Mange potensielle stemmeberettige har ikke den nødvendige kunnskap om det enkelte parti, og deres partiprogrammer. Mange vil likevel benytte stemmeretten som er så viktig i vårt demokrati. Da er det også viktig å finne politiske poenger som setter motstanderne i et dårlig lys.

Jonas Gahr Støre fikk en slik viktig anledning i forbindelse med statsminister Erna Solberg feiret sin 60 års fødselsdag. Hun brøt reglene om antall gjester ved sin feiring. Ille nok for en person i hennes stilling. Da en av nestformennene i Arbeiderpartiet deltok på en fuktig fest i forbindelse med et digitalt fylkesmøte i Nordland, ble det vanskelig for Støre å få den ønskede effekten av sin klagesang.

Støre satset heller på å anklage regjeringen for ikke å utdanne flere intensivsykepleiere under koronapandemien. Det er en kjensgjerning at det er for få spesialsykepleiere til å behandle ofrene for pandemien ved landets sykehus. En slik tilleggsutdannelse krever flere års praksis som sykepleier, og en tilleggsutdanning på 18 måneder.

Siste gang vi i Norge hadde en tilsvarende pandemi av samme størrelse som koronapandemien, var under spanskesyken for 100 år siden. Spanskesyken kostet verdens befolkning 50 millioner døde. Viruset som utløste spanskesyken er ikke funnet. I de ca. 100 år siden spanskesyken har vi hatt flere tilfeller av andre utbrudd som det hurtig ble funnet medisiner for å kurere. Vi hadde en polioepidemi omkring 1950. Den ble slått ned med vaksine.

Hvis vi skal utdanne en egen gruppe sykepleiere for en eventuell ny pandemi på størrelse av den vi er inne i blir spørsmålet: Når kommer den, og hvor mange skal vi satse på for framtida? I beste fall kan det gå nye 100 år til neste gang vi får et slikt angrep på folkehelsen. Skal vi virkelig bemanne intensivavdelinger ut fra ekstremsituasjonene slik som Støre ønsker?