NAMSOS: – Personer som er 80 år og eldre får nå tilbud om å ta fjerde dose med koronavaksine. Enkelte personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales å ta fjerde dose. Namsos kommune tilbyr nå begge gruppene å komme og vaksinere seg på nytt.

Det melder Namsos kommune i ei pressemelding fredag. De skriver videre at det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse.

– Folkehelseinstituttets vurdering er at vi åpner opp for at personer 80 år og eldre som har fått tre doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, til instituttets nettsted.

Folkehelseinstituttet ønsker også at personer med alvorlig svekket immunforsvar tar oppfriskningsdose.

– Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har nemlig ofte dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset, heter det i pressemeldinga fra kommunen.

– Namsos kommune følger opp Folkehelseinstituttets vurdering med å fra nå av tilby begge gruppene å komme og vaksinere seg på nytt.

I Namsos vil vaksineringa foregå på Namsos helsestasjon – og interesserte må selv bestille vaksinetime, melder kommunen.

– Det vil tilbys vaksinetimer med blant annet fjerde dose ukentlig framover til de som ringer og ønsker dette. Apotekene tilbyr også fjerde dose koronavaksine etter samme kriterier. Apotekene i Namsos kommune tar imot timebestilling, og har i tillegg mulighet for drop-in.

– Vaksinen som tilbys som fjerde dose er fra legemiddelprodusenten Pfizer.