De sitter igjen med mange og store spørsmål. Hva gjør jeg nå? Hvem kan hjelpe meg? Hvilke rettigheter har jeg? Hvem kan hjelpe i møtet med NAV? Trenger jeg fysioterapi? Kan jeg få gode ernæringsråd eller hjelp til trening noe sted?

Etter å ha mottatt kanskje verdens beste kreftbehandling, er det ingen automatikk i at noen får ansvaret for å følge opp hvordan det går med deg når du kommer hjem. Kreftsykdom påvirker hele mennesket og dem som står rundt. Det er ikke alltid like lett å komme tilbake til livet slik det var. På grunn av senskader og følger av kreftbehandlingen kan arbeidsoppgavene føles vanskeligere og hverdagen oppleves tyngre.

Slik skal det ikke være! Pakkeforløp hjem ble innført av regjeringen ved årsskiftet, og skal gjøre veien tilbake til hverdagen mer forutsigbar og enklere for kreftpasienter.

Oppgaven til Namsos, og alle andre kommuner, er egentlig ganske enkel; nå skal alle kreftpasienter som er bosatt i kommunen, og ferdig med sykehusbehandling, følges opp. Kommunen skal invitere pasienten til en samtale, kartlegge hvilke behov pasienten har – og gi svar på hvordan kommunen sammen med pasienten best kan imøtekomme behovene.

Noen oppgaver skal kommunen løse, andre tilbud kan frivillige organisasjoner bistå med. I Namsos er kreftkoordinator et sentralt tilbud for kreftpasienter, sammen med aktive pasientforeninger som Brystkreftforeningen. Kreftforeningens rettshjelp eller digital veiledning fra Vardesenterets ernæringsfysiolog er eksempler på tilbud som er gratis, både for kommune og pasient.

Pakkeforløp hjem skal gi en systematisk og individuelt tilpasset oppfølging av kreftpasienters ulike behov. Dette vil gi en bedre kreftomsorg og økt trygghet for pasienter og pårørende. Sykefraværet kan reduseres og flere kan stå i jobb eller mestre egen sykdom i alderdommen.

Namsos gjør mye bra innen kreftomsorg allerede. Nå forventer vi at Namsos kommune følger opp Pakkeforløp hjem. Her har både politikere og helse- og omsorgstjenesten i kommunen et stort ansvar slik at det ikke lenger er tilfeldig hvem som får hjelp.