I dag har grensekommunene fått en hilsen fra kunnskapsministeren hvor hun oppfordrer skolene og skoleledere til å sette Norden og nordisk språk på timeplanen og gjerne på Nordens dag 23 .mars. I hilsen skrives det om det gode naboskapet i de nordiske landene. Dette er vel og bra det, og tema og agenda som de ønsker skal løftes er vel og bra, men akkurat nå provoserer dette veldig i grensekommunen her.

Måten regjeringen behandler grensekommunene på, og våre dagpendlere er ikke bra. Ansatte i oppvekstsektoren som bor på svensk side er ikke i gruppen som regjeringen mener er samfunnskritisk nok til å få krysse grensen.

Det å sende ut noe slik nå er rett og slett dårlig tak og tone av kunnskapsminisiteren!

I egen kommune sliter vi nå med bemanningen i oppvekstsektoren. Begge våre barnehager er på grensa når det gjelder bemanning. Foreldre er orientert omkring den krevende situasjonenn med bemanning, og barnehagene klarer ikke å gjennomføre planlagte aktiviteter.

Foreldre har bidratt i uke 7 med ansvar for måltider. Hvis sykdom i personalet må det vurderes redusert tilbud. Vi kan ikke slå sammen grupper/avdelinger, for da bryter vi retningslinjer for kohorter.

Næringslivet opplever det samme, med at ansatte ikke får krysse grensen. Lierne næringsforening forteller at de har mottatt flere tilbakemeldinger fra bedrifter innen bygg og anlegg som gir uttrykk for at de sliter.

Etter at regjeringen innførte ytterligere innstramming av innreisereglene for dagpendlere til å kun å gi åpning for arbeidstakere med samfunnskritiske oppgaver, står Lierne-bedriftene som blir berørte av dette i en vanskelig situasjon. Det blir vanskelig for de berørte bedriftene å planlegge aktivitet fram i tid, når de ikke vet hvor mange ansatte som en har tilgang til neste dag, eller om og eventuelt når de kan sende ut norske ansatte på oppdrag i Sverige.

Når det heller ikke finnes støtteordninger så betyr dette tap både for bedriftene, men også for de ansatte. Det er viktig å minne om at også dagpendlerne har et liv som er lagt opp etter at de skal få den lønnen de har til vanlig. Faste utgifter forsvinner ikke for svenske grensependlere selv om grensen er stengt. Tenker man at bedriftene langs grensen skal koste dette tiltaket som en del av "dugnaden", oppleves dette som en sterk sentralstyrt konkurransevridning.

Vi som bor her ved grensa vet godt hva dette gode naboskapet betyr vi, vi lever normalt som en felles bo- og arbeidsregion med våre svenske naboer og er de rette til å markere Norden dag.

Men først forventer jeg at regjeringen setter seg inn i situasjonen for oss grensekommuner og for våre svenske dagpendlere og gjør noe med det!