Tema

onsdag 20.06 2018

Gjæslingan-beboer forbannet på kommune og myndigheter

Harald på Sør-Gjæslingan føler seg uthengt som lovbryter

– Jeg har ikke gjort noe som helst galt og finner meg ikke i å bli uthengt som en kriminell, tordner Harald Nygård, født og oppvokst i Sør-Gjæslingan.

fredag 15.06 2018

Være eller ikke være for nye Rørvik kirke

Om det skal bygges kirke på Rørvik skal bestemmes i kommunestyre neste uke. Alternativene er å bygge innenfor rammene som nå er satt, eller ikke bygge i det hele tatt.

tirsdag 12.06 2018

Får støtte til bygging av veg

Eldrerådene er sammen

Har satt av 200.000 til stedsutvikling i Rørvik sentrum

Prisstigning og stor byggeaktivitet har sprengt kostnadsramma til Fugl Fønix

Det blir ikke mulig å gjennomføre bygging av ny kirke på Rørvik for 34 millioner kroner. Nytt forslag er å øke investeringsramma til 46 millioner.

onsdag 06.06 2018

Vil øke brannvesenet i Vikna

mandag 04.06 2018

Tilskudd til private barnehager i Vikna:

Ønsker dialog i ekstremt vanskelig sak

I kommunestyret 31. mai ble det vedtatt å sette ned et utvalg som skal komme i dialog med de private barnehagene i Vikna etter flere krevende år med diskusjon.

torsdag 24.05 2018

Ledere i Rørvik idrettslag slår alarm om gulvet i gymsalen

Ledere i Rørvik idrettslag slår alarm om gulvet i gymsalen

Unger har fått flis i føttene av å dra på trening i gymsalen i Rørvikhallen. Nå mener lederne i karate- og turngruppa at det er på høy tid at noe gjøres.

fredag 18.05 2018

Kontroll på gressbrann i Vikna

tirsdag 15.05 2018

Forlenger søknadsfristen for rådmannsjobben i Nærøysund kommune

Ingen av dem vil ha toppjobben i kommunen

Verken Vikna-rådmann Roy H. Ottesen eller Nærøy-rådmann Helge Thorsen vil være blant søkerne til jobben som prosjektleder og rådmann i Nærøysund kommune.

fredag 20.04 2018

Trio Barnehage har vunnet fram med sin klagesak

Fylkesmannen har slått fast at Trio Barnehage AS har klageadgang.

fredag 13.04 2018

Inviterer til datakurs etter gode resultater i pilotprosjekt

I samarbeid med Vikna kommune ønsker frivilligsentralen velkommen til eldre som er nysgjerrige på data og internett.

lørdag 10.03 2018

Viderefører det populære tilbudet

Hørselsklinikken i Namdal fortsetter å ha fast kontordag på Rørvik i 2018.

fredag 23.02 2018

Vikna øker mest

Det blir stadig flere viknaværinger. Ved årsskiftet var det 4.492 innbyggere i kommunen, 74 flere enn ved starten av 2017.

onsdag 21.02 2018

Ordførerne i Vikna og Nærøy protesterer kraftig på kuttforslag fra HNT

Vil sloss for ambulansen

– Dette er full overkjøring, sukker nærøyordfører Steinar Aspli. Sammen med sin kollega i Vikna har han sendt en lang og velbegrunnet protest mot den planlagte reduksjonen i ambulanseressursen.

tirsdag 20.02 2018

Kontroll på oppdrettsanlegg avdekket tre avvik

mandag 19.02 2018

Fornøyd rådmann presenterer netto driftsresultat på vel 23 millioner kroner

Tidenes plusstall i Vikna

Med et mindreforbruk på 13,8 og netto driftsresultat på 23,3 millioner kan viknarådmann Roy Harald Ottesen presentere tidenes økonomiresultat i 2017.

fredag 16.02 2018

684 dager igjen – la stridsøksa til side

Det veldig viktige døgnet

Nærøy og Vikna har gått fra steile fronter og stor uenighet på noen punkter, til en felles uttalelse med felles mål i løpet av bare 24 timer. Spørsmålet om kommunesenter blir stående åpent.

tirsdag 06.02 2018

Vikna Utmarksråd får 20.000 i støtte

Vikna Utmarksråd har fått 20.000 kroner i støtte fra Vikna kommunale viltfond.

Arrangerer møte om tilgjengelighet

Nærøy kommune har invitert rådet for likestilling av funksjonshemmede i Vikna kommune til felles møte i funksjonshemmedes råd.

onsdag 24.01 2018

Sikring i Kråkøysundet

torsdag 11.01 2018

Assisterende rådmann: Komplisert sak med mange elementer

Vikna kommune mener de har opptrådt rett i barnehagesaken.

onsdag 03.01 2018

Må tilbakebetale ti mill. i «reformpenger»

– Vi hadde trengt de pengene til konsulenter inntil vi får prosjektleder på plass, sier Vikna-ordfører Amund Hellesø etter at staten krever tilbake ti millioner i «reformpenger».

Vikna og Nærøy har startet sammenslåingsprosessen

1.000 ansatte venter i spenning

Sammenslåingsprosessen mellom Nærøy og Vikna er i gang. Rundt 1.000 ansatte venter i spenning.

torsdag 07.12 2017

Vikna kommune kjører i gang med «leie-til-eie»-modellen

Gjør det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet

Høye boligpriser og krav om egenkapital gjør at flere sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Nå kan førstegangskjøpere få utsatt kravet til egenkapital ved først å leie boligen - så eie den.

Rørvik idrettslag ber om ny hall

Rørvik idrettslag ber administrasjon, hovedutvalg og kommunestyre snarest ta grep for å få på plass ny og stor nok idrettshall.

mandag 04.12 2017

Rørvik kulde vil bygge nytt

fredag 01.12 2017

Leka og Bindal mister «reformmidlene» – Nærøy og Vikna kan få mer

Austras framtid i det blå

Austras framtid er ikke diskutert under kommunalkomiteens behandling av reformreverseringa. Og mens Leka og Bindal mister sine milliontilskudd, kan Vikna og Nærøy få beholde mer av pengene.

torsdag 30.11 2017

Kommunalkomiteen «freder» Leka og Bindal – vil slå sammen Nærøy og Vikna

Fire sammenslåtte kommuner blir til to

Ordførerne i Nærøy og Vikna velger nå å gå videre med sammenslåingsprosssen. I Leka jubles det for friheten, mens bindalsordfører Britt Helstad åpner for at folket kan velge den nye storkommunen.

Snart ringer klokkene for Fugl Føniks

Anbudsdokumentene for nye Rørvik kirke er fortsatt ikke klare, men byggekomiteleder Amund Hellesø sier papirene skal legges ut på Doffin før jul.

Overrasket Aspli - fornøyd Hellesø

Kommunalkomiteens innstilling om å slå sammen Nærøy og Vikna kommuner tas til etterretning av de respektive ordførerne, som begge er innstilte på å videreføre sammenslåingsprosessen.

Vikna og Nærøy blir slått sammen

Det er enighet på Stortinget om at de to store kommunene i Ytre Namdal slås sammen.

tirsdag 28.11 2017

Vil se nærmere på utforming

Politikerne vil innhente uavhengig arkitektonisk bistand for utforming av Innovasjonsarenaen.

fredag 17.11 2017

Fotograf ble årets kulturprisvinner

Fotograf Torger Ramfjord har skapt seg et eget, kunstnerisk uttrykk, som Vikna formannskap mener fortjener kulturprisen for 2017.

tirsdag 14.11 2017

Kjøper gård til 8,75 mill.

onsdag 08.11 2017

Grendalag søker støtte til oppussing

Krever forvaltningsplan for naturreservat

torsdag 02.11 2017

Skal bygge boliger

tirsdag 31.10 2017

Nærøyrådmann og lekværing Helge Thorsen ga sambygdingene klar beskjed:

– Det er av sine egne...

Nærøyrådmann Helge Thorsen – bosatt på Leka – tok et oppgjør med sine sambygdinger i kommuneformprosessen. Thorsen frykter nøling kan koste kommunene titalls millioner.

onsdag 25.10 2017

Ikke fornøyd med fasaden

Her er alle tros- og livssynssamfunn i Nærøy og Vikna

Nærøy og Vikna har langt over 30 tros- og livssynssamfunn

Troende på litt av hvert

Ikke bare har Nærøy og Vikna 14 kirkebygg, kommunene har godt over 30 tros- og livssynssamfunn i tillegg. Rundt 670 personer tilhører disse samfunnene.

mandag 23.10 2017

Fylkesmannen advarer mot dispensasjoner i strandsonen

Vikna kommune får refs

Fylkesmannen reagerer på antall dispensasjonssøknader for bygging i strandsonen på Vikna. Rådmannen ber Fylkesmannen huske at kommunen har Norges lengste strandlinje på 2.460 kilometer.

mandag 02.10 2017

Fristen for navneforslag på den nye storkommunen gikk ut i helga:

Her kan du stemme på din favoritt

Vi har plukket ut de mest realistiske forslagene du kan stemme på. Hva mener du er det beste navnet?

Hvorfor bør Bindal, Leka, Nærøy og Vikna slås sammen?

Fordelene er åpenbare

Innspill

tirsdag 26.09 2017

Tilskudd til oppgradering av turområdet ved Gluggen

torsdag 21.09 2017

Kulturminnegruppa i Vikna inviterer til allmøte

Hva er særegent for Vikna?

Det, og flere spørsmål, skal besvares når befolkninga i Vikna inviteres til allmøte om kommunens kulturminner.

Eldredag med ny vri

Den internasjonale eldredagen er en tradisjon som blir tatt godt vare på i Vikna og Nærøy. I år er intet unntak.

mandag 18.09 2017

Barbroteateret i Vikna må flytte av sine lokaler på Myrstad

Har prekær husmangel

Barbroteateret i Vikna har fått beskjed om at lokalet det leier skal rives. Kommunen har ikke noe nytt å tilby foreløpig. – Situasjonen er prekær, sier styre- medlem Halvor Prestvik.

mandag 04.09 2017

Første fase i realiseringa av nye Rørvik helsesenter er i gang

Nå blir planene virkelighet

Mandag startet rehabiliteringa av første etasje av Rørvik sykestue. Det markerer oppstarten på bygging av det nye, gigantiske Helsesenteret.

tirsdag 22.08 2017

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser ei historisk økning i folketallet i Vikna kommune:

– Så stor folkevekst har vi aldri sett før

Bare i løpet av første halvår har befolkninga i Vikna økt med 73. Det er mer enn noen år tidligere.

mandag 21.08 2017

Ordførerne under lupen på temamøte

Historisk møte på Leka

Det startet med protestplakater og tale fra aksjonsgruppa, og endte med dialog mellom de fire kommunene.

80 kommunestyrerepresentanter samlet for drøfting

– Vi må involvere befolkninga

Det er kun to måneder til navneforslaget på den nye storkommunen må leveres. Mandag startet drøftinga.

Enige om å styrke samarbeidet

I forkant av det felles kommunestyre for Vikna, Nærøy, Leka og Bindal ønsket kommunene å ha temamøte om kommunereformen. Det ble starten på en dag med mye prat – og få avgjørelser.

onsdag 09.08 2017

Arbeidet bærer frukter for kystkommunen – klatrer 36 plasser i Kommune-NM

Vikna nest best i fylket i Kommune-NM

NHO kom på besøk med bagasjen full av skryt etter Vikna kommunes byks på resultatlista i Kommune-NM.

mandag 31.07 2017

Godkjenner milliongaranti

mandag 10.07 2017

Finansdepartementet foreslår å fjerne eiendomsskatt på vindkraftverk:

Risikerer milliontap

Regjeringa lar fortsatt politikerne i Vikna og Nærøy leve i uvisshet om eiendomsskatten fra vindkraftverk forsvinner eller ikke. Nærmere fem millioner kan bli borte.

mandag 12.06 2017

Kommunereformen i Ytre Namdal

Arbeidet starter i august

Arbeidet med å slå sammen Nærøy, Vikna, Leka og Bindal til en kommune, vil ikke starte før i august.

onsdag 07.06 2017

Fire rådmenn i Ytre Namdal ser IKT-utfordringer i ny storkommune

Ber om ti mill. fra staten

Å utvikle enhetlige digitale verktøy i de fire tvangssammenslåtte kommunene i Ytre Namdal blir utfordrende. Nå ber de fire rådmennene sammen om ti millioner fra staten.

tirsdag 06.06 2017

Vikna kommunes satser 140 millioner på «Helse for framtida»

Gigantisk helsehus ferdig i 2019

Oppgradering av rom i gammelbygget starter i høst, nybygget påbegynnes over nyttår og i januar 2019 vil trolig det gigantiske, nye helsehuset til 140 millioner stå ferdig i Rørvik.

fredag 19.05 2017

Vikna Frp med nytt framstøt mot kommunen

Avgiftsfritak må på plass

Vikna Fremskrittsparti krever fortgang i arbeidet med å gi unge avgiftsfritak for hybler. – Saken er under arbeid, forsikrer rådmann og ordfører.

torsdag 18.05 2017

Venstre-lagene i Ytre Namdal og Bindal i kommunesenterdebatten

Rørvik og Kolvereid må dele

Venstre-lagene i Ytre Namdal og Bindal er enige om å foreslå en flersentermodell med ordfører på Kolvereid og rådmann på Rørvik i en ny storkommune. Rørvik vil trolig bli kalt administrasjonssenter.

torsdag 04.05 2017

Voksenopplæringa i Vikna blir forsøkskaniner for nye læreplaner

Får sjansen til å påvirke

– Dette vil bety mye for utviklinga av voksenopplæringa, sier lærerne som skal være med på det treårige prosjektet.

tirsdag 25.04 2017

Austafjord kan få helårs SFO-tilbud

Prøveordning fra høsten?

Interessen for helårs SFO-tilbud ved lille Austafjord oppvekstsenter er så stor at rådmannen foreslår ei prøveordning fra høsten 2017.

onsdag 19.04 2017

I full gang med Sykle til jobben-aksjonen

Onsdag gikk startskuddet for trimaksjonen Sykle til jobben, og i Vikna har rekordmange meldt seg på.

tirsdag 11.04 2017

Nå får 64 grader Nord skjenke alkohol

onsdag 05.04 2017

Nær åtte millioner er allerede brukt til ny Rørvik kirke før byggevedtak

Seks av åtte millioner har gått til konsulenter

Av forsikringssummen for Rørvik kirke er det til nå brukt 7,872 millioner kroner. 6,08 millioner av dette er gått til konsulenttjenester.

mandag 03.04 2017

Vikna kommune slår et slag for folkehelse og trivsel

100 ansatte med på aksjon

Ansatte i Vikna hiver seg i aktivitet for folkehelsa, og får samtidig kjent på konkurranseinstinktet.

onsdag 29.03 2017

Vikna kommune vil heve den digitale kompetansen blant seniorene

Lærer for å lære bort

I en verden der det meste foregår på internett, kan det være krevende å henge med. Vikna kommune har nå startet kursing av pensjonister, som videre skal kurse andre pensjonister.

torsdag 23.03 2017

Det blir trolig Fugl Føniks som skal pryde kirkebakken på Rørvik i framtida

Fuglen flyr med ni mill. mer

Viknapolitikerne inviteres nå til å øke ramma for ny Rørvik kirke med ni millioner kroner. Vedtas dette 6. april, kan det bli offisiell åpning av Fugl Føniks i desember 2018.

mandag 20.03 2017

Fikk to ukers vikariat – så ble avgått biblioteksjef nektet ny avtale

Refsaas er ikke lenger ønsket

Nylig avgått biblioteksjef og kulturprisvinner ble i februar ansatt i to ukers vikariat ved Vikna folkebibliotek og med forlengelse fram til påska. Så kom kontrabeskjeden: Du er ikke ønsket.

torsdag 16.03 2017

Vikna kommune

Bringer audiografen ut til folket

– Vi ønsker et så bredt og godt tilbud som mulig der folk bor, sier Helse- og sosialsjefen i Vikna. Han er glad for å ha ambulerende audiograf i kommunen hver måned.

tirsdag 21.02 2017

Aftenposten: Leka, Nærøy, Bindal og Vikna blir slått sammen til én kommune

Regjeringa godtar ikke at de fire kommunene i Ytre Namdal skal stå alene, og slår dem sammen til én kommune.

mandag 20.02 2017

Prosjektet ny Rørvik kirke nærmer seg ny sluttbehandling

Åpner for alle livssyn

De mange trossamfunn i Vikna får trolig sitt ønske om livssynsåpent rom i nye Rørvik kirke oppfylt. Men hvor mye ramma på 36 millioner kroner sprekker, er det ingen som vil si noe om ennå.

lørdag 18.02 2017

VG: Leka, Bindal, Nærøy og Vikna kan bli tvangssammenslått

– Helt uvirkelig

Helt fram til lørdag morgen trodde ordfører Per Helge Johansen at Leka skulle fortsette som egen kommune. Så ringte VG.

fredag 17.02 2017

Historisk overskudd

Viknarådmann Roy Harald Ottesen kan presentere et historisk godt driftsresultat med 11,5 millioner i pluss for 2016. Også nabokommunene havner godt på plussida.

tirsdag 31.01 2017

Nekter å godta tvang

Ordfører Steinar Aspli nekter å akseptere tvangssammenslåing med Vikna.

fredag 27.01 2017

Dyrere gravsteder

torsdag 26.01 2017

Ny runde om «Palasset»

Nå skal endelig skjebnen til det tidligere realskolebygget – også kjent som «Palasset» på Rørvik – avgjøres. Rådmann Roy Ottesen peker på to alternativ, uten å si noe om hvilket han vil anbefale.

tirsdag 24.01 2017

Styrer av Heimtun barnehage med kritikk av Vikna kommune

Mangelfull kompetanse

Innspill

mandag 23.01 2017

Vikna, Nærøy og Leka kan bli tvangssammenslått

Familie og pårørende er kritiske til maten som serveres i Vikna kommune

– Jeg ble skikkelig lei meg

Flere etterlyser mer næringsrik og variert mat enn det som blir servert fra felleskjøkkenet i Vikna kommune.

torsdag 19.01 2017

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn i Vikna kommune som barnehagemyndighet:

Stort sett fornøyd

Vikna kommune har ikke nok kunnskap om regelverket for barnehager på noen områder, men i det store og hele er Fylkesmannen fornøyd med kommunen som barnehagemyndighet.

onsdag 18.01 2017

Freder trønderlån i Vikna

Hovedhuset på gården Kvalfjord i Vikna blir fredet.

tirsdag 17.01 2017

Suksessjef blir pensjonist med bitter smak i munnen:

Ingen hyggelig avskjed

I hennes sjefstid har Vikna folkebibliotek blomstret og blitt nominert til «Årets bibliotek» i Norge, og sjefen har mottatt kulturprisen. Likevel gikk Mari-Ann Refsaas mandag inn i pensjonisttilværelsen med en besk smak i munnen.

mandag 16.01 2017

Roger tildeles kulturprisen i Vikna

Historiker og lokalpatriot Roger Walaunet tildeles Vikna kommunes kulturpris for 2016.

mandag 09.01 2017

Ti nye tiltaksplasser på Ytre Namdal Vekst i 2017

– Dette har stor betydning

Daglig leder i Ytre Namdal vekst sier at det er et skrikende behov for tiltaksplasser i regionen. Nå jubler vekstbedriften for å gå inn i det nye året med en betydningsfull utvidelse.

onsdag 28.12 2016

For Vikna kommune haster det med å få etablere på Kråkøya

Vurderer «lokkepris»

For Vikna kommune er det svært viktig å komme i gang med utbygging på Kråkøya raskest mulig. Derfor jobbes det nå intenst med å finne en «åpningspris» som kan lokke etablerere.

tirsdag 27.12 2016

Bredbåndsprosjekt til 20 millioner

På vårparten sendes trolig anbudsdokumentene ut for en felles bredbåndutbygging til minimum 20 millioner i Ytre Namdal.

torsdag 08.12 2016

Budsjettdebatten preget av at Vikna er en «annerledes-kommune»

De gode voksesmertene

– Vi er en annerledes-kommune i hele Kyst-Norge, fastslo Kjartan Tørum (Sp). Derfor tar da også Vikna kommune imot «voksesmertene» med glede.

Budsjettdebatten preget av at Vikna er en «annerledes-kommune»

De gode voksesmertene

– Vi er en annerledes-kommune i hele Kyst-Norge, fastslo Kjartan Tørum (Sp). Derfor tar da også Vikna kommune imot «voksesmertene» med glede.

– Et verdifullt tilbud

Vikna frivilligsentral åpner dørene for dem som kanskje synes mellomjula blir hakket for lang.

mandag 05.12 2016

Vikna kommunale boligforetak tar den forventete veksten på alvor

Vil avhjelpe boligmangel

Vikna kommunale boligutleie KF tar bolig- mangelen på alvor og investerer 13 millioner kroner i fire leiligheter og fire hybler på Rørvik.

fredag 02.12 2016

Kraftig befolkningsvekst i Leka og Vikna

Lekværingene er blant «folketallsvinnerne» i høst, kun slått av Vikna. Grong er den store taperen.

onsdag 23.11 2016

Vil sikre matpolitikken

Får bygge ved sjøbadet

tirsdag 15.11 2016

Vikna kommune har stor gjeld på fylkeskommunal fergekai

Vil la fylket ta gjelda

I 2014 overtok fylkeskommunen fergekaiene på Borgan og på Ramstadlandet fra Vikna kommune. Nå vil kommunen at fylkeskommunen også skal overta gjelda.

mandag 14.11 2016

Tidenes satsing i offentlig regi for Vikna kommune

Helseutbygging for 140 mill.

Prosjektet «Helse for framtida» til 140 millioner kroner blir tidenes største satsing i regi av Vikna kommune.

onsdag 02.11 2016

Ny biblioteksjef fra 1. januar