Tema

torsdag 19.07 2018

Om NA, Valmyra motorpark og ulyd i Ytre Namdal!

tirsdag 17.07 2018

Nok ulyd i Ytre Namdal

NA mener

mandag 16.07 2018

Sivilombudsmannen har avvist klagen fra aksjonsgruppa mot motorpark på Valmyra

Sivilombudsmannen avviste klagen fra aksjonsgruppa mot motorpark

Klagen hos Sivilombudsmannen fra aksjonsgruppa mot Valmyra ble avvist. Selv om NMK Ytre Namdal er fornøyd med vedtaket, forventer de et siste forsøk fra aksjonsgruppa.

tirsdag 03.07 2018

Motstanderne gir seg ikke – ungdommen er forbannet

Selv om motorpark på Valmyra er godkjent etter flere klagerunder, kan ikke bygginga starte. Aksjonsgruppa har nemlig meldt inn saken til Sivilombudsmannen.

torsdag 23.02 2017

Aksjonsgruppa gir fortsatt ikke opp

Aksjonsgruppa mot Valmyra Motorpark vil gå gjennom dokumentene først, men sekretær Per Arne Sørli regner med saken tas videre til Sivilombudsmannen.

Fylkesmannen avviste klagen fra motstanderne

Klarsignal for motorpark

– Ja, det skal bygges bane på Valmyra, forsikrer leder Nina Rian i NMK Ytre Namdal. Fylkesmannen har nå avvist alle protester mot regjeringsplanen for Valmyra Motorpark.

onsdag 26.10 2016

Anbefaler å si nei

onsdag 24.08 2016

Aksjonsgruppa mot Valmyra Motorpark har sendt nytt klagedokument:

Fortsetter kampen

Sommeren 2014 mottok Fylkesmannen tidenes mest omfattende klagesak på 355 sider fra Aksjonsgruppa mot Valmyra Motorpark. Nå er «oppfølgings- klagen» på 65 sider sendt.

søndag 10.07 2016

Aksjonsgruppa bebuder ny klage på motorparkvedtaket

– Vi nekter å gi opp

Aksjonsgruppa mot Valmyra Motorpark har langt fra tenkt å akseptere Nærøy kommunes reguleringsvedtak for motorparken. En helt ny klage vil bli utarbeidet innen fristen.

torsdag 26.05 2016

Valmyra til politisk behandling

Utvalget for drift og utvikling i Nærøy skal på nytt behandle planforslaget til Valmyra Motorpark.

fredag 29.04 2016

valmyra motorpark

Fylkeskommunen har ingen merknader til planene for motorpark

tirsdag 19.04 2016

Støtter Valmyra motorpark

Verken Sametinget eller Statens vegvesen har merknader til det reviderte reguleringsplanforslaget for Valmyra Motorpark i Nærøy.

onsdag 30.03 2016

Justerer planene for motorpark

Administrasjonen i Nærøy kommune jobber nå med de siste detaljene i en revidert planbeskrivelse for Valmyra motorpark.

torsdag 03.12 2015

Fylkesmannen opphever reguleringsvedtaket for Valmyra Motorpark:

Aksjonsgruppa vant

– Dette var en kjempenyhet, sier Per Arne Sørli i Aksjonsgruppa mot Valmyra Motorpark etter at Fylkesmannen har opphevet reguleringsvedtaket i Nærøy kommunestyre.