Tema

tirsdag 29.08 2017

Fiskeriministeren presenterte ny PD-forskrift blant oppdretterne i Ytre Namdal

Litt enklere for næringa

Fiskeriministeren innfridde ikke alle forhåpninger da han la fram sin nye PD-forskrift, men han gjorde det i det minste litt lettere å være lakseoppdretter i Nord-Trøndelag.

mandag 31.07 2017

Oppdretterne i Namdalen ett skritt nærmere mer forutsigbar drift

PD-forskriften mykes opp

Utslakting av all fisk i anlegg med sykdommen PD har vært måten å begrense smitten i Nord-Trøndelag. Nå gir fiskeriminister Per Sandberg Mattilsynet fullmakt til å ta andre metoder i bruk.

Fiskeriminister stanser utslakting

Nye grep mot PD

Utslakting av all fisk i anlegg med sykdommen PD har vært måten å begrense smitten i Nord-Trøndelag. Nå gir fiskeriminister Per Sandberg Mattilsynet fullmakt til å ta andre metoder i bruk.

søndag 11.06 2017

Marine Harvest går mot PD-endring

Møter lokal motbør

Oppdrettsgiganten Marine Harvest vil beholde dagens PD-forskrift der Nord-Trøndelag fungerer som bekjempelsessone mot spredning av sykdommen videre nordover.

fredag 26.05 2017

Buffersone for PD-smittet laks ingen garanti:

Politikerne må våkne

onsdag 24.05 2017

Enstemmig høringsuttalelse fra fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Full støtte til PD-forslag

PD-smittet laks må kunne stå i sjøen til den er slakteferdig, og vaksinering bør bli påbudt i den nordtrønderske buffersonen.

søndag 07.05 2017

Nettsted: PD-mistanke på Risværgalten

Salmonor er blitt varslet av Mattilsynet om mistanke om virussykdommen PD på lokaliteten Risværgalten.

torsdag 04.05 2017

Høyre mener dagens PD-regime skader oppdrettsnæringa i regionen

– Ei utvikling vi ikke liker

Torsdag hadde styret i Trøndelag Høyre møte på Rørvik, og en av mange aktuelle saker på dagsordenen var høringa til den nye PD-forskriften.

mandag 17.04 2017

Skal få erstatning for PD-smittet laks

Oppdrettere får kompensert PD-tap

Oppdrettere som må slakte laks på grunn av PD kan få sette inn mer laks i etterkant for å kompensere noe av tapene.

torsdag 06.04 2017

Pharmaq vant fram i Høyesterett om PD-vaksine

Vaksineprodusenten Pharmaq på Skogmo kan nå markedsføre og selge vaksine mot PD hos laks.

torsdag 30.03 2017

Mistanke om PD i Flatanger-anlegg

Marine Harvest har mistanke om pancreas disease i selskapets anlegg i Feøyvika i Flatanger.

mandag 06.03 2017

Mattilsynet jobber med ny PD-strategi

Mattilsynet fastholder at PD-grensa forsatt skal gå ved Buholmsråsa og vil ha en utvidet hjemmel til å pålegge vaksinering mot laksesykdommen.

torsdag 09.02 2017

Ny forvaltning av Pankreas Disease – Namdalskysten får blø

Dypt urettferdig

Innspill

onsdag 08.02 2017

Uholdbar situasjon

Viknaordfører Amund Hellesø er klar i talen. Han mener at det er uholdbart at en region skal ta regninga for PD-bekjempelsen i Norge.

PD kan gjøre det vanskelig å nå målet om 1.000 nye arbeidsplasser i YN

PD-brems på utviklinga

Utviklingsselskapet NYN følger PD-trusselen med argusøyne.

PD-smitte langs kysten

Debatt fri for villaks

tirsdag 07.02 2017

Reagerer på laksehjelp fra Bjarne Håkon Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen bistår namdalske lakseaktører for å få endret dagens PD-strategi. Det vekker reaksjoner.

fredag 03.02 2017

Enda et tilfelle av PD-smitte

Mattilsynet opprettholder strategien

Mattilsynet bekrefter funn av PD-virus i nok et oppdrettsanlegg Ytre Namdal.

torsdag 02.02 2017

Cermaq Norway frykter at PD kan spre seg til større områder

PD må stoppes i Nord-Trøndelag

Innspill

mandag 30.01 2017

Oppdrettsnæringa svarer Mattilsynets direktør Bjørn Røthe Knudsen

Mangelfull dokumentasjon

onsdag 25.01 2017

Mistanke om nytt PD-utbrudd

Tirsdag fikk Mattilsynet melding fra Emilsen Fisk AS om mistanke om PD-smitte i et av deres anlegg.

tirsdag 24.01 2017

PD er ingen mild forkjølelse

fredag 20.01 2017

Emilsen Fisk, SalmoNor og SinkabergHansen reagerer på PD-forvaltning:

Slik kan det ikke fortsette

fredag 09.12 2016

Ber spesielt Frp ta grep

– De politiske partiene i Vikna – i særdeleshet Fremskrittspartiet – har et ansvar for å sette trøkk på sine respektive moderparti i PD-saken.

Ber fiskeriministeren komme med alternative tiltak for å forebygge og bekjempe PD

– Truer arbeidsplasser

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) mener dagens PD-forskrift truer virksomheter og arbeidsplasser i oppdrettsnæringa.

torsdag 08.12 2016

PD-trusselen

NA MENER

onsdag 07.12 2016

PD-situasjonen har blitt et politisk spørsmål

– Det må bli endringer

Ordfører Steinar Aspli er klar i talen. Nå må Mattilsynet ta i bruk sunn fornuft, og finne løsninger på PD-problematikken i Nord-Trøndelag.

onsdag 16.11 2016

Mistanke om PD på lokaliteten Tosen

Da resultatet fra rutineprøvene forelå, varslet SinkabergHansen umiddelbart Mattilsynet.

mandag 13.06 2016

Mistanke om PD-utbrudd

Mattilsynet har mistanke om at et oppdrettsanlegg i Flatanger kan være smittet med PD.