Tema

fredag 23.02 2018

Vikna øker mest

Det blir stadig flere viknaværinger. Ved årsskiftet var det 4.492 innbyggere i kommunen, 74 flere enn ved starten av 2017.

tirsdag 18.04 2017

Her har sysselsettinga økt med 13,3 prosent

Ingen andre kommuner i Nord-Trøndelag har en større prosentvis sysselsettingsvekst enn Flatanger.

torsdag 23.02 2017

Befolkningsstatistikken er klar

Leka vokser mest

Leka kommune har hatt størst befolkningsvekst i Nord-Trøndelag det siste året.

torsdag 19.01 2017

Store forskjeller mellom skolene i Nord- og Sør-Trøndelag

Over halvparten av barneskolene i Nord-Trøndelag ligger under det nasjonale snittet, målt etter hvor mye de bidrar til det elevene lærer fra 1. til 4. klasse, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

mandag 28.11 2016

Grong har høyest gjeld per innbygger

Ingen hadde så stor lånegjeld per innbygger i Namdalen som Grong i 2015. Kommunen hadde også høyest andel sosialhjelpsmottakere.

fredag 19.08 2016

Namsos under 13.000 innbyggere – vekst i Ytre Namdal

Ordfører tror trenden snur

Namsos-ordfører Arnhild Holstad mener kommunen må fortsette å gjøre en god jobb for å skape befolkningsvekst i Namsos.

onsdag 30.03 2016

Ledigheten øker kraftig

I januar var det 4,8 prosent arbeidsledige, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag. Det tilsvarer 134.000 personer.

tirsdag 08.12 2015

Aldri har det vært flere overhallinger

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Overhalla vokser prosentvis mest i Nord-Trøndelag.