Tema

onsdag 17.07 2019

Disse kommune får støtte for å bekjempe barnefattigdom

Regjeringa har bevilget 302 millioner til «Nasjonaltilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier» – rundt én million av disse pengene går til tiltak i vårt distrikt.

tirsdag 16.07 2019

Får 50.000 kr til foreldrestøttende tiltak

mandag 08.07 2019

Ekstra tilskuddsmidler til skogsveger

Fylkesmannen i Trøndelag opplever en uvanlig stor pågang av søknader om tilskudd til skogsveger. Nå kan de gi flere støtte etter å ha fått ekstra midler.

tirsdag 12.02 2019

Tilskudd på 1,2 millioner kroner

tirsdag 06.11 2018

Vikna kommune får tilskudd til sansehage

torsdag 13.09 2018

Fikk avslag på søknad om støtte til «Hver tur teller»

torsdag 01.02 2018

Woodland-festivalen fikk avslag, men kan søke på nytt

onsdag 31.01 2018

Trenger 1,8 mill. til idrettsanlegg - får 100.000 av kommunen

fredag 19.01 2018

Drastisk nedgang i søknad om etablererstipend

Innovasjon Norge er bekymret over en nedgang på 70 prosent i søkere til etableringsstipend i distriktene.

Tilskudd til musiker og alpinist

tirsdag 16.01 2018

Har mottatt reaksjoner fra flere av søkerne

Flere har tatt kontakt med hovedutvalgsleder for kultur May Britt Lagesen etter at innstillinga ble kjent.

Færre kulturkroner til Namdalen

Under halvparten av de 126 søkerne til kulturtilskudd og prosjektmidler for 2018 får penger fra fylkeskommunen. Namsens Auge er blant de mange som har fått avslag på søknaden.

fredag 22.12 2017

Vannverk får ikke tilskudd

onsdag 20.12 2017

Tilskudd til Brakstad havn

mandag 13.11 2017

Kaitilskudd i etterkant

Vikna og Nærøy får henholdsvis 2 og 1,5 millioner i tilskudd for å ha rustet opp fergekaier.

tirsdag 26.09 2017

Penger søker kulturbegivenhet

fredag 05.05 2017

Søker tilskudd til Børgefjellskyss

torsdag 02.03 2017

Knut Arne kan miste 70.000 i årlig tilskudd

Melkebønder i Bindal kan miste nesten 70.000 kroner i tilskudd i gjennomsnitt om de får samme ordning som nabokommunen i sør etter ei kommune-sammenslåing.

fredag 17.02 2017

Lav debutalder en utfordring