OVERHALLA: Personene er tilknyttet enkelte klassetrinn ved Hunn skole. De berørte personene følges nå opp og testes med PCR-tester for å avklare smittestatus, opplyser kommunen.

Kommunen følger opp dette nå og jobber med videre tiltak for å avgrense videre smitte blant husstandsmedlemmer og øvrige nærkontakter. Berørte ved Hunn skole informeres fortløpende.

– Det er ikke uventet at også Overhalla nå har fått smittetilfeller. Kommunen følger opp dette i tråd med nasjonale anbefalinger. Vi skal i alle hovedsak leve som normalt, men passe på at alle som er syke holder seg hjemme og tester seg ved symptomer. God håndhygiene er fortsatt viktig. Smittetilfeller som dukker opp følges opp med aktuelle tiltak, opplyser kommunen og viser til at Norge er i en situasjon nasjonalt med en normal hverdag med økt beredskap.

Det innebærer i hovedsak at alle restriksjoner innenlands er fjernet, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med korona.

Det er avgjørende at alle som har luftveissymptomer/feber holder seg hjemme. Testing ved symptomer anbefales fortsatt.

Kommunen oppfordrer også alle til å la seg vaksinere.