NAMSOS: Produktet inneholder peanøtter og er merket korrekt i henhold til regelverk, men ettersom ordet «peanøtter» ikke framkommer i navnet eller på forsiden av produktet, kan merkingen oppleves utydelig.

Dermed kan det være helsefare for personer med peanøttallergi, og Unil velger derfor å kalle tilbake produktet av et føre-var-prinsipp.

Alle Eldorado MellomBarer fra Unil inneholder enten nøtter og/eller peanøtter som en ingrediens, eller er merket med spor av nøtter og peanøtter. Unil oppfordrer alle forbrukeremed allergier til å sjekke ingredienslisten hver gang de handler, da innholdet i produktenekan endres.

• Forbrukere med peanøttallergi bes kaste produktet eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon.

• Produktet er allerede fjernet fra butikk.

Unil beklager det inntrufne.