RØYRVIK: Det har nemlig blitt registrert ei økning av kjøring utafor løypene sammenliknet med tidligere år, og det har blitt meldt fra om flere tilfeller hvor folk benytter seg av løypene til å komme seg ut i utmark for å bedrive det som beskrives som «villmannskjøring».

Ut fra vitneobservasjoner og bilder har kommunen nå anmeldt to forhold.

– Når dette skjer, må vi reagere og slå hardt ned på det umiddelbart. Å ha rekreasjonsløyper er et tillitsforhold mellom oss og brukerne. Vi har vært klar på det fra dag én at de som bruker løypene skal følge merkinga, sier ordfører Hans Oskar Devik, som mener at sterke virkemidler må til når ting som dette skjer.

– Det handler om at vi skal være troverdig som vertskap og løypeeier. Vi har hatt god dialog for å etablere løypene, og folk har vært veldig flinke til å overholde reglene.

Redd for å miste tilbudet

Det har vært mange tilreisende skuterkjørere på nyåret, og ordføreren understreker at man ikke kan bedrive den samme typen kjøring som man kan i deler av Sverige, hvor det er friområder hvor man kan kjøre der man vil.

– Sånn er det ikke her, fastslår Devik.

Løypene som er anlagt i kommunen har blitt populære, og brukes av mange.

– Vi føler at det er et kjempetilbud vi har fått, og da må folk forholde seg til reglene. Lokalt har folk vært veldig disiplinerte i forhold til reglene, og vi er livredde for å miste det gode tilbudet, og er opptatt av at reglene skal følges, sier Devik.

Politiet skal kontrollere

Det er politiet som har ansvaret for å sjekke løypene, og de har gitt signal om at de kommer til å følge med i tida framover. Og skulle villmannskjøringa fortsette, kan det få følger.

– I ytterste konsekvens må vi stenge løypenettet, sier Devik, som er glad for at politiet nå er involvert.

– Vi har en løpende dialog med politiet, og det er kjempeviktig at de har mulighet til å bli mer synlige.

Et annet aspekt ved saken er at det er forholdsvis lite snø, og at det dermed medfører risiko å kjøre utafor løypenettet.

– Det er sånn akkurat at det går å ha løypene åpne, og ikke alle er åpnet heller, sier Devik.

Ingen billig affære

Politikontakt Jørn Ove Totland sier politiet er i jevnlig dialog med kommunen, og bekrefter at det er to saker de skal etterforske med bakgrunn i de to anmeldelsene.

– Vi at det er viktig at vi holder trykket på kontrollvirksomhet i rekreasjonsløypene, og det er noe vi kommer til å ha fokus på framover ved å øke vår tilstedeværelse, sier Totland.

– Det vil si at folk kan regne med å bli stoppet i kontroll oftere – for vi vil til enhver pris unngå at det skjer ulykker, legger han til.

Totland sier en av grunnene til økt tilstedeværelse, er nettopp for å forebygge ulykker.

– Samtidig skal det sies at de aller fleste holder seg til løypene, men det er selvsagt kjedelig at noen enkelte ødelegger for resten. Oppfordringa er derfor at folk må ta ansvar. Vi vil også ha større fokus på grensepasseringer utenfor veg i disse tider, sier Totland.

– Vi håper folk holder seg til løypene, og det er ikke billig om du blir tatt. Bøtene er betydelig høyere enn på mange andre forseelser, legger politikontakten til.