NAMSOS: Nærkontaktene til eleven på Olav Duun videregående skole har testet negativt på hurtigtestene. Alle som er satt i karantene eller ventekarantene skal fullføre karantenetida.

Det opplyser Namsos kommune fredag kveld.

Totalt ble i underkant av 40 elever og lærere satt i smittekarantene og testet fredag kveld. I tillegg til hurtigtester, ble det også tatt ordinære prøver (PCR).

Kommunen håper å motta svar på disse innen utgangen av søndag.

850 fortsatt i ventekarantene

I tillegg er omtrent 150 ansatte, 700 elever og andre som har besøkt Olav Duun videregående skole satt i ventekarantene.

Disse skal bare teste seg dersom de får symptomer. Ventekarantenen varer til nærkontaktene har fått svar på de ordinære testene. Rådene for hva du kan gjøre i ventekarantene er det samme for dem som er i karantene.

  • Ikke gå på skole eller jobb.
  • Ikke ta offentlig transport.
  • Unngå besøk.
  • Du kan gå tur, men hold 2 meters avstand til andre.
  • Du bør få andre til å handle for deg.
  • Hold god avstand til andre voksne og eldre barn i husstanden

– Dette er et godt eksempel på den sårbare situasjonen vi står i nå som viruset er enda mer smittsomt, sier ordfører Arnhild Holstad i en pressemelding.

– Alle kan bli smittet – samtidig som alle også kan være med å redusere sjansene for smittespredning. Det er selvsagt gode nyheter at hurtigtestene er negative, og vi vil vente spent på resultatet av de ordinære testene. Samtidig må jeg bare vise til utbruddene vi nå ser i flere Trøndelagskommuner. Vi må stå på videre for å unngå at vi havner i en slik situasjon.

Namsos kommune har doblet testkapasiteten lørdag og vil utvide også på søndag dersom det blir behov for dette.


– Kommunen følger smittesituasjonen i resten av fylket nøye, samarbeider med nabokommuner og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er hensiktsmessige. Det muterte viruset gjør det sannsynlig at vi vil kunne få flere smittetilfeller i tida framover, men vi har forberedt oss godt på at dette kan skje, sier kommunedirektør Jostein Grimstad i pressemeldinga.