Tema

mandag 08.02 2016

Fylkesmannen påpeker avstandene i et Stor-Trøndelag

Langt fra Oppdal til Leka

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har som mange andre gitt et høringsinnspill til Trøndelagsutredningen som omhandler ei mulig sammenslåing av de to Trøndelagsfylkene.

fredag 05.02 2016

Lover å være en raus og god storebror

Samarbeid, tillit, gjensidig glede over namdalske suksesshistorier – og forsikringer om en god og raus storebror. Det er noen av stikkordene fra det felles kommunestyremøtet for 13 namdalske kommuner fredag.

torsdag 04.02 2016

Vikna sier nei til folkeavstemning

Politikerne i Vikna er positive til sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag. Men forslaget om en rådgivende folkeavstemning ble nedstemt i kommunestyret.

søndag 31.01 2016

NA MENER

Klokt av Hallem

«Sammen kan vi i Trøndelag få overført flere oppgaver til demokratiet»

Det fremstår litt som et familiedrama for åpen scene

fredag 29.01 2016

Lierne AP sier nei

Senterpartiet er uten troverdighet

tirsdag 26.01 2016

Ønsker folkeavstemning om samlet Trøndelag

Kun Arbeiderpartiet stemte imot kravet om folkeavstemning da formannskapet behandlet Trøndelagsutredninga.

fredag 22.01 2016

Grong kommune kritisk til prosessen rundt fylkessammenslåinga

Synes det går for fort

Grongpolitikerne er for et samlet Trøndelag, men mener at prosessen har gått så fort at det går ut over kvaliteten.

mandag 18.01 2016

Fordelinga av NTE

Reagerer på krav fra storkommunene om at folketall alene skal avgjøre eierskapet:

Ny krangel om NTE-aksjene

De store kommunenes krav om å fordele eierskapet i NTE kun basert på folketall skaper grobunn for et eierskap preget av konflikter.

Trøndelag i rekordfart

- Ja det har gått fort men vi ønsker å påvirke prosessen. Derfor har vi tatt initiativet til at fylkene skal slås sammen, sa fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik da hun ble utfordret på under mandagens folkemøte.

Jeg er en svoren tilhenger av én folkevalgt region i Trøndelag av tre grunner.

tirsdag 12.01 2016

Inviterer til folkemøte om Trøndelagsutredninga

Folkemøte med to tema

I kveld kan du høre hva fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik mener er fordelene med å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag. I tillegg får publikum en orientering om den store militærøvelsen i samme slengen.

onsdag 09.12 2015

Trøndelagsdebatten har startet

Debatten i fylkestinget omkring Trøndelagsutredninga er i gang. Diskusjonen vil dreie seg om fylkessammenslåing til ett Trøndelag.