Allikevel vil flertallet i kommunestyret bygge flere barnehageplasser, til tross for at vi har nesten 300 ledige plasser!.

Ingen står i kø for barnehageplass! Alle tall for befolkningsvekst i Namsos viser at det blir færre barn og flere eldre, og det blir mange flere eldre over 80, og vi vet at behovet for flere sykehjemsplasser tilpasset flere demente og flere komplisert syke eldre er økende , det er ikke selvsagt å få sykehjemsplass raskt når behovet er der.

Mange står i kø for sykehjemsplass. Nå skal det bygges ny kommunal barnehage for 70 barn i Namsos for ny sum av 48 millioner, kostnaden går stadig opp, legg til 8 millioner for tomt og det nærmer seg 60 millioner. Hvorfor? Fordi et flertall setter ideologi foran innbyggernes behov og mener vi har for mange private barnehager!

Disse barnehagene ble opprettet da Kristin Halvorsen (SV) ba om at private hjelp til å få full barnehagedekning. I Namsos er det i all hovedsak kvinnelig gründere som startet opp og skapte arbeidsplasser i Namsos, indirekte ønsker man at disse private barnehagene gir opp driften sin.

Hvor er innbyggeropprøret? Hvor er protesttogene for flere sykehjemsplasser? De det gjelder er syke, demente og slitne, deres pårørende er godt voksne og slitne de og. Hva med oss andre, kan vi ikke stå på barrikadene, rope ut, protestere? Jeg har forsøkt før uten hell, blir du med nå? Påvirk den politiker og det partiet som du stemte på.

Aller først må bygging av flere barnehageplasser stoppes og planlegging av flere sykehjemsplasser starte!