NAMSOS: Unil tilbakekaller enkelte holdbarheter av Eldorado Økologiske Sesamfrø. Årsaken er at de ikke kan utelukke at de kan inneholde etylenoksid.

Etylenoksid er en giftig gass som brukes til desinfeksjon og produksjon av etylenglykol, ifølge Store Norske leksikon.

Frøene representerer ingen akutt helsefare, men kan være skadelig over tid. Produktene trekkes utfra et føre var-prinsipp.

Tilbakekallingen gjelder kun produkter med følgende holdbarhetsdato:

  • 17.08.2021
  • 18.08.2021
  • 19.08.2021
  • 20.08.2021
  • 21.08.2021
  • 24.08.2021

Alle berørte produkter fjernes fra butikk. Forbrukere som har produktet liggende hjemme kan returnere dette til butikken det er kjøpt i for refusjon.

Tilbakekallingen gjelder kun produkter med holdbarhetsdato som beskrevet.

Unil beklager det inntrufne, skriver Norgesgruppen i ei melding fredag kveld.