret ble et rekordår både for produksjon og forbruk av strøm.

søndag 11.12 2016

Fjøsbyggere må ta kostnaden til NTE når e-verket oppgraderer nettet for å kunne levere mer strøm

Får ei ekstra regning på 300.000 kroner

Til våren planlegger Lars Henrik Kjølstad på Høylandet å bygge nytt fjøs. I budsjettet ligger 300.000 kroner til NTE for en ny trafo.

torsdag 08.12 2016

Evakueres etter akutt skredfare på Snåsa

Snåsa kommune evakuerer beboere etter varsel om akutt skredfare ved Jørstadelva ved Undset i Snåsa.

fredag 28.10 2016

– Lettere å varsle flom og skred

Om kort tid kan alle sjekke nøyaktig hvor utsatt heimen sin er for naturkatastrofer.

fredag 23.09 2016

Her kan ett av ni nye kraftverk i Indre Namdal bli bygget

Vanskelig for NVE

Etter to uker med debatt og befaringer, legger grunneiere og reineiere stridsøksa til side og drar på elgjakt. Mens Tord Solvang i NVE må starte jobben med å finne ei løsning alle kan leve godt med.

torsdag 15.09 2016

Full splid mellom grunneiere og reineiere

Grunneier frykter at han ikke får bygge småkraftverk på eiendommen sin fordi reindrifta har opplevd nederlag i flere store utbyggingssaker.

«Uopprettelige konsekvenser»

Rådmannen i Namsskogan er kritisk til flere av de planlagte kraftverkene i kommunen.

tirsdag 13.09 2016

Rådmannen i Bindal fraråder å gi reindriftsnæringa medhold

Bør avvise klagene

Reindriftsnæringas klage på forlengelse av måleperioden for vind i Kalvvatnan bør ikke tas til følge, mener rådmannen i Bindal.

onsdag 27.07 2016

Lilly (92) har aldri sett mindre vann i Tunnsjøen

Laveste vannstand på nesten 100 år

I hele sitt liv har 92 år gamle Lilly Staldvik bodd et steinkast fra Tunnsjøens bredd. Men det har aldri vært så langt ned til vannkanten som i år.

tirsdag 05.07 2016

Nærøyordføreren hadde ikke ventet tommel ned fra NVE:

Et overraskende nei

NVEs nei til bygging av Grytbogen kraftverk kom svært overraskende på Nærøy-ordfører Steinar Aspli.

fredag 01.07 2016

Nei til Grytbogen og ja til Grønlielva kraftverk

mandag 09.05 2016

Fem aktører vil sette opp ti småkraftverk i Namsskogan og Grong

Vil bygge for 500 mill

Blir samtlige ti søknader innvilget, blir det bygget vannkraftverk til en verdi av en halv milliard kroner.

fredag 06.05 2016

Dette er slettes ikke første gang Lomtjønna har fått oppmerksomhet

Dammen brast i 1957

Som nesten ved et under ble ingen hus eller mennesker skadet da dammen ved Lomkjønna brast natt til 1. juni i 1957.

Gutter på telttur oppdaget at tjønna de skulle til var borte

Lomtjønna ble borte

Guttene skulle på telttur ved Lomtjønna. Da de kom dit var tjønna borte.

fredag 22.04 2016

Få bygge kraftverk i Fiskløysa

Her blir det bygd vannkraftverk.

tirsdag 12.04 2016

Nye vilkår for Bogna

lørdag 13.02 2016

Advarer mot usikker is etter mildvær

NVE: – Isen er utrygg

Her passerer ei jente på ski et vann med usikker is. NVE advarer nå mot usikker is etter mildværet.

fredag 15.01 2016

Grong skal bruke millioner på sikkerhet i 2016

Sikrer seg mot ras og flom

Lenge før de er enig med kommunen om regninga, er NVE i full gang med å rydde og sikre rasområdet ved gamle E6 i Harran. I Grong kommune håper man det er starten på et langt og godt samarbeid.

tirsdag 22.12 2015

Prioriterer ikke Trongfossen

NTE dropper planene om utbygging av Trongfossen, byggetrinn 2 på Ytre Vikna, Grytendal, fornyelse av Hundhammerfjellet, Husfjellet, og Sareptas vindpark på Sørmarksfjellet.

mandag 26.10 2015

Skal bygge 5,7 km lang kraftledning

Økt forsyningssikkerhet, flaskehalser i nettet fjernes, tilrettelegging for ny fornybar energiproduksjon, lettere vedlikehold og drift.

tirsdag 21.07 2015

NVE gir løyve til nytt kraftverk i Lierne

NVE har gitt tillatelse til et nytt kraftverk i Fiskløysa i Lierne.