Unio er i sin fulle rett til å ta ut sine streikende der de føler det forsvarlig, så også ved Frevar KF. Etter det jeg erfarer er det kun UNIO og ikke KS som tar ut i streik. Unio vurderte underveis faren for liv og helse og mottok dispensasjonssøknader underveis. Det er utelukkende fare for liv og helse som som gir grunnlag for dispensasjon for streik og Unio vurderte dette kontinuerlig underveis i prosessen. Unio valgte også å gi dispensasjon, uavhengig av hvilken ordlyd du velger å bruke på dette, Tor Arne Gangsø.

Ordkløveri hører ikke med i et spill der hvor man hevder å opptre profesjonelt og redelig. Hvem påvirker statsråden i det han skal ta sin avgjørelse, hvilke fakta blir presentert og fra hvem? Ansvaret for en evt. brann har eier, men når brannsjef og tillitsvalgte hevder at det var forsvarlig å fortsette streiken, er ikke det å undergrave deres fagkunnskap og vurderingsevne? Vi snakker her om en evt. brann som kunne ha oppstått hvis sikkerheten ikke var i varetatt.

Her hevder tillitsvalgt og brannsjef at den er det, når tiltakene er iverksatt. Hm, tenkt hendelse: Jeg går ut i båt med redningsvesten på, sikkerhetskontrollen hevder at det er lekkasje og at vesten ikke kan brukes og jeg får ikke gå i båten. jeg gjør jobben min, iverksetter tiltak, skifter gassbeholder og vesten kan brukes. Jeg får likevel ikke gå ut i båten, for vesten kan ved en senere anledning svikte. Hva er det for slags begrunnelse å gi?

KS har like stor påvirkningsrolle som hvilken som helst annen organisasjon og bruker selvsagt sine lobbyister og sine kanaler for å få frem ønsket resultat. Her bør man være ærlig og redelig på dette. KS legger vekt på å opptre som en profesjonell, ryddig og redelig samarbeidspartner og motpart. Så flott det høres ut....det oppleves ikke slik!

I stedet opplever jeg i denne avslutningen på artikkelen en kjent hersketeknikk hvor man hever seg over og med nedlatende tone «tråkker» på en hel fagorganisasjon ved å slå alle over en kam og si at vi driver med konspirasjonsteorier og «latterligjør» en hel medlemsmasse, for så å be Unios ledelse om å bidra til å få en slutt på dette. Hvor ble det av de fine ordene om å være en ryddig, redelig og profesjonell motpart, Tor Arne Gangsø?

I den forbindelse synes jeg det hadde vært fint om KS ledelse tok tak i sine egne medlemmer som omtaler Unios medlemmer som sosialister, bøller og bråkmakere etc. slik at KS bidrar til å få en slutt på dette. «Det er Unio som har hatt og har en demokratisk streikerett - ikke KS- og dette skal vi kjempe videre for».