Tidligere skipsfører på «Fjord Viking»: – Denne såpekoppen av en båt har ingenting på namdalskysten å gjøre

HAR SAGT OPP:  Alle skipsførerne som startet i februar, har nå avsluttet sitt virke på Fjord Viking.

HAR SAGT OPP: Alle skipsførerne som startet i februar, har nå avsluttet sitt virke på Fjord Viking. Foto:

Alle skipsførerne som startet på «Fjord Viking» i februar, har sluttet i jobben.

DEL

RØRVIK: At båten som trafikkerer sambandet Namsos-Rørvik-Leka fortsatt ikke er tilpasset kaiene skal være en av grunnene til at skipsførerne nå har sagt opp sine stillinger.

Det var 1. februar i år at «Fjord Viking» ble satt inn i ruta.

– Det som er gjort av tilpasninger er knapt halvvegs, og virker som det kun er for å tilfredsstille offentligheten. En rullestolbruker vil nok møte utfordringer på det fleste anløpene, sier en av dem til NA.

– En hån mot kystbefolkninga

I tillegg mener skipsføreren at båten har operasjonsbegrensninger som ikke tilsvarer med farvannet den opererer i, og en annen grunn for oppsigelsen er det han mener er en lav holdning til sikkerhet i rederiet.

Det er snakk om at det er mangler ved fartøyet som han mener det har tatt for lang tid å utbedre.

En annen skipsfører, som også bekrefter å ha sagt opp sin stilling, sier følgende i en kommentar til NA:

– AtB har ikke kompetanse på hurtigbåt! Det er en vesentlig forskjell på det å skulle godkjenne en hurtigbåt for drift på Folda, og det å sette opp ruter for bybussen i Trondheim. Trøndelag fylkeskommune, som eier, må snart ta dette faktum innover seg, sier han, og fortsetter:

– Dette er rett og slett en hån mot kystbefolkninga! Denne såpekoppen av en båt har ingenting på namdalskysten å gjøre.

Lise måtte kjøre til Namsos for å hente sønnen da hurtigbåten ble innstilt: – Ikke en engangshendelse

Mener å ha god kompetanse

Begge skipsførerne NA har snakket med retter kritikken hovedsakelig mot AtB. De er de som administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag, og som har signert kontrakt med operatøren Vidar Hop skyssbåter AS om sambandet.

Til NA skriver direktør Harald Storrønning at AtB siden 2014 har vært oppdragsgiver for kjøp og drift av hurtigbåtene i Sør-Trøndelag og det fylkeskryssende tilbudet til Kristiansund og Vanvikan.

GOD KOMPETANSE: – Vi mener at vi etterhvert har god kompetanse på kjøp av hurtigbåttjenester, mener direktør rutetilbud og infrastruktur i AtB, Harald Storrønning.

GOD KOMPETANSE: – Vi mener at vi etterhvert har god kompetanse på kjøp av hurtigbåttjenester, mener direktør rutetilbud og infrastruktur i AtB, Harald Storrønning.

– Vi mener at vi etterhvert har god kompetanse på kjøp av hurtigbåttjenester. Dette er kjøp som bestemmes av fylkeskommunen gjennom politiske vedtak.

Han påpeker at rammene for anskaffelse på strekningen Namsos - Rørvik - Leka ble vedtatt i Hovedutvalget for transport i fylkeskommunen 1. mars 2018, med forutsetning om en korttidskontrakt fram til 2024, for en passasjermengde på cirka 35.000 i året og med en videreføring av rutetilbud og funksjonskrav som gjaldt for kontrakten fra 2010.

Økonomisk ramme ble også beholdt, men justeres for årlig kostnadsvekst.

– Det er Sjøfartsmyndighetene som godkjenner fartøyet, og «MS Fjord Viking» er godkjent for farvannet den skal betjene, og har lik passasjerkapasitet som «MS Foldafjord» som trafikkerte sambandet tidligere, sier han, og avslutter med å kommentere påstanden om at fartøyet ikke er riktig for Namdalskysten.

– Jeg kan opplyse om at det siden 1. februar er registrert 23 avganger med avvik. To av disse er rapportert som tekniske problem med fartøy, øvrige skyldes været og 20 av dem kom i februar og mars. Været i vinter var særlig krevende og gav mange innstilte avganger – langs hele kysten.

Gjør tilpasninger nå

AtB henviser til operatøren for kommentarer om oppsigelsene, og til NA bekrefter Vidar Hop skyssbåter AS at de har ei utskifting av skipsførere om bord.

– Og vi har ansatt erstatninger for disse. Utover det kommenterer vi ikke personellsaker i mediene, sier daglig leder Vidar Hop, og legger til at når det gjelder kaiene, så har det vært forsøkt flere løsninger for tilpasninger.

Dette arbeidet er nå i sluttfasen.

– Nå er fartøyet på Måløy Verft for ombygging av blant annet landganger, og det skal være ferdig en av de første dagene.

Hop påpeker at fartøyet er sertifisert for liten kystfart, og at ruta Namsos - Rørvik - Leka ligger i fartsområde tre.

– Så båten er sertifisert for to fartsområder over det som er påkrevd i ruta.

Når det kommer til påstander om at rederiet har lav holdning til sikkerhet, sier han det ikke medfører riktighet.

– Rederiet har implementert sikkerhetsstyringssystem og vedlikeholdssystem som er i henhold til regelverket, og dette blir jevnlig revidert, sier Hop, som legger til at fartøyet årlig blir kontrollert av Sjøfartsdirektoratet, og at det per dags dato ikke har noen åpne pålegg.

– Fartøyet oppfyller alle myndighetskrav og krav fra oppdragsgiver AtB.

Uenig i påstandene

At «Fjord Viking» har blitt kritisert for å innstille ruta ved dårlige værforhold har daglig leder fått med seg.

– Da blir det noe rart at vi samtidig får kritikk for lav holdning til sikkerhet, kommenterer han, og fortsetter:

– Når det gjelder innstillinger på grunn av værforhold, og påstander om at «Fjord Viking» skal være mye mer innstilt enn fartøyet som tidligere trafikkerte ruta, så medfører heller ikke dette riktighet.

Han viser til at de tok over ruta 1. februar, og at båten på grunn av værforholdene har vært innstilt tretten ganger i perioden februar - mars.

– Fartøyet som trafikkerte ruta før hadde fjorten kanselleringer i perioden desember - januar. I tillegg til dette har vi lagt bak oss den verste seinvinteren på veldig mange år, sier Hop, som avslutningsvis berømmer mannskapet for jobben som gjøres om bord.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger på god service og behagelig transport fra passasjerene. Vi har også et godt samarbeid med Nord Trøndelag Havn og AtB.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken