Tema

fredag 20.10 2017

Kommuner føler seg forbigått i politireformen

– Dette svekker tilliten

Den eneste informasjonen Skjalg Åkerøy i Grong får om politireformen, er via kilder som lekker informasjon. Signalene han får er bekymringsfulle for Indre Namdal.

Politiet: – Dette er en feilskriving

Politiet på Innherred og i Namdal innrømmer at opplysningene til Skjalg Åkerøy er stemmer, men at de er der som følge av skrivefeil.

onsdag 20.09 2017

– Avhengig av folkets tillit

Snorre Haugdahl (53) er klar på at politiet vil bli mer synlige i Namdalen – til tross for færre lensmenn.

mandag 28.08 2017

Politiets prioriteringer

onsdag 02.08 2017

Politisentraliseringen må stoppes

søndag 23.07 2017

Politiets fellesforbund støtter Senterpartiets krav

– Må dokumentere all utrykning

Fram til hele Norge har samme krav til utrykningstid, må myndighetene dokumentere all politiutrykning for å unngå trygghetsmessig klasseskille.

Sp gir opp kampen mot politireformen – vil heller forbedre den

Krever samme responstid landet rundt

Senterpartiet gir opp kampen mot nærpolitireformen. Nå vil de forbedre den, og krever mye mer politi i distriktene.

søndag 09.04 2017

Ytternamdalingene får ikke passet påskrevet

En ny storkommune med nær 12.000 innbyggere er for liten til at politiet kan ha et tilbud om utstedelse av pass.

tirsdag 28.02 2017

Namdalseid støtter naboens politiklage

Namdalseid støtter Flatangers klage på Politireformen. De mener at nabokommunen må videreføres som eget lensmannskontor.

mandag 27.02 2017

Klager på politireformen – likevel

Overhalla kommune ønsker å sende klage på Nærpolitireformen.

søndag 12.02 2017

Ny gjennomgang av politireformen

fredag 03.02 2017

Fortsatt stor misnøye med politireformen

– Aldri for sent å klage

Misnøyen med politireformen har ikke avtatt. At polititjenestemenn også tviler på reformen i en undersøkelse som er presentert, har blitt lagt merke til av flere.

søndag 15.01 2017

Ordfører nekter å gi opp lensmannskontor – ber om møte med politidirektøren

– Spesielt å være siste lensmann på Leka

Lensmannsnestor Ole Kristian Holand (64) forstår at lekværingene frykter hva som skjer når lensmannskontoret nedlegges.

torsdag 15.09 2016

– Det er distriktene som taper på det

Tirsdag møtte politimester Nils Kristian Moe formannskapet i Flatanger. – Lensmannsstillinga er en saga blott, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

onsdag 14.09 2016

Lensmannskontor med blålys?

mandag 12.09 2016

– Lokalkunnskap er avgjørende

Som følge av den nye nærpolitireformen blir Flatanger uten lensmannskontor. Det er rådmann Rune Strøm skeptisk til.

søndag 04.09 2016

Region Namdal vil ha polititjenestested i Lierne

Region Namdal mener det er svært viktig å opprettholde et tjenestested for politiet i Lierne.

mandag 29.08 2016

Politimester står fast ved lensmannskontor i Namsos, Nærøy og Grong

Leka må klare seg uten lensmann

Politimester Nils Kristian Moe besøkte politikerne på Leka og i Bindal mandag. Han kunne ikke love fortsatt bemannet kontor.

Leka-lensmannen er en utdøende rase

Lensmann Ole Kristian Holand på Leka tror selv at det kan bli vanskelig å rekruttere noen som er villige til å ta over hans jobb når han etter hvert blir pensjonist.

torsdag 09.06 2016

Politimesteren foreslår tre lensmannskontor i Namdalen

Lensmannen vil ha fire

Politimesteren i Trøndelag foreslår at kontorene i Namsos, Grong og Nærøy blir tjenestesteder i framtida. Politiet i Namdalen vil også ha tjenestested i Lierne.