Tema

torsdag 16.04 2020

Treindustrien:

Produsentene kan ikke være bank

lørdag 04.04 2020

Statskog omprioriterer drifta for å holde aktiviteten oppe for små og sårbare entreprenører

Men for Arne Jørgen Hatland, og de andre som driver skogbrukstjenester nord i Trøndelag, er situasjonen foreløpig god.

torsdag 19.03 2020

Pøbelgran er ikke et alternativ!

Høyre vurderer storstilt planting av sitkagran som klimatiltak.

torsdag 12.03 2020

Fortsatt like ivrig etter 52 år i tømmerskogen

Det å høre ei motorsag i et hogstfelt er sjeldent. Enda mer sjeldent er det når han som holder saga har hatt tømmerhugging som jobb i 52 år.

torsdag 27.02 2020

Sitkagrana fanger mer CO2 enn andre trær

Alle scenarier fra FNs klimapanel (IPCC) som begrenser den menneskeskapte oppvarmingen til 1,5 grader, forutsetter bruk av tiltak som fjerner karbon fra atmosfæren.

tirsdag 28.01 2020

Skogen skaper førstehåndsverdi på 72 millioner i Namdalen

4.500 lastebillass med tømmer

Til sammen ble det tatt ut 178.607 kubikkmeter trevirke fra namdalske skoger i 2019. Rekordhøye tømmerpriser i starten av året gjorde at førstehåndsverdien ble 72 millioner.

onsdag 08.01 2020

Hvordan styrke Nord Universitet :

Skogutdanning i oljeskyggen

I NA tidligere i høst skrev Håkon Arntsen en viktig artikkel om at Nord universitet må styrkes i Namsos. Dette arbeidet burde etter Arntsens mening startes snarest og han foreslo flere nye fagområder som burde styrkes med framtidsrettede utdannings- og forskningstilbud og pekte bl.a. på skog og skognæringa.

torsdag 28.11 2019

Regjeringers motstand mot klimatiltak i skog?

Statssekr. i LMD, Widar Skogan (Krf), har på et rovdyrmøte på Rena nylig sagt at klimaendringene kommer til å kreve mer effektiv arealforvaltning i nær framtid og at samfunnet ikke har tatt inn over seg hvor viktig skogen er for det grønne skiftet. 

mandag 11.11 2019

Namdalske grantrær kan bli fiskefor

Den trønderske næringsklyngen Arena skog har rykket opp i pro-klassen. Noe som betyr 30 millioner kroner til ledelse og næringsutvikling de kommende fem årene.

torsdag 31.10 2019

Oppfordrer alle skogeiere til å melde sin interesse

Det har gått snart 17 år siden den siste store skogtakseringa i Nærøy, mens Vikna ikke har gjennomført dette tidligere. Nå settes det i gang et omfattende skogplanarbeid i hele Nærøysund.

mandag 28.10 2019

Skogveteran trapper ned og selger maskinparken

I april neste år ville Jon Eilert Bøgseth ha feiret 35 år som skogsentreprenør. I stedet velger han å selge firmaet han har bygd opp.

lørdag 19.10 2019

Lille Øystein har traktordilla – og er i sitt ess med svære doninger rundt seg

– Se, sier Øystein (1 1/2) til mamma Anita og peker på den store, røde traktoren.

mandag 14.10 2019

Var landets best besøkte Allskog-dag i fjor

Skogdag for hele familien

Namsos skogeierlag inviterer til familiedag i skogen i Klinga førstkommende lørdag.

tirsdag 03.09 2019

Per Olav trodde han hadde kontroll – men bedriftsildsjela ble tatt på senga

Etter 41 år på Skogplanter Midt-Norge på Kvatninga er Per Olav Grande blitt pensjonist. De siste som daglig leder. Etterfølgeren Jo Magne Tyldum inviterte derfor til markering – noe Grande visste lite om.

søndag 01.09 2019

Norges skogeierforbund:

Det grønne skiftet bygges i tre

tirsdag 20.08 2019

Inviterer til skogdag

Inviterer til skogdag

Det blir stedig færre skogeiere som har kunnskap og tid til å følge opp ungskogpleien slik de burde. Heldigvis kommer det nå mekanisk hjelp.

fredag 02.08 2019

CO2-reduksjon med sitkagran eller utfasing av kull, olje og gass?

tirsdag 30.07 2019

Klimaskog stanser ørkenspredning

mandag 29.07 2019

Mathias Sellæg svarer Terje Årseth og SV om sitkagran:

Tross Årseths erfaringer og miljøsidens floskler synes det imidlertid å ha gått rimelig bra i de fleste land

torsdag 25.07 2019

Dronning Sonja:

– Men hvor er kokka?

Da Namsos by feiret sitt 150-års jubileum i 1995, var Kong Harald og Dronning Sonja invitert. Det skulle vise seg at dronningen var godt oppdatert på gamle tiders skogsdrift.

Mary føler stolthet

Mary Kveli var skogakokke både på norsk og svensk side av grensa.

– På tide å gi skogakokkene honnør

Sverre Kveli (87) kjenner godt til hvor tøft det kunne være for skogakokkene i Lierne.

Agnes (92) jobbet som skogakokke fra hun var 15 år. – Jeg husker at jeg ikke hadde noe annet å lage middag av enn frossen kålrot som jeg hentet i snøen

Agnes Sætervoll (92) var 15 år første gangen hun jobbet som skogakokke. I dag er det vanskelig å forstå hvordan det gikk an å arbeide under slike forhold.

Skogørken av sitkagran eller naturmangfold og allemannsrett?

mandag 22.07 2019

Generaltabbe å plante sitkagran i Norge

Tidligere fylkesskogsjef, Mathias Sellæg, mener at sitkagrana har et ufortjent dårlig rykte, og at vi heller bør se på den som en ressurs enn en naturpøbel. Skogeier Terje Årseth er ikke enig.

mandag 15.07 2019

Mener sitkagrana er en ressurs – ikke en naturpøbel

Motstanderne mener sitkagrana ødelegger norsk (kyst-)natur, mens forkjemperne peker på klimagevinstene.

mandag 08.07 2019

Ekstra tilskuddsmidler til skogsveger

Fylkesmannen i Trøndelag opplever en uvanlig stor pågang av søknader om tilskudd til skogsveger. Nå kan de gi flere støtte etter å ha fått ekstra midler.

onsdag 03.07 2019

Om vern av skog

Verneprosessar skal vere inkluderande og opne

Verneområda vi allereie har, tar ikkje tilstrekkeleg vare på alle naturtypar. Derfor har vi, i tråd med Stortingets vedtak, avgjort at det skal gjennomførast eit avgrensa utvida vern i Noreg. Skogvern på privat grunn skal framleis vere frivillig, og alt nytt vern vil følgje vanlege erstatningsreglar.

lørdag 22.06 2019

Oppretter naturreservat i Grong

Regjeringen verner skogområder i Finntjønndalen.

onsdag 19.06 2019

Per Olav slutter etter 41 år som sjef

I år er det 41 år siden Per Olav Grande tok over som sjef på det som den gang het Namdal Skogselskap. Til høsten er en lang æra over.

mandag 03.06 2019

Det bugner med tømmer på saga og lønnsomheten er tilbake

Sagtømmer så langt øyet rekker er gode nyheter for et konsern som leverte et resultat på 140 millioner etter årets første kvartal.

mandag 13.05 2019

Har ikke nok penger til alle som vil bygge skogsveger

I vår har Fylkesmannen mottatt mange søknader fra grunneiere som vil bygge skogsveger.

Skognæringa trenger mange nye hender i årene som kommer

I stedet for tam teori ble klassen invitert ut til skogen

Skogen blir for mange utpekt som løsninga på veldig mye. Og når selv statsministeren sier at det er skogen vi skal leve av i framtida, må næringa selv sørge for at det finnes folk nok som har den rette kompetansen.

tirsdag 02.04 2019

– Det de større høvleriene ikke lager, det lager vi

Kjøper du en pakke med bordkledning i Namdalen, er det en viss sjanse for at det står Øyheim Høvleri på plastikken.

fredag 22.03 2019

Høye tømmerpriser gir stor aktivitet i skogen

Med klo løftes tømmeret på lastbæreren til skogsentreprenør Erling Moe. Store mengder skog skal avvirkes i vinter – men tida er knapp.

torsdag 07.03 2019

Nabokrangel om trefelling kan ende i retten

En nabokrangel mellom to kvinner om trefelling kan ende i retten, om ikke partene blir enige i mekling tirsdag.

mandag 04.03 2019

Ny runde med frivillig vern av skog

30.000 mål med skog vurdert fredet i regionen i en ny runde med frivillig vern.

onsdag 20.02 2019

Stort statlig vern - hvilke konsekvenser gir det?

onsdag 13.02 2019

Skogarealene: For viktig til å slurves med

torsdag 07.02 2019

Terje Sørvik fikk fylket til å si ja til tømmerkai

Leder Terje Sørvik fikk snudd ei negativ innstilling og sørget for at hovedutvalg for næring i Trøndelag støtter tømmerkai på Marøya med vel 1,7 millioner.

mandag 04.02 2019

Statlige skogeiere fra hele EU besøkte Statskog

Statlige skogeiere fra hele EU besøkte Statskog

Europeerne ble imponert da de fikk se hvordan Statskog røkter sine skogeiendommer.

Mener kommuneskogen i Grytbogen har potensial

Nærøy skal fortsatt være eier av kommuneskogen i Grytbogen, mener den nedsatte arbeidsgruppa.

mandag 21.01 2019

Høye tømmerpriser ga stor aktivitet i skogen i 2018

Høye tømmerpriser ga rekordår i skogbruket

Siden det ble startet med å føre statistikk har det aldri vært tatt ut mer tømmer enn i fjor. Men enda vokser skogen mer enn det skogeierne tar ut.

Politisk pålegg gjør at Statskog må selge eiendommer

Statskog har fått et politisk pålegg om å selge en andel av eiendommene de sitter på.

Lokal jeger- og fiskeforening protesterer på salg av statseiendom i Nærøy

Lokal jeger- og fiskeforening protesterer på salg av statseiendom i Nærøy

Oppfordringa til Statskog fra Nærøy jeger- og fiskeforening er klar. Ikke selg ut mer statlige skogeiendommer i distriktet.

onsdag 02.01 2019

Innspill:

Hvor er klima-effekten?

tirsdag 18.12 2018

Innspill:

Skogvern er ingen trussel

lørdag 15.12 2018

Tilbake til trelastkjøring

Fra starten av var frakt av trelast fra Namsos og nordover en av bærebjelkene til Eidshaug rederi. Nå er ringen på mange måter sluttet.

torsdag 13.12 2018

Når snart tålegrensa på hvor mye produktiv skog som kan vernes

Mister viktig råstoff

Omkring en fjerdedel av alt råstoffet som kommer inn til sagbruket Moelven Van Severen i Namsos kommer fra Nordland. Nå frykter de at et storstilt skogvern på Helgeland skal begrense råstofftilgangen.

onsdag 05.12 2018

Innspill:

Skogvern på «gale» premissar

onsdag 28.11 2018

Skal verne 80.000 mål med skog på Sør-Helgeland

Kan true skognæringa i Namdalen

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) mener at vern av 80.000 mål produktiv skog på Sør-Helgeland kan true teindustrien i Trøndelag, og som en følge av det kan vernet true hele skognæringa.

Skal verne 80.000 mål med skog på Sør-Helgeland

Kan true skognæringa i Namdalen

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) mener at vern av 80.000 mål produktiv skog på Sør-Helgeland kan true treindustrien i Trøndelag, og som en følge av det kan vernet true hele skognæringa.

torsdag 15.11 2018

Inviterer til gjødslingskveld

søndag 21.10 2018

Stor interesse for moderne skogsdrift

Godt over 200 personer hadde kledd seg for tur i Bangdalen da Namsos skogeierlag inviterte til skogdag på hogstfeltet.

mandag 15.10 2018

Hogstmaskin og natursti i Bangdalen

Familiedag i skogen

Førstkommende helg inviterer Namsos skogeierlag og Allskog til familiedag i Bangdalen.

mandag 24.09 2018

Marøystranda får 8,6 mill. til utbygging av tømmerkai

– Det var en gledelig nyhet og en bra start på uka

Arne Johan Bredesen i Teft eiendomsutvikling smilte bredt da han så hva slags brev som lå på kontoret mandag morgen.

Marøystranda får 8,6 mill. til utbygging av tømmerkai

onsdag 12.09 2018

Det har ikke vært bedre tømmerpriser siden årtusenskiftet

Skogbruksindustrien går for fullt, og etterspørselen etter både sagtømmer og massevirke er god.

Ektepar har kjøpt eiendom for 5,5 millioner kroner, men vil ikke flytte til Høylandet

Hållingene synes det blir for dyrt, advokatpar fra Østlandet vil kjøpe skogeiendom på Kongsmoen

Et advokatektepar fra Østlandet bør få lov til å drive skogseiendommen de har kjøpt. Først og fremst fordi ingen lokale ønsker å kjøpe den.

tirsdag 11.09 2018

Mangel på kunnskap: Naturvernforbundet på bytur

Innspill:

torsdag 06.09 2018

Reagerer på skader etter hogst på Statland

– Her ser det ikke ut etter at det er blitt hogget ned skog

– Det må rettes fokus mot den skaden skogsdrifta gjør på naturen. Her ser det ikke ut etter at det er blitt hogget ned skog. Det flyter gjørme over vegen, sier Aris Andersen på Statland.

Mangel på samfunnsansvar

Leserinnlegg

onsdag 29.08 2018

Naturvernforbundet svarer tidligere fylkesskogsjef Sellæg

Skogvern er viktig!

fredag 24.08 2018

Sellæg om skogpolitikk og råstofforsyning:

Pressgrupper er ødeleggende for Bygde-Norge

Innspill

onsdag 15.08 2018

Alle Norges planteskoler samlet i Overhalla

Viste seg fram for hele landet

Hele Norges skogplante-næring er nå samlet i Overhalla. – Jeg er stolt å vise fram det vi har fått til, sier Per Olav Grande.

mandag 13.08 2018

Ulvig Kiær har solgt tomter for flere millioner kroner

Ulvig Kiær doblet omsetninga og forbedret driftsresultatet med mer enn fire millioner kroner fra 2016 til 2017.

tirsdag 07.08 2018

Prosjektleder: – Skogen er mye viktigere enn vi tror

Høyrepolitikerne var lydhøre da senterpartiordfører Steinar Lyngstad fortalte hvordan skogbruket har fått nytt liv i Namdalen.

mandag 06.08 2018

Rekordhøy tømmerpris i sommer

Prisen på tømmer har vært rekordhøy i sommer.

fredag 27.07 2018

Tøffe tak da Nilvar drev tømmerhogst i Bangdalen på 50-tallet:

– Beina er ikke som de var. Det kan være at jeg har hogget meg litt for mange ganger

Skogsdrift kan være et farlig og tungt yrke. Spesielt da øks, svans og barkespade var verktøyet. For Nilvar Aasegg gikk det nesten galt i en etterjulsvinter tidlig på 1950-tallet.

tirsdag 12.06 2018

Lavere omsetning og resultat i Statskog

Lavere omsetning og resultat for Statskog

Statskogs omsetning og resultat ble noe lavere i 2017 enn i året før. Omsetninga var på 380 millioner kroner.

tirsdag 29.05 2018

Tømmerhenger veltet på Kongsmoen

lørdag 26.05 2018

Grunneierne krever millionerstatning etter massiv trefelling

Ved en feil felte Lierne Utmarksservice AS 180 trær på privat grunn i Sanddøldalen. Nå krever grunneierne millionerstatning.

fredag 25.05 2018

Grunneierne krever millionerstatning etter massiv trefelling

Ved en feil felte Lierne Utmarksservice AS 180 trær på privat grunn i Sanddøldalen. Nå krever grunneierne millionerstatning.

torsdag 03.05 2018

Grønnere produksjon av grønne planter

Det gror godt på planteskolen på Kvatninga

I disse dager tar Skogplanter Midt-Norge, blant skogfolk kjent som planteskolen på Kvatninga, i bruk en helt ny maskin som klarer å prikle ut 21.000 planter i timen. Og den gjør det med uhørt presisjon.

Populær båtbenk

Olav Moen på Moen Sag i Harran gjør egen skog om til solide produkter bygget for å vare.

Dårlig branndekning av skogen

Varmere, våtere og villere klima gir økt risiko for skogskader. Men trønderske bønder er dårligst til å forsikre skogen.

Grønnere produksjon av grønne planter

Det gror godt på planteskolen på Kvatninga

I disse dager tar Skogplanter Midt-Norge, blant skogfolk kjent som planteskolen på Kvatninga, i bruk en helt ny maskin som klarer å prikle ut 21.000 planter i timen. Og den gjør det med uhørt presisjon.

mandag 09.04 2018

Fylkesmannen foreslår å verne flere skogområder

Fylkesmannen sender ut et forslag om å verne flere skogområder ut på høring.

tirsdag 20.03 2018

Fikk endret emballasjen på skogmagasin fra plast til biofilm

Lornts Mørkved har sett seg lei på at alle bladene han får i posten er pakket inn i plast. Så han ville i alle fall gjøre noe med ett blad.

torsdag 15.03 2018

Brukere av Svartfjellet følger tømmerhogst med argusøyne

Beskjeden om hogst kom overraskende på dem alle

3.000 kubikkmeter med skog skal hogges ned i turområdet mellom Bjørum og opp mot Svartfjellet i Namsos. Det kom overraskende på brukerne av friluftsområdet.

Brukere av Svartfjellet følger tømmerhogst med argusøyne

Beskjeden om hogst kom overraskende på dem alle

3.000 kubikkmeter med skog skal hogges ned i turområdet mellom Bjørum og opp mot Svartfjellet i Namsos. Det kom overraskende på brukerne av friluftsområdet.

mandag 12.03 2018

– Vi håper det kommer mange

Torsdag blir det tradisjonell skogdag med orientering om blant annet tilskuddsordninger i Trøndelag og et nytt prøveprosjekt om frakt av tømmer.

torsdag 25.01 2018

Bli med inn i Tarzans rike

Vil du ha en ferie med mest mulig liv, farger, lyder og lukter? Prøv en tropisk jungel.

onsdag 24.01 2018

Gjødsling fra lufta gir økt lønnsomhet

Namdalseid skogeierlag oppfordrer skogeiere til å melde seg på for å få satt i gang gjødsling av skog fra helikopter.

tirsdag 23.01 2018

Ny skogplante-rekord i Statskog

Statsråd Jon Georg Dale besøkte Statskog tirsdag hvor både arronderingssalg, skogplanting og forvaltning av skog var blant diskusjonstemaene.

Statsråd med motorsag åpnet ny tømmerkai i Namsos

Utfordret skognæringa på klimamål

Med motorsag delte landbruks- og matminister Jon Georg Dale tømmerstokken i to – og åpnet den nye tømmerkaia i Namsos til 16,5 millioner kroner.

tirsdag 16.01 2018

Gir bort ved på Skage mot at du hugger den selv – gull verdt for Øyvind Brækkan

– Det gir meg så mye å holde meg i aktivitet

Da Øyvind Brækkan så at Bil1Din på Skage ga bort ved mot at du hugget den selv, var han ikke tung å be. – Jeg tar det som trim, sier han.

fredag 05.01 2018

Tre sperret kjørefelt på Gartland

onsdag 29.11 2017

600 spurt om sitt forhold til skog

tirsdag 21.11 2017

Statskog begrenser avvirkinga

Statskog legger avvirkinga på et lavere nivå framover. I 2018 skal det det kjøres to færre tømmerlass ut fra statens skoger hver dag.

torsdag 16.11 2017

Hedret med stipend

Karstein Grongstad Lona fra Kongsmoen er en av åtte skogfagstudenter som er blitt hedret med stipend.

tirsdag 31.10 2017

Kunnskapen om gode materialer holder på å forsvinne

Et bord er ikke bare et bord

Før i tida, mens tid ikke kostet like mye som i dag, hadde både de som var i tømmerskogen, sagbruksfolket og snekkerne, tid til å sortere materialene på en helt annen måte enn industrien har mulighet til i dag.

tirsdag 24.10 2017

Skogpådriverprosjekt med suksess

– Vi har truffet mange i denne prosessen som knapt visste at de eide skog

Sluttrapporten for Skogpådriverprosektet Namdal er nå klar, og suksessen er så målbar at neste prosjekt er allerede i gang.

Mindre hogst i Trøndelag gir noen utfordringer for sagbruksnæringa

Må hente mer utenfra

Hogsten i trønderske skoger ble betydelig redusert i 2016. For sagbrukene betyr det dyrere tømmer, men langt fra noen krise.

søndag 22.10 2017

Skogdag på Otterøya samlet 150 besøkende

– Rett og slett fantastisk

Med strålende høstvær og nærmere 150 besøkende kunne Namsos skogeierlag notere seg for en full klaff i første forsøk.

torsdag 12.10 2017

Åpningsfest for «nye» Kvatninga

Åpningsfest for «nye» Kvatninga

Planteskolen på Kvatninga i Overhalla er nå klare til å et stort steg over i det grønne skiftet.

torsdag 28.09 2017

Skogplanter for framtida

Den gamle ærverdige planteskolen i Kvatninga i Overhalla er snart ferdig rigget til å møte framtiden.

Satser på Kvatninga

Stiftelsen Det norske Skogfrøverk etablerer et senter for skogplanteforedling for skogbruket i Midt-Norge på planteskolen på Kvatninga.

Utnytter tømmerstokken til siste trevl

Det å ha en tømmerskog er ikke lengre en garanti for ei god og trygg inntekt. Utnyttes tømmeret i egen produksjon blir regnestykket veldig fort noe helt annet.

torsdag 14.09 2017

Fargemesteren

Kanskje mest kjent som symbolet i det kanadiske flagget, men nå om høsten er lønnebladet noe av det mest fargesprakende som finnes i naturen.