NAMSOS: Slik innledet journalisten i Felles-Avisa saken, da han avla Namsos barneskole et første besøk etter åpninga i starten av september 1971.

Det ble hevet røster både for og imot før avgjørelsen om å bygge en landskapsskole ble tatt av Namsos-politikerne for over 50 år siden. Det ble henvist til Malmö i Sverige, der man fikk «vansker med både det ene og det andre», ifølge avisa.

Ikke bare bare i Malmö

Men lærerkreftene i Namsos var av den oppfatning at forholdene i Malmö ikke uten videre kunne overføres til Namsos. Derfor så de lyst på situasjonen, og samtlige var oppglødde over det nye.

– Det er vårt håp at denne skolen vil være et skritt videre for å hjelpe menneskene til å utvikle alle sine krefter, og bli selvstendige individer. Vi vil søke utvikle den enkeltes følelsesliv i riktig retning. I skolen skal de unge føle glede, og det er meninga at vi her vil ivareta mennesket som individ og la det få en god start, sa skoleinspektør Erling Beisvåg da han talte til politikere, kommuneadministrasjon og andre gjester under en festlig tilstelning i amfiet på den nye landskapsskolen – som var en av svært få av sitt slag i Norge.

Det var cirka 400 elever som skulle samle sine kunnskaper i nybygget – deriblant 97 førsteklassinger som var inndelt i grupper. Ordet klasse var mer eller mindre strøket fra vokabularet. Det var intet i vegen for at disse kunne undervises under ett – eller i små grupper på tre-fire stykker. Elevene skulle «betjenes» av 16 lærere og en vaktmester, og alle var enige om at alt lovet godt i det nye systemet.

Lærerne hadde alle søkt seg til skolen og var sånn sett positive innstilt. De hadde alle lagt bak seg ei ukes opphold i en åpen skole i Asker før tiltredelsen, opplyste rektor Aud Skauvik Jensen.

Mer fleksibelt opplegg

Hun mente det var inspirerende å jobbe under slike forhold, og at man ikke skulle være redd for å gå nye veger når det gjaldt undervisninga.

– I første omgang er det ikke lagt opp til noe fastlåst program. Systemet er mye mer fleksibelt enn det tradisjonelle opplegget med én klasse og én lærer. Men vi har ennå ikke funnet vår endelige form, understreket Jensen.

Det var ikke bare veggene mellom klasserommene som var fjernet. Begrepet klasse var i en viss utstrekning erstattet med ordet gruppe.

– De som har behov for litt ekstra hjelp kan nå lettere få det, da samarbeidet mellom lærerne er mye mer intimt enn i lukkede klasser. Dessuten er det også brutt med det gamle mønsteret, der det skal være pulter i rekker – med gutter og jenter på hver sin side. Nå sitter alle som de selv ønsker det, sa en av lærerne – senere rektor – Ola Holm.

Mener det samme i dag

– Men hva med kikking hos sidemannen? ville journalisten vite.

– Det er bare bra. Kan en av de svake elevene hente litt hjelp hos en av kameratene, avlaster han læreren – og det kan vi ikke se noe negativt i, mente Holm den gang.

Og namsosingen er av samme oppfatning fortsatt.

– Ja, jeg ser fortsatt akkurat likedan på akkurat dette. Vi famlet oss på en måte fram til en undervisningsform som vi mente fungerte. Jeg synes etter hvert vi fikk en god form, der både små og store skulle lære å ta hensyn til hverandre. Målet var også å få hver enkelt elev til å bli mer selvdrevet, sier Ola Holm i dag.

Elevene hadde stort sett tatt imot landskapsskolen med åpne armer – men noen skeptikere fant også journalisten under sitt besøk.

– Enkelte elever i fjerde trinn synes det enkelte ganger er litt vanskelig å konsentrere seg med alle sansepåvirkningene.

Pris: 4,5 millioner kr

Men ifølge journalisten var ikke lyden i skolelokalet særlig distraherende.

– På gulvet demper Trøndelags største vegg-til-vegg-teppe støy, og taket er også konstruert av lydabsorberende materiale, opplyste avisas utsendte.

Hele anlegget var beregnet å koste 4.529.000 kroner – eller 38.744.437 omregnet til 2021-kroner.

– Dette er et stort beløp, og det er nå bare tida som vil vise om det er en fornuftig investering å bygge skolen etter slike moderne prinsipper, avsluttet journalisten.

PS! Namsos barneskole ble utbygd med ei ny fløy som sto ferdig til skolestart høsten 2008.