Til disse vil jeg påpeke: Personer som av medisinske årsaker slipper å bruke munnbind. Man skal ikke kreve noe legeattest fra dem som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.Man skal stole på folk og ha tillit til at de som kan bruke munnbind, bruker det.

Jeg har hørt mange episoder om at personer bruker sin makt som koronapoliti.Det er derfor svært viktig å få ut god informasjon til disse om at det finnes mennesker som har unntak for bruk av munnbind og at man opptrer på en god måte også overfor disse.