Tema

fredag 03.08 2018

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) lot seg imponere hos Sinkaberg Hansen

– Vi har fått flinke folk som vet hva de driver med

– Det er nesten så du skulle tro de har et forhold til hver enkelt laks. Jeg har opplevd en voldsom seriøsitet her.

torsdag 05.07 2018

Penger til kommunekassa bidrar til vekst i oppdrettsnæringen

Innspill

torsdag 28.06 2018

Salmonor får forlenge oppdretts-lokalitet i Stevika

torsdag 21.06 2018

Oppdrettsnæringa

Ja til en ekte miljøreform

Leserinnlegg

onsdag 13.06 2018

Inviterer til en dag med laks på menyen

Lørdag gjentar Otterøyingen vel suksessen fra i fjor, og inviterer til Laksens dag i Folkehallen.

tirsdag 15.05 2018

52.000 laks rømte i Flatanger i vinter

Etter telling er det klart at det rømte 52.000 laks fra Marine Harvest sitt anlegg i Flatanger kommune i vinter.

fredag 04.05 2018

Lokalt firma med teknologisk nyvinning for oppdrettsbransjen – Bjørøya AS har stor tro på produktet

– Etterspørselen er stor, så dette vil slå an

Under palmene i Karibia leste Odd Ivar Mork seg opp på rapporter fra Sintef, for å forstå oppdretternes behov. Det var utvilsomt et smart tidsfordriv.

mandag 30.04 2018

Rekordresultat for Bjørøya AS

Meget god tilvekst, lite svinn, god kontroll med sykdom- og lusesituasjonen og ikke minst høye laksepriser, bidro til et rekordsterkt årsresultat for Bjørøya AS i 2017.

torsdag 19.04 2018

Et hav med muligheter

Leserinnlegg

tirsdag 10.04 2018

Slik skal oppdrettere, transportører og havner møte framtidas voksende godsvolumer

Oppdrettere, transportører, havner og offentlige myndigheter vil teste ut sjøtransport for å unngå framtidig trafikkaos og redusere klima- og miljøutslipp.

torsdag 15.03 2018

Havbruksnæringa gir ringvirkninger langt unna merdekanten

At milliardene som strømmer inn i havbruksnæringene gir arbeidsplasser for mange, er det liten tvil om. Næringa gir også ringvirkninger langt unna merdekanten.

onsdag 14.03 2018

Havbruksnæringa gir ringvirkninger langt unna merdekanten

At milliardene som strømmer inn i havbruksnæringene gir arbeidsplasser for mange, er det liten tvil om. Næringa gir også ringvirkninger langt unna merdekanten.

OMS er små, men gjør mange viktige jobber

Mestre i logistikk

Oppdretternes Miljøservice AS (OMS), er ikke store, men det de gjør er viktig for oppdretterne og for miljøet.

mandag 19.02 2018

Har ikke observert rømt laks

torsdag 15.02 2018

Naturvernforbundet kjemper mot mer oppdrett i Arnøyfjorden

Ber politikerne snu om oppdrett i Arnøyfjorden

Nærøy kommune bør begrunne vedtaket om å anbefale mer oppdrett i Arnøyfjorden og aller helst omgjøre tilrådinga.

fredag 02.02 2018

Mening

PD, trusselbilde og Varholmen

torsdag 25.01 2018

Rekordlav rømming av laks og ørret

– For fjerde år på rad ser vi en nedgang i antallet rømte laks.

søndag 07.01 2018

Ønske om oppdrettsanlegg utenfor Jøa

Reagerer på nye oppdrettsplaner

Midt-Norsk Havbruk ønsker å etablere et nytt oppdrettsanlegg ved Hillstøa, rett nord for Jøa. Det får Namsenvassdragets Elveeierlag til å reagere.

onsdag 27.12 2017

Går sammen for å skape framtidas havbruksnæring

Oppdrettsbedriften Salmar gir ti millioner kroner over fem år til et professorat i havbrukskybernetikk.

mandag 04.12 2017

Den første semi-lukkede stålmerden plasseres ved Vedøya utafor Jøa

Aquatraz i sjøen til våren

I mai neste år skal den første pilotmerden Aquatraz settes i sjøen ved Vedøya utafor Jøa. Midt-Norsk Havbruk er sentral i utviklinga og finansieringa av den semi-lukkede stålmerden.

onsdag 08.11 2017

Skal avle fram en enda mer effektiv lakselusbekjemper

Investerer 75 millioner i nytt anlegg for rognkjeks

Namdal rensefisk i Flatanger utvider bygninger og kapasitet for å få plass til et helt nytt avlsanlegg for rognkjeks.

fredag 03.11 2017

Namsenvassdraget Elveeierlag beskylder Sandberg for fargeblindhet

Tar ikke hensyn til villaksen

Både det lokale elveeierlaget i Namsen og deres overbygning, Norske lakseelver, går hardt ut mot regjeringas trafikklysordning for vekst i oppdrett.

torsdag 02.11 2017

Trafikklys og økt produksjon av oppdrettslaks

onsdag 01.11 2017

Frykter at oppdrettsavgift kan ryke

Kystkommunene frykter de kan tape mange millioner kroner dersom KrF og Venstre ikke presser regjeringa til å gjennomføre Stortingets vedtak om ei eksportavgift på oppdrettslaks. De mener KrFs Steinar Reiten sitter med nøkkelen.

tirsdag 31.10 2017

Styrer sjømatbedriftene

Norsk Sjømat skal bli det olje og gass er for Norge i dag fram mot 2050. Robert Eriksson (43) fra Verdal jobber daglig for å bedre rammevilkårene for næringa, og skal gjøre bedriftene i stand til å femdoble produksjonen de neste årene.

Havneanlegg til 90 millioner midt i skipsleia

Bygger holdeplass langs Riksveg 1

Nå legges snart siste hånd på et nytt havneanlegg nord for Rørvik sentrum som blir liggende midt i skipsleia. Det som kalles Riksveg 1.

onsdag 04.10 2017

Fylkesmannen avslår søknad fra Flatanger settefisk om utvidelse av produksjonen

Fylkesmannen sier nei til Flatanger settefisk

– Avgjørelsen fra Fylkesmannen er ei blokkering av videre utvikling for oss. Det vil selvsagt komme en klage, sier daglig leder i Flatanger settefisk, Morten Lund.

mandag 02.10 2017

NTS kjøper seg opp innen islandsk oppdrett

NTS har kjøpt opp 45,2 prosent av aksjene i det islandske oppdrettsselskapet Fiskeldi Ausfjarda for 73,5 millioner kroner.

tirsdag 19.09 2017

Godt år for nordtrøndersk næringsliv i fjor

Eierne av oppdrettsselskapet tok ut 100 millioner i utbytte

Nordtrønderske bedrifter økte omsetninga med 16 prosent i fjor sammenlignet med året før. Oppdrettsbransjen står for utbyttefesten.

tirsdag 01.08 2017

Sinkaberg-Hansen inne blant topp 20 av verdens oppdrettsselskap:

I verdenstoppen

Bare 15 oppdrettsselskaper i hele verden er nå større enn Sinkaberg-Hansen.

Folla Maritime Service har tegnet ny kontrakt

Refsnes Laks AS har igjen valgt Folla Maritime Service AS som verft for et nytt servicefartøy av typen Follawork 35.

fredag 07.07 2017

Om villaks, kommunal forvaltning og omkamper

LESERINNLEGG

torsdag 06.07 2017

Trenger mer vann under kjølen

Vil mudre Toppsundet

Flatanger Settefisk mener Toppsundet i Flatanger må mudres slik at større brønnbåter kan hente smolt ved anlegget. De har bedt kommunen ta opp saken med Kystverket.

mandag 12.06 2017

Kolvereidvågen på vent

tirsdag 23.05 2017

Skolen blir blant de første til å produsere rognkjeks i merder på sjøen

Skal produsere rognskjeks i merder på sjøen

Val videregående skole blir blant de første som produserer rensefisken rognkjeks i merder på sjøen. Målet er å tilby undervisning og bygge opp kompetanse på bruk og hold av rensefisk

fredag 19.05 2017

Grønt lys for økt smoltproduksjon i Nærøy

Osan settefiskanlegg får utvidet sin produksjonstillatelse fra 300.000 til 6.500.000 smolt.

onsdag 10.05 2017

Tidenes største prosjekt for Overhalla Betongbygg

Overhalla Betongbygg har begynt levering av betongelementer til det som kan bli verdens største smoltanlegg.

mandag 08.05 2017

Mistanke om PD i Øksinga

– En svært uheldig situasjon

SinkabergHansen har mistanke om PD på en lokalitet i Øksninga i Bindal.

fredag 21.04 2017

Full stopp i produksjonen ved SinkabergHansen:

100 permitteres i fem uker

Fredag var siste dag det var produksjon på fabrikken til SinkabergHansen for ei stund framover. Fra og med mandag er alle ansatte ved fabrikken permittert i fem uker.

Har utviklet nytt fagskoletilbud som havbrukstekniker

NTS-gruppen og den namdalske oppdrettsnæringa er pådrivere for utviklinga av et nytt fagskoletilbud som havbrukstekniker.

mandag 17.04 2017

Skal få erstatning for PD-smittet laks

Oppdrettere får kompensert PD-tap

Oppdrettere som må slakte laks på grunn av PD kan få sette inn mer laks i etterkant for å kompensere noe av tapene.

torsdag 30.03 2017

Mistanke om PD i Flatanger-anlegg

Marine Harvest har mistanke om pancreas disease i selskapets anlegg i Feøyvika i Flatanger.

tirsdag 28.03 2017

Ny Folla-båt til Bjørøya AS

Folla Maritime Service AS har overlevert nok et fartøy av typen FollaWork 35 til Bjørøya AS.

mandag 20.02 2017

Mindre legemidler mot lakselus

Havbruksnæringa reduserte bruken av legemidler mot lakselus betydelig i 2016.

torsdag 02.02 2017

Lyser ut sju stillinger

NTE satser på havbruk

Oppdrettsnæringa er stor – og i vekst. Nå vil NTE tredoble selskapets omsetning i blå sektor.

torsdag 26.01 2017

SinkabergHansen må permittere

SinkabergHansen mister godt over 10.000 tonn råstoff fra produksjonen ved Marøya i 2017. Det får konsekvenser for aktivitet ved slakteri og filetavdeling.

tirsdag 24.01 2017

PD er ingen mild forkjølelse

tirsdag 17.01 2017

Mistenker laksesykdom i Nærøy

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) i Eiterfjorden i Nærøy kommune.

torsdag 08.12 2016

PD-trusselen

NA MENER

torsdag 01.12 2016

Fikk 2.500 meter garn i sjøen få timer etter lakserømming

Kjørte inn i laksemerd

Da de ansatte på Bjørøya AS kom på jobb onsdag morgen, oppdaget de skader på anlegget etter at en båt hadde kollidert med ei merd, og de fryktet rømming av laks.

Dårlig laksegenerasjon i fjor

onsdag 16.11 2016

Mistanke om PD på lokaliteten Tosen

Da resultatet fra rutineprøvene forelå, varslet SinkabergHansen umiddelbart Mattilsynet.

tirsdag 08.11 2016

Fiskeriminister Per Sandberg møtte oppdrettsnæringa i YN

Kom, forsto – og dro

Næringa la fram utfordringer knyttet til PD-sykdom, rigid regelverk og byråkrati. Statsråden viste forståelse, men kom med få løfter.

torsdag 03.11 2016

Bygger ny fabrikk til flere hundre millioner

Sinkaberg Hansen AS har startet jobben med å bygge en ny laksefabrikk på Marøya til flere hundre millioner kroner.

onsdag 02.11 2016

Søker ved Sørøyan

tirsdag 25.10 2016

Blå konferanse

Fortsatt laksevekst

Forskere, forvaltning og oppdrettere er enige om at fortsatt vekst av matproduksjon fra havet ikke bare er mulig. Det er nødvendig.

fredag 07.10 2016

Flatanger kommune føler seg snytt for fem millioner kroner

Flatanger kommune mener Fiskeridirektoratet har fattet vedtak som er i strid med føringer fra regjeringa.

fredag 12.08 2016

Namdal Settefisk AS og Bjørn Frisendal AS med redningsoperasjon

Ny drift på Nesset

De satser på ny drift på Nesset Sjømat. Denne gangen skal slakterivirksomheten sikres med råstoff produsert i egen bedrift.

torsdag 21.07 2016

Et gedigent skritt i lakseluskampen

Helt uten kjemikaliebruk lusebehandles fantastiske 200 tonn – eller 50.000 – laks i timen. Og det ved den hittil mest skånsomme, mekaniske behandling.

tirsdag 12.07 2016

Kaller det overskuddsdeling

De 110.000 kronene ansatte i selskapene Bjørøya Fiskeoppdrett og Midt-Norsk Havbruk får er overskuddsdeling styre og eiere har vedtatt.

Gullkantet bonus til oppdrettsansatte:

Fikk 110.000 kroner i bonus i 2015

– Dette er bra, sier driftstekniker Mads Fallet og hans kolleger i Bjørøya Fiskeoppdrett AS etter rekordhøye 110.000 kroner i bonus for fjoråret.

torsdag 26.05 2016

Namdalskysten tar vaksine mot PD

Oppdretterne på Namdalskysten tar nok et felles grep mot PD for å bevare og sikre arbeidsplasser.

Eget fagbrev for servicebåt-arbeidere

Stadig flere av arbeidsoppgavene i havbruksnæringen utføres av servicebåter. Som første skole i Norge tilbyr Val videregående skole nå fordypning som servicetekniker i akvautdanningen som kan føre til fagbrev.

mandag 11.04 2016

Lusa ute av sekken

Oppdretterne vil øke lusegrensa for vekst med 150 prosent. Nå må fiskeriminister Per Sandberg sette foten ned, mener organisasjonen Norske Lakseelver.

fredag 25.03 2016

Vokser videre og utvider staben

Her er KB Dykk AS sitt nyeste og sterkeste servicefartøy KB NORDLAND, samtidig utvider det rørvikbaserte selskapet staben.

torsdag 24.03 2016

Etablerer selskap for torskeoppdrett

Har tro på torsken

Flere steder langs kysten har man nå begynt å lukte på torsk som oppdrettsfisk igjen etter at det har vært ganske stille i noen år.

fredag 18.03 2016

Permitteringer fører til økt ledighet i Vikna

På ett år har antall arbeidsledige i Vikna økt med 77 prosent.

mandag 14.03 2016

Så et behov - skapte et produkt for oppdrettsnæringen

Ungdomsbedrift til NM

Et spesialredskap for løfting av oppdrettsnot på merdekanten ga ungdomsbedriften Akvagutta UB billett til norgesmesterskap for ungdomsbedrifter.