De Unio-organiserte lærerne og sykepleierne synes å være mest utålmodige og offensive foran lønnsoppgjøret. Fredag kom fasiten på fjorårets lønnsoppgjør. Denne statistikken danner naturlig nok utgangspunktet for årets lønnsoppgjør. Mange arbeidstakerne tapte lønnsmessig terreng i fjor. Nå krever fagbevegelsen økt kjøpekraft.

Statistikken fra utvalget som har til oppgave å beregne de tekniske forutsetningene for lønnsoppgjørene viser noen klare utslag. Lønningene i offentlig sektor har sakket litt etter utviklingen i privat sektor. De ansatte i varehandelen ble lønnsvinnere i fjor, blant annet som følge av bonuser for ekstra innsats under koronapandemien. Lønningene i varehandelen økte med 4,75 prosent. Finanssektoren fulgte tett etter med 4,0 prosent.

De kommuneansatte fikk i snitt 2,7 prosent økt lønn. I staten ble det 2,8 prosent. Samtidig er det interne forskjeller i offentlig sektor. Undervisningsansatte ble avspist med 2,3 prosent, mens de sykehusansatte fikk 3,5 prosent. Slik sett har lærerne en «bedre sak» enn sykepleierne. Det hører med til bildet at industriarbeiderne endte på 2,75 prosent.

Det viktigste er å sikre økt reallønn i år. Det betyr lønnstillegg som overstiger forventet prisstigning på 2,6 prosent. Det bør være mulig å se 3-tallet. Utfordringen er å unngå nye lønnsforskjeller. Fellesforbundets Jørn Eggum vil derfor kjempe for et høyest mulig kronetillegg. Han kan argumentere med at det er gode tider i norsk næringsliv. Mange bedrifter tar ut store utbytter.

Arbeidsgivermotparten mener derimot at svaret er å gi mer i lokale tillegg, tilpasset de aktuelle bedriftenes lønnsevne. Store deler av næringslivet her til lands går godt, men det er også mange som sliter økonomisk med ettervirkninger av koronapandemien. Restauranter og hoteller er eksempler på bedrifter som har dårlig lønnsevne.

Industrien må legge normen for også for årets lønnsoppgjør. Vi må slå ring om modellen som har tjent fagbevegelsen, næringslivet og samfunnet godt i flere tiår. Nå handler det om å hente ut den rettmessige delen av verdiskapningen. Nå er det vanlige arbeidsfolks tur.