HARRAN: Det opplyser kontrolleder Mariusz Szymczyk i uteseksjonen i Vegvesenet.

Kontrollen foregikk onsdag kveld.

Anmeldt for to forhold

Ifølge kontroll-lederen ble det tre anmeldelser for brudd på kjøre -og hviletidsregelene:

  • Et foretak ble anmeldt for to forhold: Kjøring uten sjåførkort i fartsskriveren og manglende/utgått kalibrering av fartsskriveren.
  • En fører ble anmeldt for manglende manuelle registreringer i fartsskriveren
  • Et foretak ble anmeldt for manglende fartsskriver i en varebil med tilhenger som var brukt til godstransport av kommersiell art (samlet tillatt totalvekt overskredet 3500 kg).

Bruksforbud

Det ble gitt fem bruksforbud:

  • Spesielle transportbestemmelser under ADR (farlig gods)-transport ble ikke oppfylt
  • Ikke tilstrekkelig sikring av last
  • Overlast (overlastgebyr på 3.350 kr, tillatt aksellast overskredet)
  • Løyve for godstransport ikke medbrakt

Antall kjøretøy med skriftlige mangler var fem.

– De tekniske manglene handler om ikke forskriftmessig plassering av kjennemerke, løs hjulskjerm, tre ganger lysfeil, opplyser Szymczyk.

Det ble gitt ett dokument-gebyr på 500 kroner.

  • Antall kontrollerte tunge kjøretøy: 13
  • Antall kontrollerte lette kjøretøy: 9
  • Antall observerte for bruk av bilbelte: 77

– Det ble ingen reaksjoner på manglende bruk av bilbelte, og det er veldig bra, fastslår kontrollsjefen.

Statens vegvesen har kontroller langs veg for å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Alle skal komme trygt fram på norske veger. Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkesførernes arbeidsvilkår.