NAMSOS: Siden slutten av forrige uke har det vært ei oppblomstring av smittetilfeller blant elever ved Namsos barneskole.

Det høye smittetrykket førte til at det mandag ble meldt at det ble innført hjemmeskole for mellomtrinnet – før det ble omgjort senere på dagen.

Sent på ettermiddagen ble det likevel bestemt at femtetrinnet må ha hjemmeskole ut denne uka.

– Situasjonen gjør at det er mye fram og tilbake, og det er vurderinger som må gjøres hele tida. Når vi fikk litt smitte i kommunen, er det smittesporingsmøter hver ettermiddag, og i går ble det bestemt at en klasse her må ha hjemmeskole, sier rektor Håvar Inge Stenseth.

Skolen er fortsatt på gult nivå, men det blir hyppig testing og daglige møter om smittesituasjonen.

– Vi har tett kontakt med smittesporing, og alt som kommer fram blir meldt fra om, sier Stenseth.

– Ekstra slitasje på mannskapet

Smittetilfellene ved skolen den siste knappe uka er i klasser ved mellomtrinnet, og det er snakk om et tosifret antall positive testsvar.

– Vi har hatt en situasjon som starta torsdag forrige uke, og det er konsentrert på mellomtrinnet. Det er snakk om 11 positive hurtigtester totalt.

– Er det både elever og ansatte som er smittet?

– Nei, det er det ikke. Én ansatt er smittet, men er ikke er knyttet til smitten ved skolen.

Det økte smittetrykket den siste tida har gjort skolehverdagen litt mer utfordrende enn vanlig.

– Det preger hverdagen, og det er mye jobb rundt det og mange hensyn å ta. Men jeg synes vi håndterer det bra, selv om det er et ekstra press. Tenker man på hele pandemi-tida, har det vært mye tilpasning – og ansatte strekker seg ekstra. Da blir det ekstra slitasje på mannskapet, det gjelder ikke bare hos oss.

Samtidig har skolen vært heldig og hatt mange vikarer som har stilt opp og gjort en god innsats.

– Vi har berga bra totalt sett, og vi har hatt et godt samarbeid med helsetjenesten, noe som har vært en trygg og god støtte. Terskelen for å holde seg hjemme har vært lavere, så vi får en del mer fravær. Vi er avhengige av vikarer, og der har vi vært heldige.

Flere steder ser man nå økt smitte, og mot slutten av uka skal man oppsummere før ei ny skoleuke starter. I det lengste ønsker man å holde seg på gult nivå i skolen.

– Det er jo litt spenning knyttet til det. Men vi har stødige vikarer, så det er ikke kritisk i forhold til mannskap. Men man vet jo ikke hvordan det blir videre, så vi må bare ta det dag for dag.

Situasjon i stadig endring

For ledelsen i kommunen har det vært noen hektiske dager, hvor det må gjøres vurderinger kontinuerlig.

– Det er jo utfordrende fordi bildet endrer seg ofte, ikke bare dag for dag, men time for time, sier Knut Storeide, grunnskoleleder i Namsos kommune.

Foreløpig har de ikke valgt å gå bort fra gult nivå ved noen av skolene i kommunen.

– Hva skal til for at det blir innført rødt nivå ved en skole?

– Det er smittetrykket som avgjør det, i tillegg til at man må ha nok folk til å undervise. Får vi smitte blant de ansatte, da er vi nødt til å gå over til rødt. Vi har en kontinuerlig dialog med kommuneoverlegen, og både smittetrykk og ansatte på jobb er faktorer som spiller inn før vi endrer nivå.

– Hvilke konkrete kriterier blir lagt til grunn for endring av fargenivå?

– Det er klart at det er en vurderingssak. Både hvordan de fysiske forholdene er på den aktuelle skolen og hvordan smittebildet er. Kommuneoverlegen har det siste ordet, men vi blir tatt med på råd for hva som er trygt for å sikre en god skolehverdag. Vi ønsker å gi best kvalitet på undervisninga, og er redde for å ikke opprettholde kvaliteten når vi må stri med andre faktorer, sier Storeide, og legger til:

– Vi etterstreber å ikke ha for inngripende tiltak, samtidig som man skal følge tiltakene som ligger til grunn for gult nivå. Vi ønsker at elevene skal være fysisk på skolene. Men hvis at vi opplever at vi står i smittetrykk eller ikke har nok ansatte, må vi på nivåendring.