Tema

tirsdag 19.06 2018

Lierne søker om fellingstillatelse på bjørn

Lørdag ble en bjørn skutt innenfor et rovdyravvisende gjerde i Lierne. Nå er to nye kadaver funnet innenfor samme gjerde.

Ny bjørn innenfor gjerdet

Lørdag ble en bjørn skutt innenfor et rovdyravvisende gjerde i Lierne. Nå er to nye kadaver funnet innenfor samme gjerde.

søndag 17.06 2018

Bjørnbinne på 100 kilo felt på innsida av gjerdet

En bjørn er felt i Lierne etter at den hadde tatt seg inn på innsiden av et rovdyravvisende gjerde. Det ble gjort gjentatte forsøk på å jage bjørnen før den til slutt ble skutt.

lørdag 09.06 2018

To sauer tatt av gaupe: – Kan ikke huske lignende

Hans Petter Hestmo fryktet en blodig sommer. Nylig har to sauer blitt tatt av gaupe i Namdalseid.

tirsdag 05.06 2018

Frykter blodig sommer

Fra en datamaskin på kjøkkenbordet overvåker Hans Petter Hestmo (44) sauene sine – via satellitt.

tirsdag 17.04 2018

Tall fra Rovdata

Færre bjørner nord i Trøndelag

fredag 16.02 2018

Lisensfelling av jerv er over – åtte felt i Trøndelag

onsdag 08.11 2017

Ny rovdyrutstilling i Namsskogan

Denne uka åpnet endelig rovdyrutstillinga i besøkssenteret til Familieparken.

torsdag 05.10 2017

Nå kan du jakte ulv i Midt-Norge

Det er åpnet for lisensfelling av to ulver i Midt-Norge høsten/vinteren 2017/2018.

torsdag 27.07 2017

Men sauebygda var ikke helt død ...

Ane (22) flytter heim til Lierne for å satse på sau

Rovdyra tok knekken på det meste av saue- næringa i Lierne. Likevel kan ikke Ane forestille seg noe annet enn å være sauebonde.

torsdag 18.05 2017

Leder i reinbeitedistrikt: – En helt absurd situasjon

– At et lite reinbeitedistrikt skal få ansvaret for å oppfylle det nasjonale bestandsmålet for bjørn, oppleves som absurd.

Fylkesmannen mener det er en umulig situasjon med sulten bjørn i kalvingsområdet

Selvmotsigelse fra Stortinget

Kalvingsområde for rein og yngleområde for bjørn er en uforenlig kombinasjon, mener fylkesmann Inge Ryan.

mandag 08.05 2017

Bjørnen på Gartland kan ha vært gaupe

Miljødirektoratet vil foreløpig ikke behandle søknad om felling av bjørn etter sauedrapet på Gartland i helga.

søndag 07.05 2017

Bjørn rev sau 100 meter fra bolighus på Gartland

Fredag fikk gårdbruker Steinar Gartland en utrivelig beskjed. Noen nabounger hadde funnet en av sauene hans død like ved husene på Gartland.

søndag 26.03 2017

Sauebøndene fikk endelig svar på det de har mistenkt lenge

– Sauetapene kan ikke fortsette

Før beitesesongen i fjor prøvde sauenæringa å få tatt ut en bjørn de visste var i beiteområdet. Direktoratet sa nei med begrunnelse i at de ikke så skadepotensialet.

onsdag 01.03 2017

Frp ønsker ikke ulv i norsk fauna

Ulven er et skadedyr

onsdag 01.02 2017

Har betalt over ni millioner i erstatning

I 2016 ble det utbetalt over ni millioner kroner i erstatning til bønder i Nord-Trøndelag for tap av sau drept av fredet rovvilt.

tirsdag 31.01 2017

Klaget på gaupekvota – nådde ikke fram

Opprettholder kvota på 13 gauper i Nord-Trøndelag.

onsdag 04.01 2017

Ulvedrap ikke ferdig etterforsket

fredag 23.12 2016

Forskere har påvist 306 jerv i Norge

Forskerne har oppsummert DNA-analysene av jerveskitt og hår, og kommet til at det er 306 forskjellige individer på norsk jord. Det er en god økning fra året før.

torsdag 22.12 2016

Fredet ulv - fritt vilt

onsdag 21.12 2016

Helgesen mener han står fjellstøtt

Miljøvernministeren avviser Kiærs påstander, og mener han ikke hadde annet valg enn å omgjøre fellingsvedtakene.

Partitopp mener ulvefredning strider med partiets grunnverdier

– En katastrofe for distriktene

Høyres fylkesleder i Nord-Trøndelag går hardt ut mot eget parti og partifeller etter at miljøvernministeren omgjorde fellingsvedtaket for ulv.

tirsdag 01.11 2016

Dyr skyss for ulv

onsdag 26.10 2016

Ulven sendt til obduksjon

Ulv felt i forbindelse med tilsyn av rein i Lierne.

Fortsatt mye jerv i norsk natur

Årets registreringer viser nedgang i antallet jerveynglinger, men tallet er fremdeles godt over bestandsmålet som Stortinget har satt.

torsdag 13.10 2016

Her kan du legge bjørneskitt

De siste årene har det kommet inn stadig færre avføringsprøver fra bjørn som forskerne kan hente DNA fra. Derfor settes nå et prosjekt i gang for å gjøre innsamlinga lettere for turfolket.

fredag 09.09 2016

Åpner for felling av totalt 11 jerv

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har åpnet for lisensfelling av jerv i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya.

mandag 29.08 2016

Nord-Trøndelag krever:

Behov for en ny rovdyrpolitikk

fredag 19.08 2016

Åpner for lisensjakt på bjørn

To bjørner kan felles på lisens i Nord-Trøndelag fram til midten av oktober. Unntatt er yngleområd for rovdyret.

mandag 11.07 2016

Tre år siden sist bjørnen herjet i saueflokken

Nok et bjørneangrep

For en uke siden ble det funnet tre sauekadaver. Bonden leter fortsatt etter flere i området.

tirsdag 31.05 2016

– Åter gjør ikke noen forskjell

Saueeierne Randi Lund og Tor-Arne Olsen mener oppstyret rundt funn av to åteplasser for rovdyr på Falmårfjellet, er historien om ei fjær som ble til ti høns.

onsdag 25.05 2016

SNO har avdekket to åteplasser i beiteområdet på Falmår i Grong

Lokker til seg rovdyr

Erfarne jegere har opprettet åteplasser for å tiltrekke seg rovdyr i beiteområder. Miljøverndirektør Bjørnar Wiseth fortviler.

tirsdag 24.05 2016

Må sende ut sauer rett i bjørnegapet for at Miljødirektoratet skal gi fellingstillatelse

Forferdelig dilemma for sauebønder

Sauebonde Randi Lund i Harran må nå velge hvilke sauer som skal slippes i utmarka – der bjørnen venter.

torsdag 28.04 2016

Rovdyr og politikk

fredag 22.04 2016

Uttak av bjørn og rovdyrmafia i NRK

onsdag 06.04 2016

Bygde-Høyre må ta ulvekampen

torsdag 24.03 2016

På sporet av rovdyr i påska?

I påska kan du delta i overvåkinga av de store rovdyrene.

onsdag 09.03 2016

Nyvalgt høyreleder har følt rovdyrpolitikken på kroppen i 30 år

– Et overgrep mot enkeltmennesker

Mens folk flest flytter til byene, har Oslo- gutten Anders Kiær flyttet til Grong. I helga ble han valgt til leder i Nord-Trøndelag Høyre. Han lover kamp mot norsk rovdyrpolitikk.

fredag 22.01 2016

Gaupekvotene opprettholdes

Gaupekvoten i region 6 opprettholdes i henhold til rovviltnemndas vedtak.

søndag 01.11 2015

Gaupekvoten er klar

Årets gaupekvote blir på 26 dyr.

søndag 25.10 2015

Kongeørna forsyner seg med namdals-lam

Nektes å skadefelle

Tonen var gemyttlig, men møtet mellom Fylkesmannen og sauebøndene gjorde det klart at de lever på hver sin rovdyrplanet.

mandag 19.10 2015

Stadig flere jervynglinger

160 kull registrert i Skandinavia. Det er 16 prosent mer enn i fjor.

torsdag 17.09 2015

Bidra i innsamling av bjørneavføring

Bæsjen avslører bjørnens liv

Når brunbjørnen gjør sitt fornødne ute i skogen, legger den igjen DNA som forteller mye om dens liv og historie. Nå kan du delta i innsamlinga av bjørnebæsj over hele Norge.

tirsdag 08.09 2015

Skal se på rovdyr og landbruk

Nå skal rovviltbestandens påvirkning av landbruket belyses i en vitenskapelig gjennomgang. Det liker lokale Høyre-politikere.

fredag 28.08 2015

Fra sitt fotoskjul tok Linda fra Trones dette unike bildet

Bamse Brakar ga ulven «to tette»

Da ulven forsøkte å rappe kjøttstykket, slo bamsen tilbake på brutalt vis. Med venstre labb klinte han til ulven så myrvannet sprutet.

tirsdag 14.07 2015

Lam spist av bjørn på Høylandet

Lusket rundt fjøset

Bonde Richard Melting har sauene et stykke bak fjøset på Øie på Høylandet. Mandag oppdaget de at en bjørn hadde vært på besøk.

mandag 30.03 2015

Meld fra om rovdyr i påska

Går du skiturer på fjellet eller vidda i påsken? Meld fra om du ser rovdyr eller spor etter dem, oppfordrer Rovdata.