Tema

mandag 28.05 2018

SinkabergHansen halverte driftsresultatet

Oppdrettsselskapet SinkabergHansen halverte sitt driftsresultat fra 2016. Det er PD-utfordringene som har gitt unormale tall, forklarer Finn Sinkaberg.

SinkabergHansen halverte driftsresultatet

Oppdrettsselskapet SinkabergHansen halverte sitt driftsresultat fra 2016. Det er PD-utfordringene som har gitt unormale tall, forklarer Finn Sinkaberg.

mandag 12.03 2018

SinkabergHansen holder på å vokse seg ut av fabrikken på Marøya

Har vært med på en eventyrlig vekst

Gyldne tider i oppdrettsbransjen gjør at SinkabergHansen har behov for 22 nye medarbeidere i fast stilling.

Høyeffektiv foring under lusebeltet

Tre år etter at SinkabergHansen tok i bruk undervannsforer for første gang, er produksjonssjef John-Ove Sinkaberg overbevist om effekten.

fredag 02.02 2018

Mening

PD, trusselbilde og Varholmen

mandag 29.01 2018

Emilsen Fisk bytter slakteri - 19 ansatte får ny arbeidsgiver

Etter 43 år på Lauvøya, tar Emilsen Fisk sin slakterivirksomhet til Marøya. 19 medarbeidere overflyttes og ansettes i SinkabergHansen.

tirsdag 31.10 2017

Undertegnet samarbeidsavtale

Sammen om utfordringene

SinkabergHansen og Emilsen Fisk undertegnet nylig en viktig samarbeidsavtale. Bedriftene vil samle kompetanse og lære av hverandre.

tirsdag 24.10 2017

Reguleringsplanen for Svaberget Industriområde ute på høring:

Nærmer seg ny settefiskfabrikk

Reguleringsplanen for Svaberget industriområde sendes nå ut på høring, og dermed er realisering av den nye settefiskfabrikken til SinkabergHansen AS kommet nærmere.

tirsdag 01.08 2017

Sinkaberg-Hansen inne blant topp 20 av verdens oppdrettsselskap:

I verdenstoppen

Bare 15 oppdrettsselskaper i hele verden er nå større enn Sinkaberg-Hansen.

fredag 02.06 2017

Rekordresultat for SinkabergHansen

SinkabergHansen dobler resultatet etter rekordsterkt fjorår.

mandag 08.05 2017

Mistanke om PD i Øksinga

– En svært uheldig situasjon

SinkabergHansen har mistanke om PD på en lokalitet i Øksninga i Bindal.

fredag 21.04 2017

Full stopp i produksjonen ved SinkabergHansen:

100 permitteres i fem uker

Fredag var siste dag det var produksjon på fabrikken til SinkabergHansen for ei stund framover. Fra og med mandag er alle ansatte ved fabrikken permittert i fem uker.

søndag 02.04 2017

Ni hytter skal flyttes til turisthotell

I formannskapet i Bindal ble det vedtatt at ni utleiehytter skal flyttes fra Svaberget til Heilhornet turisthotell.

fredag 31.03 2017

SinkabergHansen gir 200.000 kroner i støtte

Hele 17 lag og foreninger i Nærøy, Vikna og Bindal har til sammen mottatt 200.000 kroner i støtte fra oppdrettsselskapet SinkabergHansen.

torsdag 09.03 2017

Ny avtale mellom SinkabergHansen og ISS Rørvik:

Sikrer ti lokale årsverk

En ny avtale mellom SinkabergHansen og ISS sikrer ti lokale årsverk på kvelds- og nattarbeid ved anlegget på Marøya.

tirsdag 07.02 2017

Reagerer på laksehjelp fra Bjarne Håkon Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen bistår namdalske lakseaktører for å få endret dagens PD-strategi. Det vekker reaksjoner.

torsdag 26.01 2017

SinkabergHansen mister flere tusen tonn råstoff fra produksjonen

– Situasjonen er brutal for veldig mange

Et hundretalls ansatte blir permittert samtidig som ungdommene må begynne å lete etter andre sommerjobber.

SinkabergHansen må permittere

SinkabergHansen mister godt over 10.000 tonn råstoff fra produksjonen ved Marøya i 2017. Det får konsekvenser for aktivitet ved slakteri og filetavdeling.

søndag 22.01 2017

Få innsigelser mot Svaberget Industriområde

Rutinemessig kryssing av Fv 17 og eventuell konflikt med flyttelei for rein er de alvorligste anmerkningene mot det planlagte Svaberget industriområde.

onsdag 16.11 2016

Mistanke om PD på lokaliteten Tosen

Da resultatet fra rutineprøvene forelå, varslet SinkabergHansen umiddelbart Mattilsynet.

fredag 11.11 2016

Disse kan bli Norges beste vekstskaper

Bedriftsledere fra 12 selskaper er klare for norsk finale i verdens største vekstskaperprogram, EY Entrepreneur Of The Year, deriblant Finn W. Sinkaberg.

tirsdag 08.11 2016

Fiskeriminister Per Sandberg møtte oppdrettsnæringa i YN

Kom, forsto – og dro

Næringa la fram utfordringer knyttet til PD-sykdom, rigid regelverk og byråkrati. Statsråden viste forståelse, men kom med få løfter.

torsdag 03.11 2016

Bygger ny fabrikk til flere hundre millioner

Sinkaberg Hansen AS har startet jobben med å bygge en ny laksefabrikk på Marøya til flere hundre millioner kroner.

torsdag 27.10 2016

Sinkaberg videre til nasjonal finale

Ledere fra tre av de åtte nominerte bedriftene i Midt-Norge går videre til nasjonal finale i verdens største vekstskaperprogram «EY Entrepreneur Of The Year». En av dem er fra Rørvik.

tirsdag 25.10 2016

Sinkaberg-Hansen vant også i lagmannsretten

Lakselusforsker Baard Johannessen anket dommen til lagmannsretten – og tapte igjen. Nå er han dømt til å betale ytterligere tre millioner kroner til dekning av Sinkaberg-Hansen-konsernets saksomkostninger.

Til mesterskap i verdiskaping

Med stor innovasjonsevne, stabil drift og klare strategier er Finn Wilhelm Sinkaberg en verdig kandidat for EOY 2016, fastslår juryen.

torsdag 13.10 2016

SinkabergHansen kjøper campingplass og legger den ned

Havbruksselskapet SinkabergHansen kjøper Svaberget camping i Bindal og skal bruke området til å utvikle en moderne settefiskfabrikk.

mandag 11.07 2016

Samarbeider for å gi ungdommer sommerjobber

Gir de unge sjansen

Det kan være vanskelig å skaffe sommerjobb. Derfor vil Sinkaberg-Hansen tilby jobb til så mange som mulig.

torsdag 28.04 2016

Fra tilsyn til oppdrettsaktør

Den mangeårige distriktssjefen i Mattilsynet på Sør-Helgeland ville overta familiens småbruk i Bindal. Dermed kapret Sinkaberg-Hansen AS fagmannen til sin veterinærtjeneste.

mandag 25.04 2016

Slutter i jobben

Etter rundt et halvår i stillingen som daglig leder i NYN (Nyskaping og utvikling Ytre Namdal) slutter Ragnar Sæternes.

torsdag 03.03 2016

17 lag og foreninger i Ytre Namdal får sponsorstøtte

Deler ut 200.000 kr

SinkabergHansen AS tar på seg spanderbuksene. Det får lag og foreninger i Ytre Namdal og Bindal nyte godt av.

17 lag og foreninger deler pott på 200.000 kroner

Totalt 17 lag og foreninger i Bindal, Nærøy og Vikna deler årets sponsorpott på 200.000 kroner fra SinkabergHansen AS.