Tema

søndag 25.02 2018

Venstre mener to-tre milliarder vegkroner kan benyttes bedre

Vil bygge ny kystveg

En ny kystveg, som kan korte reisetida Rørvik– Namsos til rundt en time, mener Venstre kan være vegen å gå.

torsdag 22.02 2018

Mener bompenger kan finansiere utbedring av Naklingsvingene

Utbedring av Naklingssvingene og hele laksevegen opp til Gartland vil koste to til tre milliarder kroner. De blir trolig løst ved bompengefinansiering.

Mener bompenger kan finansiere utbedring av Naklingsvingene

Utbedring av Naklingssvingene og hele laksevegen opp til Gartland vil koste to til tre milliarder kroner. De blir trolig løst ved bompengefinansiering.

tirsdag 23.01 2018

Funksjonshemmede får et dårligere transporttilbud i det nye fylket

Mener funksjonshemmede får dårligere transporttilbud

Mens de fleste trøndere har fått billigere kollektivtransport, skjer det motsatte for fylkets funksjonshemmede. Og de som trenger mest, får minst.

søndag 21.01 2018

83.000 færre passeringer

Færre passerte gjennom bomstasjonene i Namsos i 2017 enn året før. Men den marginale nedgangen får ingen konsekvenser for når bomringen skal fjernes.

torsdag 04.01 2018

Nye billettpriser truer bussrute

Ekspressbussrute kan forsvinne

Det utelukkes ikke at Trønderekspressen mellom Namsos og Trondheim kan bli lagt ned som følge av billigere billettpriser på offentlige bussruter.

Prisene for korte reiser har økt – prisene for lengre reiser har gått ned

Slik er de nye kollektivprisene i Trøndelag

Det har blitt enklere å reise kollektivt i Trøndelag etter nyttår – men for mange har det også blitt dyrere.

onsdag 27.12 2017

Overhalla får støtte til gang- og sykkelsti

Overhalla kommune får tildelt 525.000 kroner til gang- og sykkelveg samt skilting og oppmerking.

tirsdag 19.12 2017

SE VIDEO:

Dette er Statens vegvesens forslag til ny E6

110 km/t, få og effektive kryss samt redusert reisetid på 14 minutt er Statens vegvesens forslag til ny E6 mellom Åsen i Levanger og Mære i Steinkjer.

AtB lanserer betalingsapp i hele fylket

Fra nyttår lanseres appen AtB Mobilnett i hele Trøndelag. Med appen kan du kjøpe enkelt- og periodebillett for buss i hele fylket.

onsdag 06.12 2017

To søkere klaget på tildeling av løyver - fikk ikke medhold

Fylkesråden for samferdsel ser ingen vektige grunner for å gi klagerne i to saker medhold for klager på løyvetildelinger i Namsos.

Avviser klager på tildeling av drosjeløyver

Fylkesråden for samferdsel ser ingen vektige grunner for å gi klagerne i to saker medhold for klager på løyvetildelinger i Namsos.

torsdag 30.11 2017

Ta plass! Framtida er her!

Det er på tide å stille spørsmål ved om elektrifisering av Trønderbanen er det eneste og riktige tiltaket for å sikre miljøvennlig og rask samferdsel i det nye Trøndelag.

tirsdag 07.11 2017

Nå blir brua nesten som ny

Arbeid med renovering av Strømsnes bru på fylkesveg 771 i Gravvik er i gang. Når arbeidet er ferdig, er brua nesten ny.

søndag 05.11 2017

Naklingsvingene i Nærøy er en farlig flaskehals

Utfordringa er grunnforholdene

I flere tiår har det vært snakk om utbedringer av de skumle Naklingsvingene mellom Kolvereid og Rørvik. Konklusjonen har bestandig vært at dette er utfordrende.

torsdag 02.11 2017

Stor festivitas da Finnvolldalvegen ble åpnet

– Dette har vi venta på i 30 år, sier Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo og klipper over snora med det norske flagget til klappsalver fra de mange frammøtte.

onsdag 01.11 2017

Bilister skremt og litt forbannet over nytt ras

70 kubikk stein raste over fylkesvegen i Bindal

På nytt har det gått et ras på fylkesveg 17. Denne gangen i Dypvika i Bindal. Folk er nå skremt og lei.

mandag 30.10 2017

LO i Namsos og omegn og flere LO-lag ber fylkesrådet avvise kineserne

Vil ha norsk entreprenør

Gjennom å bruke norske selskaper vil verdiskapinga forbli i Norge og Nord-Trøndelag, sier LO og ber fylkesrådet avvise anbudet på brobygging fra kinesiske Sichuan Road & Bridge Group.

tirsdag 17.10 2017

Fylkesrådet sier nei til kineserne i Beitstad

Fylkesrådet innstiller på at tilbudet det kinesiske selskapet har gitt på å bygge broen over Beitstadsundet avvises.

mandag 02.10 2017

Foldafjord stoppet av vinden – i rute igjen fra klokka 16

Hurtigbåtsambandet er i normal rute igjen fra klokka 16.00.

onsdag 06.09 2017

Ap-ordførere om hva som er best for Namdalen

Trenger ny regjering

fredag 01.09 2017

Den nye fylkesvegen begynner å ta form

Atkomstvegene til bygging av Beitstadsundbrua er ferdig. Det er også forbindelsesvegen mellom Tjuin og Sundbygdvegen i Malm.

torsdag 24.08 2017

Tenketank om transport

Hvis alle forutsetninger slår til, vil det om 30 år produseres så mye laks i de nordlige delene av landet at det passerer en laksetrailer gjennom Klettkrysset sør for Trondheim hvert andre minutt.

torsdag 10.08 2017

Lekaferga ut på anbud

Ved utgangen av 2018 utløper kontrakten for drift av fergesambandet Gutvik-Skei.

fredag 14.07 2017

Vegvesenet arbeider med å oppgradere og forsterke riks- og fylkesvegnettet:

Kommunene må følge opp

For å hjelpe næringslivet skal Statens vegvesen forsterke og oppgradere riks- og fylkesveger. Nå blir kommunene bedt om å henge med på lasset slik at bedrifter langs kommunale veger skal få nytte av oppgraderinga.

torsdag 06.07 2017

Widerøe kutter sommeravganger

Widerøe innfører kutt i ruteprogrammet over hele landet som følge av akutt beredskapsmangel.

fredag 23.06 2017

Fire millioner til viktig veg

Fylkestinget har bevilget fire millioner til fylkesveg 770, og framskynder dermed utbedringa av innfarten til Rørvik. Over helga starter asfaltering av den viktige vegstrekninga.

onsdag 14.06 2017

– Avhengig av god kommunikasjon langs kysten

Viktig satsing for Flatanger

– Kysten blir viktigere og viktigere i næringssammenheng i tida framover. Derfor er det viktig å ha på plass en sammenhengende kyststamveg, mener rådmann Rune strøm.

mandag 12.06 2017

Ap vil framskynde utbygging av E6 nord for Grong

Ap setter av to milliarder kroner til E6 fra Grong til Nordlandsgrensa. Forslaget applauderes langs strekninga, men namdalingene må likevel vente lenge på pengene.

onsdag 07.06 2017

Nå ruller gravemaskinene snart inn

Nå skal flaskehalsen bort

Neste uke starter arbeidet å fjerne den forhatte undergangen i Namsskogan. Håpet er at den er historie til jul.

torsdag 20.04 2017

Gang- og sykkelveg øverst på lista

mandag 17.04 2017

Hevder fylkesveg 766 er i kritisk dårlig forfatning

Krever ny asfalt – nå

Flatanger kommune mener fylkesveg 766 mellom Sjøåsen og Vik ikke kan skyves lenger fram i tid og vil ha ny asfalt senest i 2018.

tirsdag 11.04 2017

Vil starte konkrete utredninger av bru til Jøa

Sikkerhet kommer først

Namsos kommune krever lite, men forventer mye når de nå skal behandle og senere oversende innspill til ny fylkesvegplan.

tirsdag 04.04 2017

Vil ha Sørsidevegen høyt opp på prioriteringslista

Frykter alvorlige uhell

Beboere langs Sørsidevegen – fylkesveg 401 i Overhalla mener vegen nå er så dårlig at det går på sikkerheten løs.

tirsdag 28.03 2017

Samferdselsminister Solvik-Olsen på flyplassturné

Besøker Namsos og Rørvik etter påske.

fredag 24.03 2017

Sprengte første salve på fylkesveg 17-prosjektet

Se video!

onsdag 22.03 2017

Samferdselsstrategien for nye Trøndelag lagt fram

Vil prioritere godstransport i nye vegprosjekt

Trøndelag fylke har ikke nok penger til å ta igjen etterslepet på vegene sine. Den nye samferdselssjefen varsler derfor at vegsatsing må skje der varetransporten har størst behov.

Lover nett og mobil til alle. I hele Trøndelag

Skal samferdselsstrategien i nye Trøndelag lykkes, må absolutt alle ha tilgang til nett og mobil.

mandag 20.03 2017

2017 blir et rekordår for asfalt i Nord-Trøndelag

2017 blir et rekordår for asfalt i Nord-Trøndelag

Fv 765 fra Eidet i Nordli til svenskegrensa blir den namdalske «asfaltvinneren » i år. Over fem mil på fylkesvegen gjennom Sørli skal få ny asfalt i løpet av sommeren. I Ytre Namdal blir det derimot ikke lagt en eneste meter med ny asfalt.

fredag 17.03 2017

Her vil Hallem bygge veg

Mange vegutbygginger i Namdalen, da fylkesråden la fram samferdselsplanen fredag.

Vil gi Namsosbanen nytt liv

Får fylkesråd Tomas Iver Hallem (Sp) som han vil, kan Namsosbanen få nytt liv som både sykkel- og bilveg.

onsdag 01.03 2017

Trafikantene slippes løs i november 2019 – kan være nedbetalt i 2032

Milliardprosjektet kan betales ned på 12 år

Onsdag tok Statens vegvesen det første spadetaket på et av de største vegprosjektene i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

mandag 27.02 2017

Har sendt brev til Stortinget og Samferdselsdepartementet

– Forskjellsbehandling

Onsdag starter arbeidet med bygginga av ny Fv 17 fra Dyrstad til Sprova, med ny vegløsning til Malm. Samtidig henvender Namdalseid kommune seg til Storting og departement om skjevheter i bompengefinansieringa av prosjektet.

søndag 26.02 2017

Naboer er lei av å se vogntog som velter i farlig sving

Frykter det blir bygget ei dødsfelle på E6

Monrad Lassemo har sluttet å telle hvor mange veltede vogntog han har reddet i denne svingen. I helga veltet en ny lastebil på nøyaktig samme plass.

mandag 06.02 2017

Fylkesveg stenger torsdag

onsdag 25.01 2017

Kraftig vind stopper båten

Fosen Namsos sjø opplyser at båten mellom Rørvik og Namsos må kanselleres onsdag ettermiddag.

onsdag 18.01 2017

Uværet stopper Foldafjord

mandag 16.01 2017

Disse fire vil ha Namsos-kontrakten

Fire entreprenører har levert anbud på Namsos-kontrakten.

søndag 08.01 2017

Beboere på Byåsen mener vegen opp bakken bør bli forkjørsveg

– Det er skikkelig kaos

To steder i byåsbakken må førerne stoppe for biler fra høyre. Det gjør at flere ikke kommer seg opp den bratte bakken på vinterføre.

torsdag 22.12 2016

Fikk ikke svar på søknad i desember – forventer svar i februar

Fv 17-prosjektet: – Står klar med spaden

Så fort Stortinget har behandlet bompenge-søknaden, står Statens vegvesen klar til å starte på Fv 17-prosjektet.

mandag 19.12 2016

Nå blir det dyrere å kjøre fort

Alle satsene justeres opp 1. januar.

Alternativ transport mellom Namsos og Seierstad

fredag 09.12 2016

Pessimist når det gjelder bedre flytilbud

Varsler ny kamp for E6

Senterpartiet i Nord-Trøndelag er mektig irritert på regjeringa og samarbeidspartiene som kutter i distriktene til fordel for det sentrale østlandet.

torsdag 01.12 2016

Foldafjord i rute igjen

MS Foldafjord melder om normal rute fra og med fredagens avgang klokka 13.50 fra Rørvik.

onsdag 30.11 2016

Beskylder Arild Grande for å spre uberettiget frykt

Under Stortingets spørretime spurte Arild Grande (Ap) samferdselsministeren om han kom til å imøtekomme den frykten og skepsisen som rår rundt de nye flyrutene til Widerøe.

tirsdag 29.11 2016

Fergeturer innstilt grunnet uvær

Avgangene med Lekaferga fra Skei 12.40 og fra Gutvik 13.10 ble innstilt grunnet dårlig vær tirsdag.

MS Polarlys ankom Rørvik elleve timer før skjema

Kapteinen fryktet varslet uvær og droppet Trondheim.

mandag 28.11 2016

Hurtigbåten innstilt

Mye is stopper hurtigbåten mellom Namsos, Rørvik og Leka mandag.

tirsdag 15.11 2016

Lierne neste års vegvinner i Nord-Trøndelag

– En selvfølge om det skal være næringsliv

Lierne stikker av med nesten ti prosent av veginvesteringene i fylket neste år. Nå ser Li-Ekspressen fram til å kjøre med fulle vogntog igjen.

Næringsliv, politikere og Luftfartsforum Namdal med felles front mot ruteforslag

– Vi skal vinne krigen

Det er påfallende stille fra samferdselsministeren. Men namdalingene lover å fortsette å bråke: – Denne krigen skal vi vinne! slår Per Olav Tyldum fast.

mandag 17.10 2016

Klar melding fra seniorene i Lierne til ansvarlige politikere

Forlanger gangveg her umiddelbart

Et gjenoppfriskningskurs for eldre bilførere kan brukes til så mye. I Lierne brukte de tida til å finne ut hvordan få fortgang i å få bygget gangveg.

fredag 30.09 2016

Julestrømbrua blir stengt

Som tidligere varslet vil vi bytte ut to bruer i Nord-Trøndelag fordi de ikke skal få nedklassifisert bæreevne.

onsdag 28.09 2016

Lierne spør bedriftene hva kommunen kan bli bedre på

– Vi har fått klare svar

Vegstandarden i kommunen og tilgangen på internett og fiber er blant tingene som må bli bedre for at næringslivet i kan utvikle seg, mener bedriftslederne i kommunen.

mandag 19.09 2016

Nå skal det brukes mer penger på veg og vedlikehold i Namsos

Dobler satsinga i fire år

Namsos sentrum har fått et løft etter at flere av gatene er blitt asfaltert i sommer – men det stopper ikke der.

mandag 12.09 2016

Nå er det slutt på silkehanskene fra lekaordføreren

Forbannet på ferga

I lang tid og i mange runder har fergesituasjonen på Leka vært diskutert, men ingen ting skjer. Mandag var begeret fullt for lekværingene.

søndag 11.09 2016

Vogntog havnet i motsatt kjørefelt – måtte kjøre ut i grøfta

Berget familien i siste sekund

Lokalpolitiker Lars Fredrik Mørch og familien fikk seg en skremmende start på helga.

torsdag 08.09 2016

Her blir det tofelts veg

onsdag 07.09 2016

Uværet stanser Foldafjord

Det blåser kraftig langs kysten - og det får konsekvenser for de reisende med hurtigbåten Foldafjord.

mandag 05.09 2016

Stor gebyrøkning for overlast

Fra 1. september i år økte gebyrene for å kjøre med overlast etter at satsene hadde vært uendret i 28 år.

onsdag 31.08 2016

Krysset på fylkesveg 769 og Varpneset ikke særlig trafikkfarlig

Fylkesråden for samferdsel avviser klagen fra to skoleelever i Vikna

tirsdag 30.08 2016

Sikrere skoleveg får første prioritet i Namdalseid

Rådmannen i Namdalseid anbefaler politikerne å sette gang- og sykkelveger øverst på lista med tanke på en ny fylkesvegplan.

onsdag 24.08 2016

Fylkesveg- og samferdselsplan 2018–2021

Bru til Jøa øverst på lista

Politikerne i Namsos kom denne uka med sine prioriteringer for fylkesveg- og samferdselsplanen for Trøndelag

Står fast ved fv. 17-vedtak

Politikerne i Namsos har ikke endret holdning til fylkesveg 17- prosjektet opp mot en ny fylkesvegplan.

Ønsker å drive regionale ruteflygninger i Nord-Norge

Tilbud fra tre selskap

Tre flyselskap ønsker å drive regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1. april 2017.

onsdag 10.08 2016

Nei da, det er ikke gratis...

onsdag 13.07 2016

– Statsråden skuffer stort

Leder i Luftfartsforum Namdal, Per Olav Tyldum, reagerer kraftig på at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen støtter forslaget om å kutte første og siste fly-avgang fra Rørvik og Namsos.

tirsdag 12.07 2016

Solvik-Olsen satte bomrekord

Ingen samferdselsminister har samlet inn så mye bompenger som Frps Ketil Solvik-Olsen. Han skylder på stortingsflertallet.

onsdag 29.06 2016

Torsdag styrer Lars Søberg sin siste avgang på Namsos lufthavn

Dreven «Tobias» forlater tårnet

Etter å ha jobbet 37 år i flytårnet i Namsos, slutter Lars Søberg i jobben – og blir pensjonist.

tirsdag 14.06 2016

Kjemper for flyplassenes framtid

– Det minner om en styrt avvikling av flyplassen i Namsos

Politikere og næringsliv i Namdalen setter alle kluter til for å redde flyplassene i Namdalen. – Det minner om en styrt avvikling av flyplassen i Namsos, sier Morten Stene.

tirsdag 07.06 2016

Hurtigbåtruta til Ytre Namdal på nytt i faresonen

Skal vurderes i 2017

Fylkestingspolitiker og jøbygg Torgeir Strøm er bekymret for framtida til hurtigbåten.

tirsdag 24.05 2016

God start på året for MS Foldafjord

Tall fra FosenNamsos sjø AS viser at MS Foldafjord per april har en trafikkvekst på 6,7 prosent sammenliknet med samme tid i fjor.

torsdag 05.05 2016

Grendelaget på Lund engasjerte seg for å endre på bussruta

Nå: Retur til Namsos

Grendelaget på Lund fikk endret praksis. Heretter venter ettermiddagsbussen fra Namsos på passasjerer som er med ferga over fra Ytre Namdal.

Diskuterte båtens framtid

Passasjerene svikter Foldafjord. I fjor reiste 30.707 personer med hurtigbåten, en nedgang på 10,6 prosent fra året før.

torsdag 21.04 2016

Slik blir Hurtigrutens nye millardskip

Det norske skipsbyggingskonsernet Kleven skal bygge inntil fire nye skip for Hurtigruten. Kleven Verft i Ulsteinvik bygger de to første skipene.

tirsdag 05.04 2016

Her passerte 14.000 i døgnet

På Fylkesveg 769 – forbi hotellet i Namsos – var det størst trafikk i Namdalen i fjor.

torsdag 31.03 2016

Fylkesråd for samferdsel på besøk i Nærøy

Befaring på farefull veg

Torsdag var fylkesråden for samferdsel på befaring ved den ulykkesbelasta strekninga ved Nakling.

tirsdag 22.03 2016

Vikna kommune satser på veg

Vil ruste opp for 8 mill.

Om kommunestyret går for formannskapets forslag, blir det brukt i underkant av åtte millioner kroner fordelt på 12 tiltak i år.

mandag 21.03 2016

Spørsmålet om kai for hurtigbåt i Namsos kan true båtruta

Foldafjord er truet

Da Foldafjord ble satt i rute i 2011, ble det stilt krav til alle havner om ny og tilrettelagt kai for nybåten. Det kravet har alle oppfylt – bortsett fra Namsos.

fredag 04.03 2016

Varsku fra transportetatene

torsdag 11.02 2016

Svak start på flyåret

Det ble en svak start på året for både Rørvik lufthavn og Namsos lufthavn med tanke på antall passasjerer.

tirsdag 12.01 2016

Rekordhøye passasjertall for Rørvik lufthavn

Mens flytrafikken viser en svak nedgang på landsbasis, har flyplassen på Rørvik det høyeste passasjertallet noensinne.

torsdag 17.12 2015

Bygger ny brannstasjon og mannskapslokaler på Namsos lufthavn

Investerer 7–8 mill.

– Vi er veldig glad for at Avinor ønsker å satse på flyplassen i Namsos, sier lufthavnsjef Geir Tore Buvarp.

tirsdag 15.12 2015

Glatte veger i fylket

Etter at mildværet slo til tirsdag, har det blitt svært glatt på vegene.

fredag 11.12 2015

Været stoppet Leka-ferga

Litt før klokka 16.00 meldte Torghatten trafikkselskap at ferga er innstilt inntil videre.

mandag 07.12 2015

Oppfordrer til å kutte vegsalting

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil redusere bruken av vegsalt i Nord-Trøndelag kraftig i årene framover.

fredag 04.12 2015

Blir kjøpt opp av Trøndelag bomvegselskap

Blir kjøpt opp av Trøndelag bomvegselskap

Namdal bomvegselskap blir kjøpt opp av Trøndelag bomvegselskap og blir et datterselskap av det trondheimsbaserte selskapet.

tirsdag 01.12 2015

Snart er denne flaskehalsen historie

På 40 år har Vegvesenet fjernet sju smale jernbaneunderganger på E6 i Nord-Trøndelag. Neste år starter arbeidet med å fjerne den åttende og siste.

tirsdag 24.11 2015

Nå skal E6 reduseres fra to til ett felt i Grong ut året

Skal utbedre ei strekning på 250 meter.

fredag 06.11 2015

årgård bru

Bruåpning 11/11 kl. 11.11