Tema

onsdag 30.08 2017

Ap mener regjeringa har mislyktes i nærpolitireformen

– Politibyråkratiet vokser

– Effektiviseringa har ikke gått til mer nærpoliti slik at politiet kan stå ansvarlig for sine prioriteringer, mener stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol.

torsdag 15.06 2017

Lensmann Ole Kristian Holand på Leka har fått tittelen politikontakt for Leka

Er fortsatt lensmann

– Jeg er fremdeles ansatt som lensmann på Leka – med de samme arbeidsoppgaver som i går, sier Ole Kristian Holand.

fredag 13.01 2017

126 av politiets tjenestesteder legges ned

– Dette er en av mange grep vi er i gang med for å skape bedre politi landet rundt, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård under en pressekonferanse fredag.

onsdag 28.09 2016

Bindal blir en politiutkant

Politireformen krever at minst 90 prosent av befolkninga skal ha maks 45 minutter reiseveg til nærmeste tjenestested. Det kan samtlige bindalinger se langt etter.

torsdag 08.09 2016

Leka reserverer seg mot høringsuttalelse fra Region Namdal

Leka vil beholde lensmannen

Leka kommune gir sin egen uttalelse om den pågående politireformen.

tirsdag 26.07 2016

Leka og Bindal vil kjempe

Ordførerne i Leka og Bindal vil i likhet med Lierne-ordføreren kjempe for politiressurser i kommunene sine.

Tidligere Lierne-lensmann skrev om forslagene alt i 1990:

Reform alt for seint

I 1990 foreslo Lierne-lensmann Åge Husby en politireform med 100 i stedet for 371 lensmannskontor. Han fikk solid motbør. Nå gjennomføres 80–90 prosent av tankene.

onsdag 20.07 2016

Vil ha et fjerde lensmannskontor i Namdalen

Lierne uten nærpoliti?

Lierne-ordfører Bente Estil tviler sterkt på at politiet jevnlig vil kjøre fra Grong til Sørli for å være «synlig og tilgjengelig». Hun krever derfor at kommunen får beholde tjenestestedet.

tirsdag 19.07 2016

Hva slags politi er best?

onsdag 15.06 2016

Politimesterens dialogmøte med kommunene og lensmennene

Elleve lensmenn blir til tre

Hvilke oppgaver skal en politikontakt ha? Og er det nødvendig med 18 politifolk for å bemanne en patruljebil døgnet rundt, hver dag i året? Det var noe av det som ble drøftet da politimester Nils Kristian Moe onsdag møtte kommunene i Nord-Trøndelag.

søndag 12.06 2016

Politiet i Namdalen

fredag 10.06 2016

Tidligere politimester Trond Prytz ikke overrasket over reform-utspill

– Har sett denne løsninga hele tida

Der politimester Nils Kristian Moe vil fjerne lensmannskontor, tar Trond Prytz til orde for å opprettholde en politikontakt i de enkelte kommuner.

– Vi i Lierne har litt spesielle utfordringer

Mange grenseoverganger, store geografiske avstander. Lierne-ordfører Bente Estil håper at politimesteren har fått med seg at kommunen har helt spesielle utfordringer.

torsdag 18.02 2016

Mestermøte i Namsos

Torsdag fikk Region Namdal besøk av den nye politimesteren i Trøndelag. Hensikten var en debatt om framtidas politi i Namdalen.

onsdag 27.01 2016

Politimesteren i Trøndelag politidistrikt på visitt i Namdalen

Fredet fram til 2019

Den nye politimesteren i Trøndelag politidistrikt freder den nåværende lensmannsstrukturen fram til 2019.

tirsdag 05.01 2016

Den nye politimesteren kjenner ikke Nord-Trøndelag godt

Den nye politimesteren i Trøndelag pekte på flere utfordringer, men hadde få svar om hvordan hverdagen blir nå som Trøndelag er samlet til ett politirike.

søndag 03.01 2016

Slik blir den nye politihverdagen

1. januar ble antall politi-distrikter redusert fra 27 til 12. I løpet av 2016 skal dagens 354 lensmannskontor reduseres, men Stortinget har ikke tall- festet hvor mange det bør være.

Den nye politireformen:

– Det vil ikke gå fort

Fra 1. januar ble hele Trøndelag ett samlet politidistrikt, med hovedsete i Trondheim. Lensmann i Leka, Ole Kristian Holand, tror ikke endringene vil vises for publikum på ei god stund.

fredag 20.11 2015

Nærpolitireformen rulles ut i 2016–2017

Utfordret ordførerne

Politileder Granli oppfordret politikerne til å ta en aktiv rolle i debatten om nærpolitiet.