Tema

mandag 25.09 2017

Norsk Ornitologisk Forening med skremmeskudd

Rypa i alvorlig trøbbel

tirsdag 13.06 2017

Rapport fra fjellstyre om bestanden

Flere ryper i Lierne

Rapport fra fjellstyret i Lierne viser en liten oppgang av ryper i 2016 sammenliknet med året før.

torsdag 09.02 2017

Snarefangst av rype

Enkelte landhandlere kunne ta imot over 20.000 ryper på en sesong

En av forutsetningene for å kunne livberge seg i Norge etter at isen trakk seg tilbake, var å beherske teknikken med å fange dyr. Store hjortedyr som rein og elg betydde mest, men flygende vilt som ryper var også en viktig matkilde.

onsdag 14.12 2016

Strenge begrensninger på vinterjakt på rype

Statskog stenger store områder for jakt – og de åpne jaktområdene reguleres med kvoter.

søndag 28.08 2016

Ikke et toppår, men bedre enn i fjor

Nord universitet har analysert rypeobservasjonene fra høstens taksering, Konklusjonen for Namdalen som helhet er at det er greit med rype, men langt fra et toppår.

onsdag 10.08 2016

Siden tusenårsskiftet har rypebestanden minket kraftig i Nord-Trøndelag

Dramatisk nedgang

I 1999 ble det felt 67.000 liryper i Nord-Trøndelag, mens i 2015 var antallet nede i 18.000. Nå vil Miljødirektoratet gjøre grep og redusere jaktsesongen med to måneder.

tirsdag 09.06 2015

Studenter forsker på eggrøvere

Peilet inn rype 414 på Lifjellet

Som en del av et større forskningsprosjekt er studenter fra Hint i disse dager på søk etter radiomerka ryper i Lierne.

fredag 10.04 2015

Peiler seg inn på rypa

Bestanden av rype går stort sett bare en veg. Nedover. Det forskes på hvorfor.

torsdag 26.02 2015

Røyeanlegg for millioner

Fire millioner settefisk og tusen tonn røye kan bli produsert i Lierne per år.

onsdag 25.02 2015

Rypa havner på rødlista

Rypa kan forsvinne fra norsk natur.