NAMSOS: Det siste døgnet er tre nye pasienter med påvist smitte lagt inn på Sykehuset Namsos – og totalt er fem koronapasienter innlagt tirsdag. Det opplyser Helse Nord-Trøndelag.

En av de fem inneliggende er innlagt på intensiven, men har ikke behov for respiratorbehandling. Og fire koronapasientene er innlagt på sengepost og har ikke behov for intensivbehandling.

På Sykehuset Levanger er det per tirsdag 13 innlagte koronapasienter.

– Fire nye pasienter med påvist smitte er lagt inn på sykehuset i løpet av siste døgn. Fem pasienter er avisolert, og kategoriseres ikke som koronapasienter, skriver helseforetaket.

En av de inneliggende mottar intensivbehandling og har behov for respiratorhjelp.