Butikksjef Holand har hatt fire naskeri de siste tre ukene. Hans erfaring er at det er barn og unge som stjeler. Han mener derfor at foreldre må passe på barn og unge bedre. Gjennom sine utsagn generaliserer han at barn og unge er de typiske tyver på kjøpesenteret. Det stigmatiserer en hel gruppe: unge og ungdommer. Holand sprer ved sine utsagn fordommer om at barn og unge stjeler mer enn voksne. Basert på sine firetilfeller har han et ganske dårlig faktagrunnlag for å påstå noe slikt.

Sjekker man derimot SSB ser man at i aldersgruppen 5-17 år var registrert 343 siktelser på vinningskriminalitet i 2020. Det var 9189 siktelser mot de øvrige aldersgruppene. Heller ikke hvis man bryter ned til «butikktyveri» er det barn og unge som topper statistikken. Når man i tillegg tar i betraktning at barn nok er en god del dårligere til å stjele enn oss voksne, og dermed oftere oppdages, er statistikken ikke på de voksnes side.

Jeg husker selv da jeg var ung at jeg ble mistenkt for å stjele i butikker. De ansatte var på oss som hauker. Det var ubehagelig og vi følte oss lite velkomne. Jeg stjal aldri noe. Det var en mistanke basert på fordommer mot min alder. Jeg kan bare spekulere i om Holand ville synes det var like greit å putte alle med samme hudfarge, seksuell legning eller kjønn i gruppen «tyver»?

Uansett, vi skal ikke generalisere på denne måten. Vi skal ikke dømme barn og ungdommer på denne måten. Vi har masse bra ungdom i Namdalen, og det anmeldes tross alt langt flere naskeri-saker på voksne enn på barn og unge. Holand mener også at barna på senteret er respektløse og utidige.

Det minner meg om et kjent sitat. For ca. 2450 år siden sa Sokrates hva han virkelig mente om ungdommen da til dags: «Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus. De har dårlige manerer, fornekter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker og prater når de egentlig burde arbeide» Sitatet viser i hvilken tidsalder disse holdningene hører hjemme. Heia ungdommen!