NAMSOS: Fugleinfluensa ble funnet i Norge i november. Det ble raskt innført et forbud mot jakt og fangst av fugler i alle fylker sør for Nordland for å hindre smittespredning.

Nå lempes det på forbudet, og Mattilsynet tillater igjen fangst av fugler.

– Vi har som mål å ikke ha strengere regler enn nødvendig, og restriksjoner og forbud skal oppheves så snart det er smittemessig forsvarlig. Vi mener at fangst ikke har det samme potensiale for å skremme fugler som ordinær jakt, og at det derfor må være lov å drive fangst igjen, sier Ole Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

– Selv om risikoen er lav så minner vi om noen gode forholdsregler. Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av vilt. Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker. Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset undervegs, sier Tronerud.