Trygge og rolige stemmer smitter, det gjør også kunnskap og begrensning av nyheter.

Det er normalt å bli urolig og lei seg. Ta folks følelser på alvor. Mennesker bryr seg og reagerer på urett. Det skal vi være glade for. Det er et sunnhetstegn at vi blir påvirket av det som skjer. Situasjonen er alvorlig i Europa. I møte med militære invasjoner og dramatiske hendelser er det normalt å kjenne uro og bli påvirket.

Mange er slitne, nedstemte, og har psykiske problemer og lidelser etter to år med korona og har en økning av risikofaktorer for dårlig psykisk helse. Det som skjer nå kan forsterke uro og stress. Situasjonen i seg selv er trist og alvorlig.

De ulike reaksjonene og responsene vil blant annet avhenge av alder og erfaring, hvor nært dette oppleves og hvordan omgivelsene reagerer. Hvor mye vi forstår og tar innover oss gjennom nyhetene og samtaler påvirker alle, spesielt barn og unge.

Ikke minst vil det ha mye å si om vi har familie eller venner i de involverte områdene, eller erfaringer med stress og krig. Det endel barn kan lure på, er hvordan dette påvirker de selv, egen familie og trygghet. Det å bruke tid til å lytte og snakke sammen om at du/vi er trygge og at det er trygt å bo i Norge anbefales. Vi lever i et fredelig land.

Psykisk uro og stress forsterkes og påvirker alle - i ulik grad. Det er lov å være lei seg, også på vegne av andre. Ulike reaksjoner er best å ta imot og ta på alvor. Pust med magen. Bekreft den andre. Det å fortelle andre at de må ta seg sammen, skjerpe seg og du er jo alltid så dramatisk eskalerer bare situasjonen og forsterker uro og et mulig sinne.

Foreldre bør være oppmerksom på hvordan de fremstår overfor sine barn. De fleste unge får dramatiske nyheter direkte inn på telefonen hver dag og endel oppsøker dette aktivt. «Spenning» er noe endel blir trigget av og oppsøker. Foreldre og besteforeldre bør derfor være involvert og sette seg inn i barn og ungdoms digitale virkelighet.

Er vi urolige kan det være godt å snakke med noen. Blir man urolig av nyhetsstrømmen, kan det være klokt å begrense den til to tre ganger i døgnet. Det forebygger at vi blir psykisk og fysisk slitne. Det aller viktigste er å bry seg. Nå er det tid for raushet med folks følelser.