Tema

fredag 10.11 2017

Ti vil lede Region Namdal

Det har meldt seg ti søkere til stillinga som daglig leder i Region Namdal.

mandag 03.07 2017

Flatanger har takket nei til arbeid med ny, felles kystsoneplan i Namdalen:

Ny prosess unødvendig

Flatanger kommune har nylig revidert kommuneplanens arealdel og takker derfor nei til å delta i arbeidet med en felles kystsoneplan for Namdalen. Kommunen er imidlertid positiv vil å være del av en digital fellesplan.

fredag 09.06 2017

Når nye Trøndelag skal formes og veksten starter

Hva vil vi med Namdalen?

torsdag 01.06 2017

Fyrte løs valgkampen

Storparten av toppkandidatene til Stortinget fra Nord-Trøndelag møttes til direktesendt paneldebatt på Rørvik torsdag.

Sommermøtet i Region Namdal bød også på opplevelser ved kysten

Politikerbesøk i havlandet

Enighet om nytt, felles regionråd, felles ønske om samstemt forebyggende rusarbeid blant unge og en felles hyggelig sightseeing i havlandet Vikna.

Se den første valgdebatten direkte her

Valgkampen er allerede i gang - her kan du se den første valgdebatten - direkte fra Norveg på Rørvik fra klokken 1830 torsdag.

tirsdag 30.05 2017

Region Namdal inviterer til paneldebatt mellom stortingskandidatene

Forventer høy temperatur

Det forventes en tett og fartsfylt debatt når storparten av toppkandidatene til Stortinget fra Nord-Trøndelag møtes til «livesendt» paneldebatt på Rørvik torsdag kveld.

mandag 08.05 2017

Arbeidet med felles kystsoneplan for Namdalen i sluttfasen

Ønsker samordna plan

– Kommunene i Namdalen er godt stilt med kystsoneplaner. Men de er ikke samordna. Det er vi i full gang med nå, sier Ragnar Prestvik.

mandag 20.03 2017

Kommunene ønsker mer kontroll med reiselivssatsinga

Satser på Visit Namdalen

Framtida til Visit Namdalen og fortsatt satsing på et felles destinasjonsselskap ser ut til å være sikret.

torsdag 09.03 2017

Bred enighet i Osen kommunestyre

– Ting skjer raskt

– Kommunestyret er ikke helt fornøyde med det vi har fått ut av samarbeidet gjennom Fosen regionråd, sier ordfører i Osen, John Einar Høvik.

Osen kommune vurderer å søke samarbeid mot Namdalen

– Vi har allerede godt samarbeid nordover

Tettere samarbeid med Namdalen? Hvorfor ikke, mener gjengen på lunsjrommet til Hepsø notbøteri i Osen.

torsdag 09.02 2017

Sterkere rustet i Trøndelag

– Må tenke stort

De som jobber med næringsliv og landbruk innen det offentlige i Namdalen var torsdag på felles møte på Rørvik. Et av temaene var et næringsnettverk innenfor Region Namdal.

torsdag 02.02 2017

Region Namdal ber UDI revurdere beslutninga om nedleggelse av mottak i Grong

– Merkelig og beklagelig

Region Namdal slakter vedtaket om å legge ned Grong Mottakssenter fra 30. april – og ber UDI revurdere beslutninga.

tirsdag 10.01 2017

Region Namdal – 13 kommuner med felles mål

Felles regionråd fra 2018

Når Trøndelag blir et fylke i 2018 vil samtidig Namdalen stå samlet i ett felles råd.

mandag 21.11 2016

Forventer at styret gjør det de skal

Namsosordføreren forventer at det ikke gjøres et eneste budsjettvedtak som vil true akuttfunksjonen ved Sykehuset Namsos.

fredag 04.11 2016

Advarer mot fjernstyring av sykehus

– Region Namdal vil sterkt advare mot ei organisering som går i retning av fjernstyring av sykehus.

fredag 21.10 2016

Står samlet i kampen mot økt finansskatt

De namdalske ordførerne står samlet i kampen mot å innføre økt finansskatt.

fredag 14.10 2016

Diskuterte organisering av framtidas brannberedskap

Reiselivet i Namdalen, det nye Trøndelag og framtidig brannberedskap var på agendaen da Region Namdal hadde møte i Trondheim fredag.

tirsdag 13.09 2016

NAMDALEN

Felles regionråd

fredag 09.09 2016

Har lite kunnskap om enorme verdier

Til tross for at laksen skaper milliardverdier i Namdalen, vet vi lite om den. Det skaper sore konflikter mellom ulike interesser.

søndag 04.09 2016

Region Namdal vil ha polititjenestested i Lierne

Region Namdal mener det er svært viktig å opprettholde et tjenestested for politiet i Lierne.

fredag 03.06 2016

NTE-eierskapet

– Må stå samla

Skal utrede mulighetene for ett felles regionråd

– Viktig med én namdalsk stemme

Tida kan være moden for at de tre namdalske regionrådene er historie, mener flere av ordførerne.

mandag 30.05 2016

Namdalsk enighet om innspill til Nasjonal transportplan

E6 må prioriteres

E6 mellom Grong og grensa til Nordland må prioriteres i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan. Det mener samferdselsutvalget i Region Namdal.

fredag 27.05 2016

Tre regionråd kan bli til ett

En stemme er best

Prosessen med å slå sammen regionrådene i Namdalen er i gang. – Vi har erfart at namdalsk enighet gir oss en sterk stemme som det er vanskelig å overse, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad.

torsdag 18.02 2016

Mestermøte i Namsos

Torsdag fikk Region Namdal besøk av den nye politimesteren i Trøndelag. Hensikten var en debatt om framtidas politi i Namdalen.

mandag 01.02 2016

237 lokalpolitikere er innkalt til politisk stormøte

Fredag møtes samtlige kommunestyrerepresentanter i Namdalen til et fellesmøte i NTE Arena. 237 lokalpolitikere er innkalt.

tirsdag 26.01 2016

To presidenter møtes i Namdalen

4. februar skal stortingspresidenten møte sametingspresidenten på Snåsa.

søndag 27.12 2015

Region Namdal skal diskutere NTE-eierskap

Må prøve å bli enige

Tidlig i januar skal samtlige namdalsordførere diskutere eierfordeling i NTE. Det kan bli vanskelig.

fredag 20.11 2015

Informerte Region Namdal om framtida for NTE

Kikket i krystallkula

Eierskap og framtida for NTE var et av tema ene under første dag av møtet i Region Namdal i Namsos

torsdag 19.11 2015

Prestvik erstatter Bratli

Ragnar Prestvik blir ny prosjektleder i Region Namdal.