NAMSOS: Glem stormkast, striregn og generell nitrist namdalsk høst: Ifølge NordPool vil strømmen i prisområde 3 – det vil si Midt-Norge – koste maksimalt 17 øre i morgen. En minimumspris på 0 sørger imidlertid for at snittprisen legger seg på pene 6 øre for dagen sett under ett.

Klikk på grafikken øverst i saken for å få opp strømpris på gitt tidspunkt.

Rent solidarisk kan det også være verdt å nevne at det samme er tilfellet for Øst- og Sørlandet. Her vil imidlertid snittprisen ligge på 29 øre.

Prisområder

  • Det er store forskjeller mellom strømprisene nord og sør i landet. Det skyldes ulik kraftsituasjon mellom regionene og ulik overføringskapasitet.
  • Strømnettet er delt i disse områdene: Østlandet (NO1), Sørlandet (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vestlandet (NO5).
  • Strømnettet i Norge gir ikke plass til at strømmen kan flyte helt fritt i enhver situasjon. Dermed kan det bli overskudd av strøm noen steder med lave priser, mens det er underskudd og høye priser i andre områder.
  • Også Sverige og Danmark er inndelt i prisområder på samme måte som Norge.