Tema

søndag 14.06 2020

Simle tatt av streifulv som har tatt seg inn i reinflokkene – se video av ulven her

En ulv er oppdaget midt i kalvingsområdene til flere reinflokker på grensa mellom Trøndelag og Nordland.

torsdag 11.06 2020

Får ikke felle rovdyr i kalvingsområder: – Jeg er ekstremt skuffet

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) er opprørt. Håpet om å finne ei løsning i Stortinget, som ville gitt effektivt uttak av rovvilt som gjør skade i kalvingsområder, er knust.

onsdag 03.06 2020

– Det som skal være vårens vakreste eventyr, er nå vårens verste mareritt

– Det er knalltøft å stå i en krisesituasjon år etter år. I 2020 har vi hatt tre kriser som må håndteres, sier reindriftsleder.

Reindriftsdirektør: – Ikke definert som krise

– Den store utfordringa for alle distriktene, og særlig Låarte, er kombinasjonen mye snø i fjellet i kalvingstida og rovviltsituasjonen.

torsdag 28.05 2020

Nei til felling av bjørn i Lierne

Binne med årsunge befinner seg innenfor kalvingsområdet i reinbeitedistrikt. Men reinbeitedistriktet har avslag på søknad om felling. – Fordømt skuffende, sier rådmann Karl Audun Fagerli i Lierne.

fredag 15.05 2020

Camille (41) er ny reindriftsdirektør

Camilla Knutsen (41) er ansatt som reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag.

torsdag 12.03 2020

Kritisk periode for reindrifta: Innfører ekstraordinær båndtvang for hunder

For å beskytte rein i en kritisk periode, innfører fylkesmannen innfører ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Nord-Trøndelag reinbeiteområde fram til 31. mars.

tirsdag 21.01 2020

Må betale erstatning til fire reinbeitedistrikt

Statnett må betale til sammen 1,875 millioner kroner i erstatning til fire reinbeitedistrikt, fastslår Frostating lagmannsrett.

torsdag 09.01 2020

Under åpen himmel:

Fremdeles spor etter Tsjernobyl

Helt siden atomulykka i Tsjernobyl 1986 har nivåene av radioaktivitet i Norge vært overvåket. Nå er nivåene stort sett lave, men overvåkinga fortsetter.

lørdag 12.10 2019

Samme overgrep her i Norge som i mange afrikanske land

Reindriftsnæringa undertrykkes

Som jeg skrev i Namdalsavisa like før lokalvalget innebærer Sp og Høibråten sin kommisjon en nokså hult satsing på forlik med samene.

torsdag 27.06 2019

Inge Ryan skal lede nytt reindriftstyre

Etter at Sametinget har boikottet Reindiftstyret de siste fire årene, er det nå kommet på plass et nytt fullstendig styre med Inge Ryan fra Namsos som leder.

tirsdag 02.04 2019

Rammeplan for vindkraft skaper store reaksjoner

– Har ikke mer land å gi bort

– Både sommerbeite- og vinterbeiteområdene våre vil bli helt ødelagt av dette hvis planen går gjennom. Det går bare ikke. Er planen å radere oss helt ut? spør Lars Toven, leder i Vestre Namdal Reinbeitedistrikt.

onsdag 06.03 2019

Hunder jager rein

Det har vært flere tilfeller den siste tida at hunder har jaget rein.

onsdag 06.02 2019

Samenes nasjonaldag markeres i dag

Trøndelags eneste reindriftsstudent

Neila-Issat Påve Wilks sitter på skolebenken for å bli best mulig skodd for et liv som reindriftssame. 17-åringen kan ikke tenke seg et liv uten reindrift.

mandag 22.10 2018

Reindrifta vil bli hørt i arbeidet med reguleringsplan for Nylandet

søndag 16.09 2018

Kraftselskap gjør nytt forsøk i Bindalsfjellene

Reineiere fnyser av kaffeinvitasjon fra vindkraftaktør

Ikke før Fred. Olsen Renewables AS har fått endelig nei i Olje- og energidepartementet til en større vindkraftutbygging i Bindal så kommer en ny aktør på banen.

fredag 08.06 2018

Sparrok årets reindriftsutøver

Ina-Theres Sparrok er tildelt prisen som årets unge reindriftsutøver.

fredag 23.03 2018

Ta hensyn til tamrein og villrein

fredag 16.03 2018

Har aldri opplevd høyere tapstall på rein - fredag ble gaupa felt

Da den store hanngaupa ble skutt av jaktlaget, trakk reindriftsfamilien et lettelsens sukk.

Har aldri opplevd høyere tapstall på rein - fredag ble gaupa felt

«Vi er spent på om det blir stille nå»

Da den store hanngaupa ble skutt av jaktlaget, trakk reindriftsfamilien et lettelsens sukk.

onsdag 14.03 2018

Reindrifta overtar skogstue

mandag 12.02 2018

Jaktet rein med lasso i Steinkjer sentrum

Midt i byen mandag ettermiddag forsøkte reineiere å fange inn en stressa reinkalv mellom biler og folk.

Løshund jaget reinsdyrkalv i døden i fjellheimen i Overhalla

Reindriver: – Neste gang skyter vi hunden!

– Se, der er det blodspor! Under furutrærne peker reindriftsbrødrene Hans Jakob og Arnt Ove Toven mot avtrykkene på snøen, som viser en fjorårskalvs desperate flukt med en løshund i hælene.

Løshund jaget reinsdyrkalv i døden i fjellheimen i Overhalla

Reindriver: – Neste gang skyter vi hunden!

– Se, der er det blodspor! Under furutrærne peker reindriftsbrødrene Hans Jakob og Arnt Ove Toven mot avtrykkene på snøen, som viser en fjorårskalvs desperate flukt med en løshund i hælene.

lørdag 30.12 2017

Flytting av rein i Snåsa

onsdag 29.11 2017

Reinflokk krysset 80-sone på E6 uten vegdirigering

Kjørte rett inn i reinflokk

– Jeg skjønte med en gang at det kom til å smelle, sier Hanne Brattberg Sørensen, som tirsdag ettermiddag fikk et dramatisk møte med en reinflokk på tur over E6.

torsdag 09.11 2017

Samene ga gode råd til folkevalgte

– Kontakt reindrifta først når dere skal lage planer, var budskapet fra sametingsrepresentant og leder i NRL, Ellinor Marita Jåma, til politikere og administrasjon i Nærøy.

søndag 01.10 2017

Ber Statskog skjerpe praksis for jakt med hund

Frykter løse jakthunder

Reindriftsnæringa etterlyser strengere praksis for bruk av hund under elgjakt i beiteområder for rein i Namsskogan.

torsdag 17.08 2017

Fylkesmannen negativ til kraftverk-planer

Fylkesmannen fremmer innsigelse til to planlagte kraftverk i Snåsa: Strindelva og Jørstadelva. Årsaken er hensyn til blant annet reindrift, vassdragsvern og landskap.

torsdag 06.07 2017

Foreslår at millionkrav blir betydelig redusert

To reinbeitedistrikt krevde 1,1 million kroner i erstatning etter at de vant kampen mot Kalvvatnan vindkraftverk. Departementet tilrår vel 240.000 i erstatning.

torsdag 18.05 2017

Leder i reinbeitedistrikt: – En helt absurd situasjon

– At et lite reinbeitedistrikt skal få ansvaret for å oppfylle det nasjonale bestandsmålet for bjørn, oppleves som absurd.

fredag 21.04 2017

Arealkonflikt med reindriftsnæringa

Legger skuterløype på is

Drømmen om snøskuterløyper i Bangdalen kan synes fjern etter at MNS mener prosjektet bør legges i skuffa.

mandag 10.04 2017

Snøskuterløyper i Nærøy

Ingen jubel hos reineiere

Både Foldereid snøskuterklubb og Salsbruket jeger og fisk har foreslått rekreasjonsløyper for skuterkjørere. Reindriftsnæringa jubler absolutt ikke over forslagene.

onsdag 11.01 2017

Økning i slakteuttaket på rein

Regnskapet for driftåret 2015/2016 viser en økning i slakteuttaket, men fremdeles store tap for Nord-Trøndelag reinbeiteområde.

onsdag 04.01 2017

Ulvedrap ikke ferdig etterforsket

fredag 09.12 2016

Rein arbeidsglede

Toamma Thomasson (24) sluttet på videregående etter ett år for å satse fullt og helt på yrket som har gått i arv gjennom flere generasjoner. – Jeg kan ikke tenke meg å gjøre noe annet, sier han.

torsdag 24.11 2016

Den røde løperen må vike for reinen på vidda

Lene Cecilia Sparrok (19) fra Namsskogan har opplevd skuespillerdrømmen. Men selv er hun mer opptatt av å ta vare på den samiske kulturarven.

fredag 11.11 2016

– Nå er levebrødet vårt reddet

Hun har stått på barrikadene mot Kalvvatnan vindkraftverk. Derfor svever Ina-Theres Sparrok av lykke over at planene stoppes.

En sorgens dag i Bindal

For Bindal kommune og for utbygger Fred. Olsen Renewables er avslaget fra OED en skikkelig nedtur.

Samarbeid ga seier

Mange runder, mange møter og ikke minst mange brev ligger bak at reindrifta nå har fått medhold i ankesaken mot vindkraftutbygging i Kalvvatnan.

Kalvvatnan vindkraftverk stoppes

– Fantastisk nyhet

– For det samiske samfunnet er det en fantastisk nyhet at Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune stoppes. Reindrifta i området hadde ikke tålt flere inngrep, og det er betryggende at departementet har tatt konsekvensen av dette, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

fredag 23.09 2016

Her kan ett av ni nye kraftverk i Indre Namdal bli bygget

Vanskelig for NVE

Etter to uker med debatt og befaringer, legger grunneiere og reineiere stridsøksa til side og drar på elgjakt. Mens Tord Solvang i NVE må starte jobben med å finne ei løsning alle kan leve godt med.

fredag 16.09 2016

Presset på Sørsamene

Kraftutbygging største trusselen

torsdag 15.09 2016

Full splid mellom grunneiere og reineiere

Grunneier frykter at han ikke får bygge småkraftverk på eiendommen sin fordi reindrifta har opplevd nederlag i flere store utbyggingssaker.

tirsdag 13.09 2016

Rådmannen i Bindal fraråder å gi reindriftsnæringa medhold

Bør avvise klagene

Reindriftsnæringas klage på forlengelse av måleperioden for vind i Kalvvatnan bør ikke tas til følge, mener rådmannen i Bindal.

onsdag 31.08 2016

Rådmann mener reindrifta må tåle kraftverket

Departementet bør ikke godta at ulempene for reindrifta er for store til at det kan etableres kraftverk i Grytbogen.

mandag 29.08 2016

Vurderer hva som skal skje med reinsdyrkadavre

Det er ikke avklart hva som skal gjøres med de 322 reinsdyrene som ble drept av lyn på Hardangervidda før helgen.

torsdag 05.05 2016

Reineiere fortviler over tap av dyr etter togpåkjørsler

– Blir bare verre og verre

På under ett døgn har Steinfjellgruppen mistet nesten 20 rein etter at flokken har blitt påkjørt av toget en rekke ganger. – Det er helt forferdelig, sier reineier Anders Jåma.

Reineiere fortviler over tap av dyr etter togpåkjørsler

– Blir bare verre og verre

På under ett døgn har Steinfjellgruppen mistet nesten 20 rein etter at flokken har blitt påkjørt av toget en rekke ganger. – Det er helt forferdelig, sier reineier Anders Jåma.

tirsdag 26.04 2016

Tsjernobyl-ulykken setter fortsatt sitt preg på reindrifta

30 år med radioaktivt nedfall

Natt til 26. april i 1986 skjedde det som ikke skulle skje: Da eksploderte en av de fire reaktorene i atomkraftverket i Tsjernobyl, ti mil nord for Kiev i daværende Sovjetunionen.

tirsdag 05.04 2016

Svenskene klager på skuterløypene i Lierne

Lierne avviser svensk klage på skuterløype

Rådmann Karl Audun Fagerli avviser på det mest bestemte klagen fra Jämtlands län på Lierne kommunes vedtak om å godkjenne rekreasjonsløypene for snøskuter.

torsdag 04.02 2016

Klar tale til Stortingspresidenten

– Det er forskjell på folk

Stortingspresidenten og sametingspresidenten måtte spille andrefiolin etter at ei ung kvinne fra Røyrvik fikk ordet.

fredag 11.12 2015

Rein påkjørt

fredag 28.08 2015

– Hun hadde veldig stor forståelse for vår sak

Reineiere fra Namdalen fikk møte FNs spesialrapportør på urfolkssaker, Victoria Tauli-Corpuz.

tirsdag 19.05 2015

Antall ørnedrepte kalver har økt

Norske Reindriftsamers Landsforbund krever strakstiltak.