I Namsos har vi ikke avvist pasienter fra Helgeland. Namsos har gitt helsehjelp til pasienter fra Helgeland i en årrekke . Pasientene har takket for det. Det har vært et mål å ikke ta del i den diskusjon som foregår på Helgeland. Befolkningen skal selv avgjøre hvor og på hvilken måte de skal bygge ut sitt spesialisthelsetilbud.

Det er gjort vedtak om at det skal bygges to akuttsykehus på Helgeland. Med erfaring fra Nord-Trøndelag ser vi at det er en utfordring. Det krever fordeling av spesialiteter som må være på to sykehus. Med et begrenset nedslagsfelt kan pasientgrunnlaget bli for lite.

Namsos er også et relativt lite sykehus. Nordenden av Trøndelag burde hatt en styrking av tilbudet. Et samarbeid med Helgeland burde uten tvil gitt et godt tilbud både for befolkningen i nordenden av Trøndelag og deler av Helgeland. Dette burde kunne legge tilrette for bare et akuttsykehus på Helgeland.

Det er ingen tvil om at man fokuserer mye på avstander. Med bedre kommunikasjoner er de blitt mindre. Det avgjørende er kvaliteten på helsetibudet som gis