Domstolsreformen som ble gjennomført i 2021 samlet tingretten i Trøndelag til en enhet med fire likestilte rettssteder. Etter at domstolkommisjonens forslag ble fremlagt for Stortinget, ble det opprinnelige forslaget bearbeidet. Dette førte til at det ble vedtatt at alle tidligere tingretter skulle opprettholdes som rettssted med minimum samme antall ansatte som før reformen.

Som følge av det er det nå stabilitet og forutsigbarhet for de minste rettsstedene som tidligere har levd under nedleggelsesspøkelse, nå kreves det et stortingsvedtak for å redusere bemanningen.

Hele bakgrunnen for reformen var at domstolkommisjonen påpekte store svikt i rettssikkerheten og mangel på likebehandling i de forskjellige tingrettene, spesielt i barnesaker ble rettssikkerheten pekt på som et problem. Flere ganger har Norge blitt dømt i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen, for sin praksis i slike saker. Som følge av dette kunne man ikke ha barnesaker ved små tingretter slik som i Namsos.

Det har også vært stor variasjon i hvilke tilbud som har vært ved de forskjellige tingrettene, Namdal tingrett i Namsos hadde for eksempel ikke tilbud om rettsmekling Sorenskriver og ansatte mener mye har blitt vesentlig bedre med dagens organisering. De ansatte trekker også frem bedre kompetansemiljø og mulighet for spesialisering som en av fordelene med reformen, samtidig ser man at saksbehandlingstiden i hele Trøndelag er redusert etter reformen.

Faktisk er Trøndelag tingrett den beste i landet på saksbehandlingstid. Flere som mener at dagens organisering er en klar forbedring er blant annet: Barneombudet, Stine Sofies stiftelse, Advokatforeningen, FN`s Barnefond, Høyesterett, Unicef Norge, Domstolsadministrasjonen, Økokrim og Kommunene sektorens organisasjon. (KS)

Formannskapet i Nærøysund skulle gi en uttalelse på vegne av innbyggerne i Nærøysund, slik at innbyggerne i vår kommune skal ha et best mulig tilbud. Endringen som har skjedd etter domstolsreformen som påvirker innbyggerne i Nærøysund er følgende:

  • En ekstra dommerstilling i Namsos.
  • Anledning til å kjøre barnerettsaker i Namsos.
  • Tilbud om rettsmekling i Namsos.
  • Sikret bedre rettssikkerhet og likbehandling i alle rettssaker.

Alt dette forsvinner med en reversering, det var heller ingen i Formannskapet som hadde noen eksempler på noe som blir bedre med reversering. Så da skulle man jo tro at saken var grei?

Nei, dessverre så var den ikke det, for Arbeiderpartiet og Senterpartiet synes det er viktigere å stemme i henhold til Hurdalsplatformen enn å tenke på hva som er best for innbyggerne i Nærøysund. Det synes vi er merkelig, er det virkelig Hurdalsplatformen som skal være førende for hva vi skal mene på vegne av innbyggerne, bør ikke behovene til innbyggerne være viktigere? Dermed ble uttalelsen fra Nærøysund kommune at vi ønsker å gå tilbake til et dårligere tilbud for innbyggerne. At reverseringspartiet Senterpartiet ikke forholder seg til fakta i saken, men kun forholder seg til følerier overrasker vel ingen. Da overrasker det mer at Arbeiderpartiet er så uansvarlige på vegne av egen kommune.

Det er uansett trist for innbyggerne i Nærøysund at formannskapet sender høringssvar til staten om at vi ønsker et dårligere tilbud og mindre rettssikkerhet enn innbyggerne har i dag. Nærøysund FrP og Nærøysund Høyre.