OVERHALLA: For det går fort i svingene når overhallingene tar på seg arbeidshanskene. I sommer startet arbeidet med å rydde det gamle jernbanesporet mellom Svaliveien på Ranemsletta til Melavegen i Øyesvold – en strekning på drøyt fire kilometer.

Bare noen måneder senere er første mål nådd – strekninga Svaliveien-Barlia er nå ferdig.

– Dette betyr at vi har kommet nesten halvvegs på strekninga, noe som også var målet for 2020, sier en strålende fornøyd kultursjef, Siri Hongseth.

Fort i svingene

Vi møter henne ved Reinabrua, som har fått en solid overhaling med nytt rekkverk, dekke og er bedre sikret. I tillegg til egeninnsats og god hjelp fra frivilligheten, som har ryddet langs sporet, har kommunen leid inn profesjonelle til snekring og entreprenører som har lagt duk og subus mellom svillene på jernbanen.

– Dette har vært en drøm i mange år, men det er jo sånn at det ofte er mye mellom drøm og realitet. Men da vi fikk bevilget penger fra politikerne til prosjektet, gikk det fort i svingene, sier kultursjefen.

I tillegg til 150.000 fra kommunen, har de søkt om spillemidler og andre tilskudd. Søknaden om å benytte jernbanestrekninga ble raskt godkjent av Bane Nor, og siden har det gått slag i slag.

– Det har gått veldig fort, og så må jeg få skryte av Øyesvold velforening, som har stilt opp på dugnad. De var raskt på banen da nyheten om leieavtalen ble kjent. De har tatt eierskap i prosjektet, og rydder jernbanelinja mellom Øyesvold og Barlia, og legger godt til rette for det videre arbeidet, sier Hongseth.

Helsegevinst

Ifølge prosjektbeskrivelsa er målet å legge universelt til rette for trygg og trivelig hverdagstrim for alle – uansett alder og form. Jernbanestien skal gi muligheter for å koble grend og sentrum, og i tillegg legge til rette for nye, grønne snarveger og trimrunder av ulike lengder.

– Denne strekninga vil kunne gi ulike valgmuligheter i korte og lengre runder ut fra sentrum, men også koble grenda Øyesvold til sentrum på Ranemsletta og opp mot eksisterende gang- og sykkelveger.

Ettersom strekninga nærmest er fri for stigninger og svinger, kan den benyttes for alle som måtte ha lyst til å gå, løpe, sykle, trille barnevogn, gå med rullator eller kjøre med rullestol.

– I folkehelseøyemed når vi veldig mange innbyggere. Dette er et sterkt bidrag til fysisk aktivitet, som åpner for nye muligheter for ulike trimrunder og trimturer. Vi har også planer om å plassere ut benker langs traseen, samt sette opp skilt og informasjonstavler med lokalhistorisk innhold, forteller Hongseth.

Kultursjefen trekker fram stikkord som identitet, tilhørighet, eierskap, trivsel, bolyst og blilyst. Og allerede har prosjektet blitt møtt med stor begeistring, ifølge Hongseth.

– Jeg har møtt mange som har tatt i bruk stien og som sier de bruker den ofte. I dag har vi ikke gang- og sykkelsti mellom Ranemsletta og Øyesvold langs Fv 17 – i påvente av dette er denne stien et fint alternativ, sier hun.

Bare begynnelsen?

I slutten av september blir det «delåpning», med blant annet kake, taler og høytidelig snorklipping.

– Det er klart vi må markere dette. Der blir det også honnør til alle involverte.

Øyesvold velforening hadde dugnadsøkt i helga, der planen var å rydde de siste 200 meterne.

Dermed er det bare midlene til duk og grus på siste halvdel som mangler, før hele den fire kilometer lange Jernbanestien står ferdig.

– Vi krysser fingrene for at alt kommer på plass til neste år, sier hun.

– Og etter det? Flere traseer på ønskelista?

Ja, den store drømmen er å ha fått til tilsvarende på hele strekninga mellom Grong og Namsos. Men det ligger vel langt fram i tid. Nå skal vi først være stolt av denne biten. Og det er jeg – nesten barnslig stolt, smiler Siri Hongseth.