NAMSOS: Det har i løpet av den siste drøye uka vært innlagt opp mot så mye som 11 koronapasienter på en gang ved Sykehuset Namsos.

Fredag melder Helse Nord-Trøndelag at det i løpet av siste døgn har blitt lagt inn to nye pasienter, mens fire har blitt skrevet ut. Dermed er det nå totalt åtte innlagte koronapasienter i Namsos. Ingen av dem har behov for intensivbehandling.

Ved Sykehuset Levanger er det nå innlagt sju koronapasienter.